Mazda 6: Afsluitklep van brandstoftankdop en
brandstoftankdop - Brandstof en emissie - Alvorens te gaan rijden - Mazda 6 - Instructieboekje (2017)Mazda 6: Afsluitklep van brandstoftankdop en brandstoftankdop

Mazda 6 / Mazda 6 - Instructieboekje (2017) / Alvorens te gaan rijden / Brandstof en emissie / Afsluitklep van brandstoftankdop en brandstoftankdop

WAARSCHUWING

Bij het verwijderen van de brandstoftankdop, de dop een klein stukje losdraaien, wachten tot het sissende geluid ophoudt en vervolgens de dop verwijderen: Brandstofnevel is gevaarlijk.

Brandstof die op de huid of in de ogen terechtkomt kan brandwonden veroorzaken en bij inslikking ziekte tot gevolg hebben. Brandstofnevel ontstaat wanneer er zich druk in de brandstoftank verzamelt en de brandstoftankdop te snel verwijderd wordt.

Alvorens te tanken, de motor stopzetten en vonken en open vuur steeds uit de buurt van de vulhals houden: Brandstofdampen zijn gevaarlijk. Deze kunnen door vonken of open vuur tot ontbranding komen en ernstige brandwonden en letsel veroorzaken.

Verder kan het gebruik van de verkeerde brandstoftankdop of het niet gebruiken van een brandstoftankdop brandstoflekkage tot gevolg hebben, hetgeen bij een ongeluk ernstige brandwonden mogelijk met dodelijke afloop kan veroorzaken.

 

WAARSCHUWING

Niet verder bijtanken nadat het mondstuk van de brandstofpompslang automatisch is gestopt: Doorgaan met tanken nadat het mondstuk van de brandstofpompslang automatisch is gestopt is gevaarlijk, aangezien het overmatig vullen van de brandstoftank overstroming van brandstof of lekkage kan veroorzaken.

Overstroming van brandstof en lekkage kan het voertuig beschadigen en als de brandstof ontvlamt kan dit brand en ontploffing veroorzaken met ernstig of dodelijk letsel als gevolg.

 

OPGELET Gebruik altijd uitsluitend een originele Mazda tankdop of een gelijkwaardige voor uw auto geschikte brandstoftankdop, verkrijgbaar bij deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur. Een verkeerde tankdop kan een ernstige storing in het brandstofsysteem of het uitlaatgasreinigingssysteem veroorzaken.

Afsluitklep van brandstoftankdop

Trek aan de interieur-ontgrendelknop voor de afsluitklep van de brandstoftankdop om de afsluitklep te openen.

Om te sluiten, tegen de afsluitklep van de brandstofvuldop duwen totdat deze goed vergrendelt.

Afsluitklep van brandstoftankdop en brandstoftankdop

Brandstoftankdop

Draai voor het verwijderen van de brandstoftankdop deze linksom.

Bevestig de verwijderde dop aan de binnenzijde van de afsluitklep.

Draai voor het sluiten van de brandstoftankdop deze rechtsom totdat u een klik hoort.

Afsluitklep van brandstoftankdop en brandstoftankdop

Motoruitlaatgassen (Koolmonoxide)

WAARSCHUWINGNiet met uw auto rijden als u uitlaatgas binnen in de auto ruikt: Uitlaatgas is gevaarlijk. Dit gas bevat koolmonoxide (CO), dat kleurloos, geurloos en giftig is. Bij inademin ...

Stuurwiel

WAARSCHUWINGNooit tijdens het rijden het stuurwiel afstellen: Het is gevaarlijk wanneer u tijdens het rijden het stuurwiel probeert af te stellen. Bij het bewegen van de stuurkolom is de ...

Zie ook:

Skoda Octavia. Beheer van de online-diensten
Weergave van het dienstenbeheer In het dienstenbeheer is het mogelijk om informatie over de online-diensten en over de geldigheid van de betreffende licentie weer te geven of de diensten in of ui ...

Skoda Octavia. Knipper- en grootlicht
Afb. 63 Bedieningshendel: Knipperlichten grootlichtbediening Bedieningshendelstanden afb. 63 Knipperlicht rechts inschakelen Knipperlicht links inschakelen Grootlicht inschakelen (tegen ...

Modellen: