Mazda 6: Schuifdak - Ruiten - Alvorens te gaan rijden - Mazda 6 - Instructieboekje (2017)Mazda 6: Schuifdak

Het schuifdak kan alleen elektrisch geopend of gesloten worden wanneer het contact op ON staat.

Ruiten

WAARSCHUWING

Laat tijdens het rijden passagiers niet rechtop staan en geen delen van het lichaam door het geopende schuifdak naar buiten steken: Het naar buiten steken van hoofd, armen of andere lichaamsdelen door het schuifdak is gevaarlijk. Het hoofd of de armen kunnen tijdens het rijden door iets geraakt worden. Dit kan ernstig of dodelijk letsel veroorzaken.

Alvorens het schuifdak te sluiten, eerst controleren of er zich geen obstakels in de opening bevinden: Een schuifdak dat wordt gesloten is gevaarlijk. De kans bestaat een hand, het hoofd of de nek van iemand, vooral van kinderen, tussen het sluitende schuifdak beklemd raakt, hetgeen ernstig of zelfs dodelijk letsel tot gevolg kan hebben.

 

OPMERKING Alvorens u uw Mazda gaat wassen, er voor zorgen dat het schuifdak volledig gesloten is zodat geen water in het interieur kan binnendringen. Na het wassen van uw Mazda of na een regenbui, het water van het schuifdak verwijderen alvorens het schuifdak te openen om te voorkomen dat water naar binnen dringt, aangezien dit roestvorming en watervlekken op uw hemelbekleding kan veroorzaken.

Vergrendelschakelaar van elektrische ruitbediening

elektrisch bediende ruiten buiten werking gesteld, behalve de elektrisch bediende bestuurdersruit. Houd deze schakelaar in de vergrendelstand wanneer er zich kinderen in de auto bevinden. Vergr ...

Omhoog klappen

Het achterste uiteinde van het schuifdak kan voor extra ventilatie omhoog geklapt worden. Druk om het schuifdak automatisch volledig te kantelen, de kantel/ schuifschakelaar kortstondig in. ...

Zie ook:

Mazda 6. Rijsnelheidsalarm
De functie van het rijsnelheidsalarm is bestemd om de bestuurder via een enkele pieptoon en een waarschuwingsindicatie in de instrumentengroep te waarschuwen dat de tevoren ingestelde ...

Mercedes-Benz C-Klasse. Mobiele telefoon aanbrengen
Om de mobiele telefoon aan de buitenantenne te koppelen en op te laden, deze in de mobiele-telefoonhouder plaatsen. - Het telefoonvak openen . ...

Modellen: