Mazda 6: Rijsnelheidsalarm - Multi-informatiedisplay - Instrumentengroep en display - Tijdens het rijden - Mazda 6 - Instructieboekje (2017)Mazda 6: Rijsnelheidsalarm

In deze modus wordt de huidige instelling voor het rijsnelheidsalarm getoond.

U kunt de instelling van de rijsnelheid waarbij de waarschuwing wordt gegeven veranderen.

OPMERKING De display van het rijsnelheidsalarm wordt gelijktijdig geactiveerd met het klinken van de pieptoon. De ingestelde rijsnelheid knippert herhaalde malen.

Het rijsnelheidsalarm kan worden ingesteld met behulp van de INFO schakelaar.

OPMERKING
  • Stel de rijsnelheid altijd in overeenkomstig de wetgeving van het land/de stad waarin de auto wordt gebruikt. Controleer daarnaast altijd de rijsnelheid door naar de snelheidsmeter te kijken.
  • De rijsnelheidsalarmfunctie kan ingesteld worden tussen 30 en 250 km/h.

Het rijsnelheidalarm kan worden ingesteld aan de hand van onderstaande procedure.

1. Druk op de INFO schakelaar op het snelheidsalarmscherm.

2. Selecteer ON en druk op de INFO schakelaar.

3. Stel de rijsnelheid in door het indrukken van de INFO omhoog of omlaag toets en druk vervolgens op de INFO toets.

Waarschuwing (Displayaanduiding)

Er wordt een bericht getoond dat de gebruiker informeert over de bedrijfstoestand van het systeem en van defecten of afwijkingen.

Als het waarschuwingslampje gelijktijdig gaat branden/knipperen of een symbool op de display wordt aangegeven, de informatie betreffende het waarschuwingslampje of symbool controleren. Zie wanneer enkel een bericht wordt getoond Berichten aangegeven op de multi-informatiedisplay.

Dodehoekmonitor (BSM) display

Toont de systeemstatus. Display van afstandherkenninghulpsysteem (DRSS) Toont de afstand tussen uw auto en de voorligger. Display van Mazda Radar Cruise Control (MRCC) systeem Toont de h ...

Active Driving Display

WAARSCHUWINGStel de helderheid en positie van de display altijd af bij stilstaand voertuig: Afstellen van de helderheid en positie van de display tijdens het rijden is gevaarlijk, aan ...

Zie ook:

Renault Megane. Hoofdsteun achter
  Stand voor gebruik van de middelste hoofdsteun A Zet de hoofdsteun geheel omhoog om hem in de hoogste stand te gebruiken. Controleer de vergrendeling. De hoofdsteun is een veilighei ...

Skoda Octavia. Externe module
Geldt niet voor het infotainment Swing. Afb. 163 Voorbeeld van een externe module Afhankelijk van de wagenuitrusting en van het infotainmenttype hoeven niet alle onderstaande elementen in de ...

Modellen: