Mazda 6: Achterklep/Kofferdeksel - Portieren en sloten - Alvorens te gaan rijden - Mazda 6 - Instructieboekje (2017)Mazda 6: Achterklep/Kofferdeksel

WAARSCHUWING

Sta nooit toe dat iemand in de bagageruimte/kofferruimte meerijdt: Toestaan dat iemand in de bagageruimte/kofferruimte meerijdt is gevaarlijk. Tijdens plotseling afremmen of een botsing bestaat de kans dat de persoon die in de bagageruimte/ kofferruimte meerijdt ernstig of dodelijk letsel oploopt.

Rijd niet met de achterklep/het kofferdeksel geopend: Uitlaatgassen in het interieur van een auto zijn gevaarlijk. Wanneer de achterklep/het kofferdeksel tijdens het rijden open staat, worden er uitlaatgassen in het interieur gezogen.

Dit gas bevat CO (koolmonoxide), dat kleurloos, geurloos en bijzonder giftig is; dit gas kan bewusteloosheid en verstikking veroorzaken. Bovendien kunnen in het geval van een open achterklep/kofferdeksel de inzittenden bij een botsing naar buiten geslingerd worden.

Bagage niet opstapelen en niet zonder deze vast te zetten in de bagageruimte plaatsen: Anders kan de bagage van zijn plaats schuiven of omvallen, hetgeen letsel of een ongeluk tot gevolg kan hebben.

Bovendien bagage niet hoger dan de rugleuningen laden. Dit kan het uitzicht aan de zijkant of achterkant belemmeren.

 

OPGELET
  • Verwijder alle opeenhoping van sneeuw en ijs alvorens de achterklep/ het kofferdeksel te openen. Anders bestaat de kans dat de achterklep/het kofferdeksel onder het gewicht van de sneeuw en het ijs dichtklapt en letsel veroorzaakt.
  • Wees voorzichtig bij het openen/ sluiten van de achterklep/het kofferdeksel tijdens harde wind. Als de achterklep/het kofferdeksel wordt getroffen door een zware windstoot, kan deze plotseling dichtklappen en letsel veroorzaken.
  • Open de achterklep/het kofferdeksel volledig en let er op dat dit open blijft staan. Als de achterklep/het kofferdeksel slechts gedeeltelijk geopend wordt, kan dit door trilling of een windvlaag dichtklappen en letsel veroorzaken.
  • Bij het in- of uitladen van bagage in de bagageruimte/kofferruimte, de motor stopzetten. Anders zou u zich kunnen branden door de hitte van het uitlaatgas.

 

OPGELET
  • Wees voorzichtig niet teveel kracht uit te oefenen op de dempersteun op de achterklep, zoals door met uw hand tegen de steun te leunen.

    Zo niet, dan bestaat de kans op verbuiging van de dempersteun wat een nadelig effect kan hebben op de werking van de achterklep.

Portieren en sloten

  • De achterklepdempersteun niet wijzigen of vervangen.

    Raadpleeg een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur, als een achterklepdempersteun vervormd of beschadigd is als gevolg van een botsing of als er een ander probleem is.

Kindersloten van achterportieren

Deze sloten zijn bestemd om te helpen voorkomen dat kinderen per ongeluk de achterportieren openen. Gebruik deze op beide achterportieren wanneer u kinderen op de achterzitting van de auto vervoer ...

Openen en sluiten van de achterklep/het kofferdeksel

Openen van het kofferdeksel Gebruik van de interieurontgrendelknop Duw de interieurontgrendelknop in. Openen van de achterklep/het kofferdeksel met de elektrisch bediende achterklep/kofferde ...

Zie ook:

Mercedes-Benz C-Klasse. Hoofdsteunen elektrisch instellen
- Hoofdsteunhoogte instellen: De toets voor de hoofdsteuninstelling  in de richting van de pijl omhoog- of omlaagschuiven. Auto's met AMG Performance-stoelen: De hoogte van de hoofdst ...

Skoda Octavia. CNG
Afb. 314 Plaats van de CNG-sticker / CNG-sticker Een G-TEC-wagen mag op CNG en loodvrije benzine rijden . Plaats van de CNG-sticker bij aardgaswagens afb. 314. Automatisch omschakelen van ri ...

Modellen: