Mazda 6: Start-blokkeersysteem - Beveiligingssysteem - Alvorens te gaan rijden - Mazda 6 - Instructieboekje (2017)Mazda 6: Start-blokkeersysteem

Het start-blokkeersysteem zorgt ervoor dat de motor enkel kan worden gestart met een sleutel die door het systeem herkend wordt.

Als iemand probeert de motor te starten met een sleutel die niet wordt herkend, zal de motor niet starten, hetgeen autodiefstal helpt voorkomen.

Neem contact op met een officiële Mazda reparateur indien u een probleem heeft met het start-blokkeersysteem of met de sleutel.

OPGELET
 • Veranderingen of modificaties die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de compliantie kunnen de garantie op de apparatuur ongeldig maken.
 • Volg onderstaande instructies om beschadiging van de sleutel te voorkomen:
  • Laat de sleutel niet vallen.
  • Laat de sleutel niet nat worden.
  • Stel de sleutel niet bloot aan magnetische velden van enigerlei aard.
  • Stel de sleutel niet bloot aan hoge temperaturen op plaatsen zoals het dashboard of de motorkap, onder direct zonlicht.
 • Als de motor niet met de correcte sleutel gestart kan worden en het beveiligingssysteemindicatielampje blijft branden of knipperen, is er mogelijk een defect in het systeem.

  Raadpleeg een officiële Mazda reparateur.

 

OPMERKING
 • De sleutels bevatten een unieke elektronische code. In verband hiermee en om veiligheidsredenen is er een wachttijd voor het verkrijgen van een reservesleutel. Deze sleutels zijn uitsluitend verkrijgbaar via een officiële Mazda reparateur.
 • Houd steeds een reservesleutel bij de hand voor het geval er een sleutel verloren raakt. Raadpleeg in het geval van verlies van een sleutel zo spoedig mogelijk een officiële Mazda reparateur.
 • Als u een sleutel verliest, zal een officiële Mazda reparateur de elektronische codes van uw resterende sleutels en het startblokkeersysteem opnieuw instellen.

  Breng alle resterende sleutels naar een officiële Mazda reparateur om deze opnieuw te laten instellen.

  Starten van uw auto met een sleutel waarvan de code niet opnieuw is ingesteld zal niet mogelijk zijn.

Werking

OPMERKING
 • De kans bestaat dat de motor niet start en dat het beveiligingssysteemindicatielampje brandt of knippert als de sleutel op plaatsen gelegd wordt waar het moeilijk is voor het systeem het signaal te ontvangen, zoals op het instrumentenpaneel of in de handschoenenkast. Breng de sleutel naar een plaats binnen het signaalbereik, zet het contact uit en start vervolgens de motor opnieuw.
 • Het is mogelijk dat uw startblokkeersysteem storing ondervindt van signalen van een TV of radiozender, van zend/ ontvang apparatuur of van een mobiele telefoon. Als u de juiste sleutel gebruikt en u de motor niet kunt starten, het beveiligingssysteemindicatielampje controleren.

In staat van paraatheid brengen

Het systeem is in staat van paraatheid wanneer het contact vanuit ON op uit gezet wordt.

Het beveiligingssysteemindicatielampje in de instrumentengroep knippert elke 2 seconden totdat het systeem buiten werking gesteld wordt.

Buiten werking stellen

Het systeem wordt buiten werking gesteld wanneer het contact met behulp van de correcte geprogrammeerde sleutel op ON gezet wordt. Het beveiligingssysteemindicatielampje gaat gedurende ongeveer 3 seconden branden en gaat dan uit. Als de motor niet met de correcte sleutel gestart kan worden en het beveiligingssysteemindicatielampje blijft branden of knipperen, het volgende proberen: Zorg er voor dat de sleutel zich binnen het werkingsbereik voor signaaloverdracht bevindt. Zet het contact uit en start vervolgens de motor opnieuw. Neem contact op met een officiële Mazda reparateur indien de motor na 3 pogingen of meer niet start.

OPMERKING
 • Indien het beveiligingssysteemindicatielampje tijdens het rijden voortdurend blijft knipperen, de motor niet stopzetten.

  Ga naar een officiële Mazda reparateur en laat het lampje daar controleren. Als u de motor stop zet terwijl het indicatielampje knippert, zult u de motor niet opnieuw kunnen starten.

 • Aangezien bij reparatie van het startblokkeersysteem de elektronische codes opnieuw ingesteld worden, zijn de sleutels nodig. Breng alle sleutels naar een officiële Mazda reparateur zodat deze geprogrammeerd kunnen worden.

Aanbrengen van wijzigingen en aanvullende apparatuur

Mazda kan niet garant staan voor de juiste werking van het startblokkeersysteem en het anti-diefstal beveiligingssysteem als er wijzigingen aan het systeem zijn aangebracht of als er aanvullende ...

Anti-diefstal beveiligingssysteem (Met inbraaksensor)

Als het anti-diefstal beveiligingssysteem bespeurt dat iemand op een onjuiste wijze toegang probeert te krijgen tot de auto of als de inbraaksensor beweging binnen in de auto bespeurt, hetgeen tot ...

Zie ook:

Volvo V40. Parkeerhulp
Parkeerhulp is bedoeld als hulpmiddel tijdens het parkeren. Geluidssignalen en symbolen op het display van de middenconsole geven de afstand aan tot een waargenomen obstakel. Het parkeerhulpvolum ...

Mercedes-Benz C-Klasse. ESP uit- of inschakelen (behalve Mercedes-AMG auto's)
Belangrijke veiligheidsaanwijzingen Informatie Het onderwerp "Belangrijke veiligheidsaanwijzingen"  in acht nemen.  U kunt uit de volgende instellinge ...

Modellen: