Mazda 6: Terugstelprocedure voor elektrisch
bediend schuifdak - Schuifdak - Ruiten - Alvorens te gaan rijden - Mazda 6 - Instructieboekje (2017)Mazda 6: Terugstelprocedure voor elektrisch bediend schuifdak

Mazda 6 / Mazda 6 - Instructieboekje (2017) / Alvorens te gaan rijden / Ruiten / Schuifdak / Terugstelprocedure voor elektrisch bediend schuifdak

Als de accu is losgekoppeld, zal het schuifdak niet functioneren. Om het schuifdak weer correct te laten functioneren, dient dit te worden teruggesteld. Voer onderstaande procedure uit voor het terugstellen van het schuifdak en het hervatten van de bediening:

1. Zet het contact op ON.

2. Druk de kantelschakelaar in om de achterzijde van het schuifdak gedeeltelijk omhoog te zetten.

3. Herhaal stap 2. De achterzijde van het schuifdak kantelt naar boven tot in de volledig geopende stand en wordt vervolgens een weinig gesloten.

OPMERKING Als de terugstelprocedure wordt uitgevoerd terwijl het schuifdak in de opengeschoven stand staat (gedeeltelijk open), zal het dak eerst worden gesloten alvorens de achterzijde naar boven gekanteld wordt.

Blokkeerbeveiligingsfunctie van schuifdak

Als het schuifdak tijdens het sluiten door iemands handen, hoofd of een voorwerp geblokkeerd wordt, zal het schuifdak stoppen en in omgekeerde richting schuiven.

WAARSCHUWING

Let er op dat het schuifdak door niets wordt geblokkeerd juist voordat dit de volledig gesloten stand bereikt: Het blokkeren van het schuifdak juist voordat dit de volledig gesloten stand bereikt is gevaarlijk.

In deze gevallen kan de blokkeerbeveiligingsfunctie niet voorkomen dat het schuifdak sluit.

Als vingers tussen de ruit beklemd raken, kan dit ernstige verwondingen opleveren.

 

OPMERKING
  • Afhankelijk van de rijomstandigheden bestaat de kans dat een sluitend schuifdak stopt en begint te openen wanneer het schuifdak een schok ondervindt waarvan het effect hetzelfde is als in het geval waarbij het schuifdak door iets geblokkeerd wordt.
  • Tijdens het initialiseren van het schuifdak zal de blokkeerbeveiligingsfunctie van het schuifdak niet functioneren.

Omhoog klappen

Het achterste uiteinde van het schuifdak kan voor extra ventilatie omhoog geklapt worden. Druk om het schuifdak automatisch volledig te kantelen, de kantel/ schuifschakelaar kortstondig in. ...

Zonnescherm

Het zonnescherm kan met de hand geopend en gesloten worden. Het zonnescherm gaat automatisch open wanneer het schuifdak geopend wordt, maar dient met de hand te worden gesloten. OPGELET ...

Zie ook:

Skoda Octavia. Aanhangwagen beladen
De bandenspanning van de wagen aanpassen aan "volledig beladen" pag. 293. Verdelen van de lading De lading op de aanhangwagen zo verdelen, dat zware voorwerpen zo dicht mogelijk bij de aanhangwage ...

Volvo V40. Motor starten
De motor wordt gestart c.q. uitgeschakeld met behulp van de transpondersleutel en de START/ STOP ENGINE-knop. Contactslot met transpondersleutel uitgetrokken/ingeduwd en knop START/STOP ENGIN ...

Modellen: