Mazda 6: Active Driving Display - Instrumentengroep en display - Tijdens het rijden - Mazda 6 - Instructieboekje (2017)Mazda 6: Active Driving Display

Instrumentengroep en display

WAARSCHUWING

Stel de helderheid en positie van de display altijd af bij stilstaand voertuig: Afstellen van de helderheid en positie van de display tijdens het rijden is gevaarlijk, aangezien dit uw aandacht van de weg kan a􀃀 eiden en een ongeluk kan veroorzaken.

 

OPGELET
 • Probeer niet handmatig de hoek van de Active Driving Display af te stellen of deze te openen of te sluiten. Vingerafdrukken op de display maken deze moeilijk zichtbaar en het overmatig kracht uitoefenen tijdens de bediening kan beschadiging veroorzaken.
 • Plaats geen voorwerpen in de buurt van de Active Driving Display. De kans bestaat dat de Active Driving Display niet functioneert of beschadigd wordt wanneer deze tijdens zijn werking gehinderd wordt.
 • Plaats geen dranken in de buurt van de Active Driving Display. Als water of andere vloeistoffen op de Active Driving Display worden gemorst, kan dit beschadiging veroorzaken.
 • Plaats geen voorwerpen boven de Active Driving Display en plak geen stickers op de stofdichte plaat/optische ontvanger aangezien deze storing zullen veroorzaken.
 • Er is een sensor ingebouwd die de helderheid van de display regelt. Als de optische ontvanger wordt afgedekt, zal de displayhelderheid verminderen waardoor deze moeilijk zichtbaar wordt.
 • Stel de optische ontvanger niet bloot aan sterke lichtinval. Anders kan dit beschadiging veroorzaken.

 

OPMERKING
 • Bij het dragen van een gepolariseerde zonnebril is de display mogelijk moeilijk zichtbaar. Zet uw gepolariseerde zonnebril af of stel de helderheid af.
 • Als de accu werd verwijderd en opnieuw is geïnstalleerd of de accuspanning laag is, kan de afgestelde positie afwijken.
 • Het is mogelijk dat de display moeilijk zichtbaar is of dat tijdelijk hinder wordt ondervonden als gevolg van weersomstandigheden zoals regen, sneeuw, licht en temperatuur.
 • Als de audio-installatie wordt verwijderd, kan de Active Driving Display niet worden gebruikt.

De Active Driving Display geeft de volgende informatie:

Alle instellingen/afstellingen voor de Active Driving Display kunnen worden gemaakt op de middendisplay.

1. Selecteer het pictogram op het thuisscherm en toon het Instellingen scherm.

2. Selecteer het AD-Disp tabblad.

3. Selecteer het gewenste item en maak de instelling/afstelling.

OPMERKING
 • De gewenste rijpositie (displaypositie, helderheidsniveau, displayinformatie) kan na het programmeren van de positie worden opgeroepen.
 • De straatnaam wordt wellicht niet weergegeven, afhankelijk van bestemming en regio.

Rijsnelheidsalarm

In deze modus wordt de huidige instelling voor het rijsnelheidsalarm getoond. U kunt de instelling van de rijsnelheid waarbij de waarschuwing wordt gegeven veranderen. OPMERKING De display ...

Waarschuwings/indicatielampjes

De instrumentengroep varieert afhankelijk van het model en de specificaties. ...

Zie ook:

Volvo V40. Park Assist - aan de voorzijde
Parkeerhulp is bedoeld als hulpmiddel tijdens het parkeren. Geluidssignalen en symbolen op het display van de middenconsole geven de afstand aan tot een waargenomen obstakel. Bij het starten van ...

Mazda 6. Toerenteller
De toerenteller geeft het motortoerental in duizenden omwentelingen per minuut (omw/min) aan. OPGELET Laat de motor niet met de naald van de toerentalmeter in de RODE ZONE draaien. Dit kan er ...

Modellen: