Hyundai Ioniq Electric: Waarschuwings- en controlelampjes - Instrumentenpaneel - Handige voorzieningen in uw auto - Hyundai Ioniq Electric - InstructieboekjeHyundai Ioniq Electric: Waarschuwings- en controlelampjes

Informatie Controleer nadat de auto gestart is of alle waarschuwingslampjes uit zijn.

Eventuele lampjes die nog branden, kunnen op een storing duiden.

Controlelampje READY

Dit controlelampje gaat branden: Als de auto gereed is om weg te rijden.

Als het controlelampje Ready UIT gaat of gaat knipperen, is er een probleem aanwezig in het systeem.

In dat geval adviseren we u de auto te laten controleren door een officiële HYUNDAI-dealer.

Waarschuwingslampje voor onderhoud

Dit waarschuwingslampje gaat branden:

Als het waarschuwingslampje tijdens het rijden gaat branden of na het starten van de auto niet uitgaat, adviseren we u de auto te laten controleren door een officiële HYUNDAI-dealer.

Waarschuwingslampje laag vermogen

Dit waarschuwingslampje gaat branden:

AANWIJZING
Accelereer niet plotseling of rijd niet plotseling uit stilstand weg als het waarschuwingslampje laag vermogen AAN is. Laad de hoogspanningsbatterij onmiddellijk als het laadniveau van de hoogspanningsbatterij onvoldoende is.

Laadstroomcontrolelampje

Dit waarschuwingslampje gaat branden:

Waarschuwingslampje laadniveau hoogspanningsbatterij

Dit waarschuwingslampje gaat branden:

Waarschuwingslampje AIRBAG

Dit waarschuwingslampje gaat branden:

Waarschuwingslampje veiligheidsgordel

Dit waarschuwingslampje attendeert de bestuurder erop dat de veiligheidsgordel niet is vastgemaakt.

Zie voor meer informatie "Veiligheidsgordels" in hoofdstuk 2.

Waarschuwingslampje parkeerrem en remvloeistofniveau

Waarschuwingslampje parkeerrem en remvloeistofniveau :

Als het remvloeistofniveau in het reservoir te laag is :

  1. Rijd voorzichtig naar de kant van de weg en breng de auto op een veilige plaats tot stilstand.
  2. Zet het contact uit en controleer het remvloeistofpeil direct. Vul indien nodig remvloeistof bij (zie voor meer informatie "Remvloeistof" in hoofdstuk 7).

    Controleer na het bijvullen van remvloeistof alle onderdelen van het remsysteem op lekkage. Rijd niet met de auto als er een lekkage is gevonden, als het waarschuwingslampje blijft branden of als de remmen niet goed werken. We adviseren u de auto te laten nakijken door een officiële HYUNDAI-dealer.

Diagonaal gescheiden remsysteem Uw auto is uitgerust met een diagonaal gescheiden remsysteem.

Dat betekent dat als er in een van de remcircuits een probleem optreedt, u de auto met het overgebleven remcircuit tot stilstand kunt brengen.

Als een van de remcircuits is uitgevallen, wordt de slag van het rempedaal groter en moet er meer druk op het rempedaal worden uitgeoefend om de auto tot stilstand te brengen.

Verder zal in dat geval de remweg toenemen.

WAARSCHUWING
Waarschuwingslampje parkeerrem en remvloeistofniveau Rijden met een auto waarvan het waarschuwingslampje brandt, is gevaarlijk. Als het waarschuwingslampje parkeerrem en remvloeistofniveau blijft branden terwijl de parkeerrem niet geactiveerd is, kan dit duiden op een te laag remvloeistofniveau in het reservoir.

In dat geval adviseren we u de auto te laten controleren door een officiële HYUNDAI-dealer.

Waarschuwingslampje regeneratief remsysteem

Dit waarschuwingslampje gaat branden : Als het regeneratieve remsysteem niet werkt en de remmen niet goed werken. Hierdoor gaan het waarschuwingslampje van het remsysteem (rood) en het waarschuwingslampje van het regeneratieve remsysteem (geel) gelijktijdig branden.

Rijd in dat geval voorzichtig en we adviseren u de auto te laten controleren door een officiële HYUNDAI-dealer.

Het kost mogelijk meer moeite dan normaal om het rempedaal te bedienen en de remweg kan langer worden.

Waarschuwingslampje ABS

Dit waarschuwingslampje gaat branden :

Waarschuwingslampje EBD

Deze twee waarschuwingslampjes gaan tijdens het rijden gelijktijdig branden :

WAARSCHUWING
Waarschuwingslampje EBD Als het waarschuwingslampje ABS en het waarsc huwingslampje parkeerrem en remvloeistofniveau gelijktijdig branden, werkt het remsysteem niet normaal en kan er dus een onverwachte en gevaarlijke situatie ontstaan bij plotseling remmen. Vermijd in dit geval hard rijden en plotseling remmen.

Wij adviseren u uw auto zo snel mogelijk te laten controleren door een officiële HYUNDAIdealer.

Informatie -Waarschuwingslampje EBD (Electronic Brake force Distribution) Als het waarschuwingslampje ABS al dan niet in combinatie met het waarschuwingslampje parkeerrem en remvloeistofniveau brandt, werken de snelheidsmeter, de kilometerteller en de dagteller mogelijk niet. Bovendien kan het waarschuwingslampje EPS gaan branden en kan de benodigde stuurkracht toe- of afnemen.

In dat geval adviseren we u de auto zo snel mogelijk te laten controleren door een officiële HYUNDAI-dealer.

Waarschuwingslampje elektrische stuurbekrachtiging (EPS)

Dit waarschuwingslampje gaat branden :

Waarschuwingslampje laadsysteem (voor 12V-accu)

Dit waarschuwingslampje gaat branden:

❈ LDC :D C - D C - laagspanningsconverter

Hoofdwaarschuwingslampje

Dit controlelampje gaat branden :

Waarschuwingslampje lage bandenspanning (indien van toepassing)

Dit waarschuwingslampje gaat branden :

Zie voor meer informatie "Bandenspanningscontrolesystee m (TPMS)" in hoofdstuk 6.

Dit waarschuwingslampje blijft branden nadat het ongeveer 60 seconden heeft geknipperd, of het gaat herhaaldelijk knipperen met intervallen van ongeveer 3 seconden:

Zie voor meer informatie "Bandenspanningscontrolesystee m (TPMS)" in hoofdstuk 6.

WAARSCHUWING

Veilig stoppen

  • Het TPMS waarschuwt niet voor ernstige en plotselinge schade aan de banden veroorzaakt door externe factoren.
  • Als de auto instabiel aanvoelt, haal dan onmiddellijk uw voet van het gaspedaal, trap het rempedaal licht in en breng uw auto langzaam op een veilige plaats tot stilstand

Waarschuwingslampje elektronische parkeerrem (EPB)

Dit waarschuwingslampje gaat branden :

Informatie Het waarschuwingslampje elektronische parkeerrem (EPB) kan ook in combinatie met het controlelampje elektronische stabiliteitsregeling (ESC) gaan branden dat aangeeft dat de ESC niet goed werkt (dit duidt niet op een storing in de EPB).

Controlelampje AUTO HOLD

Dit controlelampje gaat branden :

Zie "Auto Hold" in hoofdstuk 5 voor meer informatie.

Controlelampje elektronische stabiliteitsregeling (ESC)

Dit controlelampje gaat branden :

Dit controlelampje knippert :

Controlelampje elektronische stabiliteitsregeling UIT (ESC OFF)

Dit controlelampje gaat branden :

Controlelampje startblokkering (met Smart Key) (indien van toepassing)

Dit lampje blijft gedurende maximaal 30 seconden branden :

Dit controlelampje knippert een paar seconden :

Dit controlelampje blijft 2 seconden branden en gaat dan uit :

Dit controlelampje knippert :

Controlelampje richtingaanwijzers

Dit controlelampje knippert :

In de volgende gevallen zit er mogelijk een storing in het richtingaanwijzersysteem.

In elk van deze gevallen adviseren we u uw auto te laten controleren door een officiële HYUNDAI-dealer.

Controlelampje dimlicht (indien van toepassing)

Dit controlelampje gaat branden :

Controlelampje grootlicht

Dit controlelampje gaat branden :

Controlelampje verlichting AAN

Dit controlelampje gaat branden :

Controlelampje mistachterlicht (indien van toepassing)

Dit controlelampje gaat branden :

Waarschuwingslampje LED-koplampen (indien van toepassing)

Dit waarschuwingslampje gaat branden:

In dat geval adviseren we u de auto te laten controleren door een officiële HYUNDAI-dealer.

Dit waarschuwingslampje gaat knipperen: In het geval van een storing in een onderdeel van de LED-koplampen.

In dat geval adviseren we u de auto te laten controleren door een officiële HYUNDAI-dealer. Door blijven rijden terwijl waarschuwingslampje LEDkoplampen brandt of knippert kan de levensduur van de LED-koplamp verkorten.

AANWIJZING
Continuous driving with the LED Headlamp Warning Light on or blinking can reduce LED headlamp life.

Controlelampje CRUISE (indien van toepassing)

Dit controlelampje gaat branden:

Controlelampje SET

Dit controlelampje gaat branden :

Zie "Cruise control-systeem" in hoofdstuk 5 voor meer informatie.

Controlelampje snelheidsbegrenzer (indien van toepassing)

Dit controlelampje gaat branden :

Zie voor meer informatie "Snelheidsbegrenzingssysteem" in deel 5.

Controlelampje SPORT-modus

Dit controlelampje gaat branden :

Zie "Rijmodusregelsysteem" in hoofdstuk 5 voor meer informatie.

Controlelampje ECOmodus (indien van toepassing)

Dit controlelampje gaat branden :

Waarschuwingslampje Autonomous Emergency Braking (AEB) (indien van toepassing)

Dit waarschuwingslampje gaat branden :

Zie "Autonomous Emergency Braking (AEB)" in hoofdstuk 5 voor meer informatie.

Controlelampje Lane Keeping Assistsysteem (LKAS) (indien van toepassing)

Dit controlelampje gaat branden :

Zie "Lane Keeping Assist-systeem (LKAS)" in hoofdstuk 5 voor meer informatie.

Meters en tellers

Snelheidsmeter De snelheidsmeter geeft de rijsnelheid van de auto aan en is gekalibreerd in kilometers per uur (km/h). De weergave van de snelheidsmeter is afhankelijk van de geselecteerde rij ...

Meldingen LCD-display

Schakel naar P (Shift to P) Deze waarschuwingsmelding wordt weergegeven als u probeert het contact uit te zetten zonder dat de transmissie in stand N (neutraal) staat. De startknop gaat dan over ...

Zie ook:

Volvo V40. Parkeerrem
De parkeerrem voorkomt met behulp van mechanische blokkering/vergrendeling van twee wielen dat een stilstaande auto kan wegrollen. WAARSCHUWING Gebruik altijd de parkeerrem bij parkeren ...

Mercedes-Benz C-Klasse. Algemene aanwijzingen
Met de adaptieve grootlichtassistent Plus kan automatisch tussen dimlicht, deelgrootlicht en grootlicht worden gewisseld. Deelgrootlicht is een verlichting waarbij met grootlicht langs ...

Modellen: