Mazda 6: Gebruik van de elektrische
ruitbediening - Elektrische ruitbediening - Ruiten - Alvorens te gaan rijden - Mazda 6 - Instructieboekje (2017)Mazda 6: Gebruik van de elektrische ruitbediening

OPMERKING
  • Elke passagiersruit kan bediend worden met behulp van de bijbehorende portierschakelaar wanneer de vergrendelschakelaar van de elektrische ruitbediening op het bestuurdersportier in de ontgrendelde stand staat.
  • Elke passagiersruit kan ook bediend worden via het gebruik van de hoofdbedieningsschakelaars van de elektrische ruitbediening op het bestuurdersportier.

Hoofdbedieningsschakelaars

Ruiten

Normaal openen/sluiten

Duw voor het openen van de ruit tot in de gewenste positie de schakelaar licht omlaag.

Duw voor het sluiten van de ruit tot in de gewenste positie de schakelaar licht omhoog.

Hoofdbedieningsschakelaars

Ruiten

Automatisch openen/sluiten

Voor het automatisch volledig openen van de ruit, de schakelaar volledig omlaag duwen.

Voor het automatisch volledig sluiten van de ruit, de schakelaar volledig omhoog duwen.

Om de ruit tussentijds te laten stoppen, de schakelaar in de tegenovergestelde richting trekken of drukken en vervolgens loslaten.

Procedure voor het initialiseren van het systeem van de elektrische ruitbediening

Als de accu bij onderhoud van de auto werd losgekoppeld of om een andere reden (wanneer een schakelaar in werking blijft nadat de ruit volledig geopend/gesloten is), zal de ruit niet automatisch volledig openen en sluiten.

Terugstellen van de automatische functie kan uitgevoerd worden met behulp van de hoofdbedieningsschakelaars of de passagiersportierschakelaars.

De terugstelprocedure voor de automatische ruitbedieningsfunctie kan op alle portierschakelaars worden uitgevoerd.

De automatische ruitbedieningsfunctie wordt enkel hervat voor de elektrisch bediende ruit die is teruggesteld.

1. Zet het contact op ON.

2. Let er op dat de vergrendelschakelaar van de elektrische ruitbediening op het bestuurdersportier niet is ingedrukt.

3. Druk op de schakelaar en open de ruit volledig.

4. Trek de schakelaar omhoog om de ruit volledig te sluiten en blijf de schakelaar nadat de ruit volledig gesloten is gedurende ongeveer 2 seconden vasthouden.

5. Herhaal de stappen 3-4 voor de elektrische bediende ruit van het voorpassagiersportier door op de voorpassagierszitting plaats te nemen.

6. Herhaal de stappen 3-4 voor zowel de linker als de rechter elektrisch bediende achterportierruit door op de achterzitting plaats te nemen.

7. Let er op dat de elektrisch bediende ruiten correct functioneren met behulp van de portierschakelaars.

Nadat het systeem opnieuw geïnitialiseerd is, kan elk van de passagiersruiten met behulp van de hoofdbedieningsschakelaars automatisch volledig geopend of gesloten worden.

Blokkeerbeveiliging

Als de ruit tijdens het handmatig sluiten of het automatisch sluiten door iemands handen, hoofd of een voorwerp geblokkeerd wordt, zal de ruit stoppen en tot halverwege open schuiven.

WAARSCHUWING

Zorg er voor dat de ruit juist voordat deze de volledig gesloten stand bereikt of wanneer de schakelaar van de elektrische ruitbediening volledig omhoog gehouden wordt door niets geblokkeerd wordt: Het blokkeren van een elektrische bediende ruit juist voordat deze de volledig gesloten stand bereikt of terwijl de schakelaar van de elektrische ruitbediening volledig omhoog gehouden wordt is gevaarlijk.

In deze gevallen kan de blokkeerbeveiligingsfunctie niet voorkomen dat de ruit volledig sluit.

Als vingers tussen de ruit beklemd raken, kan dit ernstige verwondingen opleveren.

 

OPMERKING
  • Afhankelijk van de rijomstandigheden bestaat de kans dat een sluitende elektrisch bediende ruit stopt en begint te openen wanneer de ruit een schok ondervindt waarvan het effect hetzelfde is als in het geval waarbij de ruit door iets geblokkeerd wordt.

    In het geval de blokkeerbeveiligingsfunctie geactiveerd wordt en de ruit niet automatisch gesloten kan worden met behulp van de automatische openingsmethode, de schakelaar volledig omhoog gedrukt houden om de ruit te sluiten.

  • De ruitblokkeerbeveiligingsfunctie functioneert niet totdat het systeem wordt teruggesteld.

Gebruik van de elektrische ruitbediening bij stopgezette motor

De elektrische ruitbediening kan gebruikt worden gedurende ongeveer 40 seconden nadat het contact vanuit ON op uit is gezet en alle portieren gesloten zijn. Als een portier wordt geopend, wordt de elektrische ruitbediening stopgezet.

OPMERKING Bij gebruik van de elektrische ruitbediening bij stopgezette motor dient de schakelaar tijdens het sluiten van de ruit constant en stevig omhoog gedrukt gehouden te worden, aangezien de automatische sluitfunctie niet beschikbaar is.

Elektrische ruitbediening

Het contact dient op ON te staan om de elektrische ruitbediening te kunnen gebruiken. WAARSCHUWINGAlvorens een ruit te sluiten, eerst controleren of er zich geen obstakels in de opening bevi ...

Vergrendelschakelaar van elektrische ruitbediening

elektrisch bediende ruiten buiten werking gesteld, behalve de elektrisch bediende bestuurdersruit. Houd deze schakelaar in de vergrendelstand wanneer er zich kinderen in de auto bevinden. Vergr ...

Zie ook:

Volvo V40. Auto opnemen
Bij het opnemen van de auto is het belangrijk dat u de krik of de dragerarmen onder de voorziene steunpunten in het onderstel van de auto aanbrengt. N.B. Volvo adviseert u alleen de krik t ...

Volvo V40. Passagiersairbag
Uw auto heeft behalve de veiligheidsgordel  aan de passagierszijde ook een airbag . De airbag zit opgevouwen in een ruimte boven het dashboardkastje. Het paneel is voorzien van het opschrift ...

Modellen: