Hyundai Ioniq Electric: Meldingen LCD-display - Instrumentenpaneel - Handige voorzieningen in uw auto - Hyundai Ioniq Electric - InstructieboekjeHyundai Ioniq Electric: Meldingen LCD-display

Schakel naar P (Shift to P)

Deze waarschuwingsmelding wordt weergegeven als u probeert het contact uit te zetten zonder dat de transmissie in stand N (neutraal) staat.

De startknop gaat dan over naar de stand ACC (als u de startknop nogmaals indrukt, gaat hij over naar de stand ON).

Lage Batterij Sleutel (Low Key Battery)

Deze waarschuwingsmelding wordt weergegeven als bij het in de stand OFF zetten van de startknop de batterij van de Smart Key bijna leeg is.

Druk op POWERknop tijd.

draaien stuurw. (Press POWER button while turning wheel)

Deze waarschuwingsmelding wordt weergegeven als het stuurwiel niet normaal wordt ontgrendeld bij het indrukken van de startknop.

U moet bij het indrukken van de startknop het stuurwiel naar rechts en links draaien.

Controleer Systeem Stuurwielslot (Check Steering Wheel Lock System)

Deze waarschuwingsmelding wordt weergegeven als het stuurwiel niet normaal wordt vergrendeld bij het in stand OFF zetten van de startknop.

Duw op remped. Voor starten wagen (Press brake pedal to start vehicle)

Deze waarschuwingsmelding wordt weergegeven als de startknop tweemaal naar stand ACC gaat doordat u herhaaldelijk op de knop drukt zonder het rempedaal in te trappen.

U kunt de auto starten door het rempedaal in te trappen.

Sleutel niet in het voertuig (Key not in vehicle)

Deze waarschuwingsmelding wordt weergegeven als u de startknop indrukt terwijl de Smart Key zich niet in de auto bevindt.

Zorg ervoor dat u altijd de Smart Key bij u hebt als u probeert de auto te starten.

Sleutel niet gevonden (Key not detected)

Deze waarschuwingsmelding wordt weergegeven als u de startknop indrukt terwijl de Smart Key niet is gedetecteerd.

Druk opnieuw op de POWERknop (Press POWER button again)

Deze waarschuwingsmelding wordt weergegeven als de auto niet gestart wordt terwijl u de startknop indrukt.

Probeer de auto in dat geval te starten door nogmaals op de startknop te drukken.

Als de waarschuwingsmelding verschijnt telkens wanneer u de startknop indrukt, raden wij u aan uw auto te laten controleren door een officiële HYUNDAI-dealer.

Druk op de POWERknop met de sleutel (Press POWER button with key)

Deze waarschuwingsmelding wordt weergegeven als u de startknop indrukt terwijl de waarschuwingsmelding "Key not detected" (sleutel niet gevonden) wordt weergegeven.

Het controlelampje startblokkering gaat dan knipperen.

Controleer zekering BRAKE SWITCH (Check BRAKE SWITCH fuse)

Deze waarschuwingsmelding wordt weergegeven als de zekering BRAKE SWITCH is doorgebrand.

U moet de zekering door een nieuw exemplaar vervangen voordat u de auto start.

Als dat niet mogelijk is, kunt u de auto starten door de startknop 10 seconden ingedrukt te houden in stand ACC.

Schakel naar P voor het starten van de auto (Shift to P to start vehicle)

Deze waarschuwingsmelding wordt weergegeven als u probeert de auto te starten terwijl de transmissie niet in stand P (parkeren) staat.

Haal stekker uit de wagen om te starten

Haal stekker uit de wagen om te starten

Deze melding wordt weergegeven als u de auto start zonder de laadkabel los te nemen. Neem de laadkabel los en start de auto.

Laag sproeivloeistof niveau (Low Washer Fluid) (indien van toepassing)

Deze waarschuwingsmelding wordt weergegeven als het ruitensproeiervloeistofreservoir bijna leeg is.

Laat het ruitensproeiervloeistofreservoir bijvullen.

Deur, Motorkap, Kofferruimte open

Deur, Motorkap, Kofferruimte open

Deze waarschuwing wordt weergegeven om aan te geven dat een van de portieren, de motorkap of de achterklep geopend is.

OPMERKING
Controleer, voordat u gaat rijden, of de portieren/ motorkap/achterklep geheel gesloten zijn. Controleer of er geen waarschuwingslampje geopende portieren/motorkap /achterklep brandt of een melding weergegeven wordt op het instrumentenpaneel.

Deur, Motorkap, Kofferruimte open

Als de waarschuwing voor een geopend portier/de achterklep wordt geblokkeerd door een andere waarschuwingsmelding, verschijnt er een icoon aan de bovenzijde van het LCD-display.

Zonnedak open (indien van toepassing)

Zonnedak open

Deze waarschuwing wordt gegeven als u de auto uitzet terwijl het schuifdak is geopend.

Waarschuwingslampje glad wegdek (indien van toepassing)

Waarschuwingslampje glad wegdek

Dit waarschuwingslampje brandt om de bestuurder te waarschuwen voor een mogelijk glad wegdek.

Wanneer de temperatuur op de buitentemperatuurmeter onder ongeveer 4°C komt, gaan het waarschuwingslampje voor een glad wegdek en de buitentemperatuurmeter knipperen en blijven ze vervolgens branden. Ook klinkt de waarschuwingszoemer 1 keer.

Informatie Als het waarschuwingslampje voor een glad wegdek gaat branden tijdens het rijden, moet u met meer aandacht en veiliger rijden en te hoge snelheden, snelle acceleratie, plotseling remmen en plotselinge stuurbewegingen vermijden.

Lage spanning (indien van toepassing)

Lage spanning

Deze waarschuwingsmelding wordt weergegeven als de bandenspanning te laag is.

Aangegeven wordt in welke band de spanning te laag is.

Zie voor meer informatie "Bandenspanningscontrolesystee m (TPMS)" in hoofdstuk 6.

Schakel de FUSE SWITCH in

Schakel de FUSE SWITCH in

Deze waarschuwingsmelding wordt weergegeven als de zekeringschakelaar op de zekeringkast onder het stuurwiel in de stand OFF staat.

Zet de zekeringschakelaar in stand ON.

Zie voor meer informatie "Zekeringen" in hoofdstuk 7.

Verlichtingsmodus

Verlichtingsmodus

Dit controlelampje geeft aan welke verlichtingsmodus er is geselecteerd met de lichtschakelaar.

Ruitenwissermodus

Ruitenwissermodus

Dit controlelampje geeft aan welke wissersnelheid er is geselecteerd met de ruitenwisserschakelaar.

Controleer de LED-koplamp

Controleer de LED-koplamp

Deze waarschuwingsmelding wordt weergegeven als er een probleem is met de LED-koplamp. We adviseren u de auto te laten nakijken door een officiële HYUNDAI-dealer.

Storing koplampventilator

Storing koplampventilator 

Deze waarschuwingsmelding wordt weergegeven als er een probleem is met de koplampaanjager. We adviseren u de auto te laten nakijken door een officiële HYUNDAI-dealer.

Controleer koplamp (indien van toepassing)

Controleer koplamp 

Deze waarschuwingsmelding wordt weergegeven als de koplampen niet goed werken. De gloeilamp van de koplamp moet mogelijk vervangen worden.

Informatie Vervang de kapotte lamp door een nieuw exemplaar met hetzelfde wattage.

Parking assist system malfunction (Parking Assist System defect) (indien van toepassing

Parking assist system malfunction 

Deze waarschuwing wordt weergegeven als er een probleem is met het Parking Assist System. We adviseren u de auto te laten nakijken door een officiële HYUNDAI-dealer.

Raadpleeg voor meer informatie "Rijhulpsysteem" in hoofdstuk 3.

Schakel naar P om te laden

Schakel naar P om te laden 

Deze melding wordt weergegeven als u de laadkabel aansluit terwijl de transmissie niet in stand P (parkeren) staat.

Schakel naar stand P (parkeren) alvorens de laadkabel aan te sluiten.

Oplaadtijd

Oplaadtijd 

Deze melding wordt weergegeven om duidelijk te maken hoe lang het nog duurt voordat de hoogspanningsbatterij volledig geladen is.

Laadklep open

Laadklep open 

Deze melding wordt weergegeven als er met de auto gereden wordt terwijl de klep van de laadaansluiting open staat. Sluit de klep van de laadaansluiting en rijd vervolgens weg.

Fout in lader! / Fout in snellader!

Fout in lader! / Fout in snellader! 

Deze waarschuwingsmelding wordt weergegeven als er een probleem aanwezig is met het laadsysteem.

Hulpaccu laden + actief tijdens parkeren

Hulpaccu laden + actief tijdens parkeren 

Deze melding wordt weergegeven als de Hulpaccu laden +-functie is voltooid.

Zie voor meer informatie "Hulpaccu laadfunctie+" in de Handleiding hybrideauto.

Stop voertuig en controleer de remmen

Stop voertuig en controleer de remmen 

Deze waarschuwingsmelding wordt weergegeven als er een storing optreedt in het remsysteem.

Breng uw auto in dit geval op een veilige plaats tot stilstand. We adviseren u de auto naar de dichtstbijzijnde officiële HYUNDAIdealer te laten slepen en te laten controleren

Controleer de remmen

Controleer de remmen 

Deze waarschuwingsmelding wordt weergegeven als het remvermogen laag is of als het regeneratieve remsysteem niet goed werkt door een storing in het remsysteem.

In dat geval moet het rempedaal mogelijk krachtiger worden ingetrapt en kan de remweg langer worden.

Accu lag

Accu lag 

Als de capaciteit van de hoogspanningsbatterij lager wordt dan 13%, wordt deze waarschuwingsmelding weergegeven.

Tegelijkertijd gaat het waarschuwingslampje ( ) in het instrumentenpaneel branden.

Laad de hoogspanningsbatterij onmiddellijk.

Direct laden Beperkt vermogen

Direct laden Beperkt vermogen 

Als de capaciteit van de hoogspanningsbatterij lager wordt dan 5%, wordt deze waarschuwingsmelding weergegeven.

Het waarschuwingslampje in het instrumentenpaneel ( ) en het waarschuwingslampje laag vermogen ( ) gaan gelijktijdig branden.

Het vermogen van de auto wordt begrensd om zo min mogelijk energie te verbruiken uit de hoogspanningsbatterij. Laad de hoogspanningsbatterij onmiddellijk op.

Accu laag. Direct laden

Accu laag. Direct laden 

Als de capaciteit van de hoogspanningsbatterij lager wordt dan 4%, wordt deze waarschuwingsmelding weergegeven.

Het waarschuwingslampje in het instrumentenpaneel ( ) en het waarschuwingslampje laag vermogen ( ) gaan gelijktijdig branden en de actieradius wordt weergegeven als "---".

Het vermogen van de auto wordt begrensd om zo min mogelijk energie te verbruiken uit de hoogspanningsbatterij. Laad de hoogspanningsbatterij onmiddellijk op.

Lage accutemp. Beperkt vermogen

Lage accutemp. Beperkt vermogen 

Deze waarschuwingsmelding wordt weergegeven als de temperatuur van de hoogspanningsbatterij te laag is om de hoogspanningsbatterij en het hybridesysteem te beschermen.

AANWIJZING
Als daarna deze waarschuwingsmelding nog steeds wordt weergegeven, zelfs als de omgevingstemperatuur is opgelopen, adviseren we u de auto te laten controleren door een officiële HYUNDAI-dealer.

De batterij is oververhit, stop de auto

De batterij is oververhit, stop de auto 

Deze waarschuwingsmelding wordt weergegeven als de temperatuur van de hoogspanningsbatterij te hoog is om de hoogspanningsbatterij en het hybridesysteem auto te beschermen.

Breng de auto tot stilstand en zet de startknop in stand OFF om de temperatuur van de hoogspanningsbatterij te laten dalen.

Beperkt vermogen

Beperkt vermogen 

In de volgende gevallen wordt deze waarschuwingsmelding weergegeven als het vermogen van de auto voor de veiligheid wordt begrensd.

AANWIJZING
Accelereer niet plotseling of rijd niet plotseling uit stilstand weg als deze waarschuwingsmelding weergegeven wordt.

Laad de hoogspanningsbatterij onmiddellijk als het laadniveau van de hoogspanningsbatterij onvoldoende is.

Stop voertuig en controleer voeding

Stop voertuig en controleer voeding 

Deze waarschuwingsmelding wordt weergegeven als er een storing optreedt in het voedingssysteem.

Breng uw auto in dit geval op een veilige plaats tot stilstand. We adviseren u de auto naar de dichtstbijzijnde officiële HYUNDAIdealer te laten slepen en te laten controleren.

Controleer Actief Luchtklepsysteem

Controleer Actief Luchtklepsysteem 

Deze waarschuwingsmelding wordt weergegeven in de volgende situaties:

Als alle problemen verholpen zijn, verdwijnt de waarschuwing.

Controleer virtueel systeem motorgeluid

Controleer virtueel systeem motorgeluid 

Deze waarschuwingsmelding wordt weergegeven als er een probleem aanwezig is in het Virtual Engine Sound System (VESS).

In dat geval adviseren we u de auto te laten controleren door een officiële HYUNDAI-dealer.

Controleer elek. syst.Wagen

Controleer elek. syst.Wagen 

Deze waarschuwingsmelding wordt weergegeven als er een probleem aanwezig is in het hybrideregelsysteem.

Ga niet rijden als de waarschuwingsmelding wordt weergegeven.

In dat geval adviseren we u de auto te laten controleren door een officiële HYUNDAI-dealer.

Waarschuwings- en controlelampjes

Informatie Controleer nadat de auto gestart is of alle waarschuwingslampjes uit zijn. Eventuele lampjes die nog branden, kunnen op een storing duiden. Controlelampje READY Dit controlelampje g ...

LCD-display

...

Zie ook:

Volvo V40. Wiel- en velgmaten
Wiel- en velgmaten worden aangeduid zoals in de onderstaande tabel. De auto is voorzien van een typegoedkeuring voor de uitvoering waarin deze werd aangeleverd. Dat betekent dat niet alle combin ...

Renault Megane. RENAULT card: batterij
  Vervangen van het batterijtje Wanneer de boodschap "Vervang batterij sleutelkaart" op het instrumentenpaneel verschijnt, moet u het batterijtje van de RENAULT-card vervangen: schuif ...

Modellen: