Mazda 6: Achterste zonnescherm - Interieuruitrusting - Interieurvoorzieningen - Mazda 6 - Instructieboekje (2017)Mazda 6: Achterste zonnescherm

Wanneer het contact op ON staat en de achterste zonneschermschakelaar wordt bediend, gaat het achterste zonnescherm omhoog/omlaag.

WAARSCHUWING

Wees voorzichtig bij de bediening van het achterste zonnescherm dat handen of hoofden van passagiers niet beklemd raken: Wees voorzichtig met kinderen. Als een hand of het hoofd van een kind beklemd raakt, kan dit ernstig of dodelijk letsel veroorzaken.

Wees voorzichtig dat iemands haar niet vast komt te zitten tussen de behuizing van het achterste zonnescherm: Als iemands haar vast komt te zitten terwijl het achterste zonnescherm omlaag beweegt, kan dit ernstig letsel veroorzaken.

 

OPGELET Plaats geen voorwerpen rond de behuizing van het achterste zonnescherm. Anders zouden deze tussen het mechanisme beklemd kunnen raken terwijl dit in werking is en defecten veroorzaken.

Niet aan het achterste zonnescherm trekken. Als er hard aan wordt getrokken, kan dit beschadigd raken.

Bediening van het achterste zonnescherm

Wanneer de achterste zonneschermschakelaar wordt ingedrukt, gaat het achterste zonnescherm automatisch omhoog/omlaag.

Het achterste zonnescherm stopt automatisch nadat dit volledig omhoog/ omlaag is gezet.

OPMERKING
  • Wanneer de versnellingshendel/ keuzehendel in de stand R staat, wordt het achterste zonnescherm automatisch omlaag gezet.
  • Als een voorwerp in aanraking komt met het achterste zonnescherm terwijl dit in beweging is, bestaat de kans dat het scherm stopt. Als het scherm stopt met bewegen, het voorwerp verwijderen en vervolgens de schakelaar nogmaals indrukken om het zonnescherm omlaag te zetten.

Uitneembare asbak

De uitneembare asbak kan vastgezet en gebruikt worden in een van beide voorste bekerhouders. WAARSCHUWINGGebruik de uitneembare asbak uitsluitend in zijn vaste positie en zorg ervoor dat dez ...

Onderhoud en verzorging

...

Zie ook:

Renault Megane. Wieldop
  Verwijder de wieldop door middel van de sleutel 1 die u vindt in de gereedschapsset en die u steekt in de daarvoor bestemde opening naast het ventiel 2 (om achter het metalen klemmetje te ...

Renault Megane. Installatie van het kinderzitje, algemeen
Op bepaalde zitplaatsen mogen geen kinderzitjes bevestigd worden Op het schema op de volgende bladzijde ziet u waar u een kinderzitje mag bevestigen. Monteer het kinderzitje bij voorkeur o ...

Modellen: