Mazda 6: Onderhoudsmonitor - Multi-informatiedisplay - Instrumentengroep en display - Tijdens het rijden - Mazda 6 - Instructieboekje (2017)Mazda 6: Onderhoudsmonitor

De volgende kennisgevingen voor periodieke inspectie kunnen getoond worden door de onderhoudsmonitor in te schakelen.

Zie de Onderhoudsmonitor voor de instellingsmethode en de indicaties van de onderhoudsmonitor.

De onderhoudsmonitor toont de informatie wanneer het contact op ON gezet wordt.

OPMERKING Deze functie is tijdens het rijden buiten werking.

Foutmeldingendisplay

Wanneer de resterende tijd of de afstand 0 benaderen, wordt telkens wanneer het contact op ON gezet wordt een bericht gegeven.

OPMERKING
  • Als een bericht wordt getoond en een van de INFO schakelaars wordt ingedrukt, zal het bericht de volgende keer dat het contact op ON gezet wordt niet meer getoond worden.
  • Nadat onderhoud aan de auto is uitgevoerd en de resterende tijd/ afstand is teruggesteld, wordt het bericht voor de volgende onderhoudsperiode getoond wanneer de resterende afstand of tijd tot aan de volgende onderhoudsperiode 0 benadert (wordt getoond wanneer de motor gestart wordt).
  • Als er meerdere berichten zijn, worden deze getoond al naargelang hun volgorde.
  • Als OFF is ingesteld voor Berichten, worden er geen berichten getoond.

Gemiddeld brandstofverbruik

Deze modus toont het gemiddelde brandstofverbruik door het berekenen van het totale brandstofverbruik en de totaal afgelegde afstand sinds de aankoop van de auto, het opnieuw aansluiten van de a ...

Dodehoekmonitor (BSM) display

Toont de systeemstatus. Display van afstandherkenninghulpsysteem (DRSS) Toont de afstand tussen uw auto en de voorligger. Display van Mazda Radar Cruise Control (MRCC) systeem Toont de h ...

Zie ook:

Mazda 6. Uitschakelen van het systeem
Druk op de LDWS OFF schakelaar om het LDWS systeem uit te schakelen. Het LDWS OFF indicatielampje gaat branden. Rijstrookweergave (voertuigen met multi-informatiedisplay) De rijstrookstrepen ...

Mazda 6. Bedieningstips voor WMA
WMA is een afkorting van Windows Media *1 Audio en is een audiocompressieformaat dat gebruikt wordt door Microsoft *1 . Audiogegevens kunnen gecreëerd en opgeslagen worden met een hogere ...

Modellen: