Hyundai Ioniq Electric: Veiligheidsgordels - Veiligheidsgordels - Veiligheidssysteem van uw auto - Hyundai Ioniq Electric - InstructieboekjeHyundai Ioniq Electric: Veiligheidsgordels

Driepuntsgordel

Driepuntsgordel

Vastmaken van de veiligheidsgordel: Trek de gordel uit de blokkeerautomaat en plaats de metalen gesp (1) in de gordelsluiting (2). Wanneer de gesp in de gordelsluiting vergrendelt, is een klik hoorbaar.

De veiligheidsgordel rolt automatisch tot de juiste lengte op nadat het heupgedeelte met de hand strak over uw heupen is getrokken. Als u zich langzaam voorover beweegt, rolt de gordel af en hebt u een maximale bewegingsruimte.

Bij een noodstop of een aanrijding zal de gordel geblokkeerd worden.

Daarnaast zal de gordel blokkeren wanneer u te snel naar voren buigt.

AANWIJZING
Als u de gordel niet gemakkelijk uit de blokkeerautomaat kunt trekken, trekt u de gordel eerst aan en laat u hem daarna oprollen. Na het loslaten kunt u de gordel gemakkelijk uittrekken.

Driepuntsgordel

WAARSCHUWING

Een onjuist afgestelde veiligheidsgordel kan de kans op ernstig letsel bij een ongeval vergroten. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen bij het afstellen van de veiligheidsgordel:

 • Plaats het heupgedeelte van de veiligheidsgordel zo laag mogelijk over uw heupen en niet over uw middel, zodat de gordel strak aanligt. Hierdoor vangen de sterke heupbeenderen de kracht van de aanrijding op en wordt de kans op inwendig letsel gereduceerd.
 • De schoudergordel moet over de ene arm en onder de andere arm door lopen, zoals aangegeven in de afbeelding.
 • Vergrendel het bevestigingspunt van de schoudergordel altijd op de juiste hoogte.
 • Laat de schoudergordel nooit langs uw nek of over uw gezicht lopen.

Hoogteverstelling

U kunt de hoogte van het bovenste bevestigingspunt van de schoudergordel in vier standen afstellen voor maximaal comfort en een maximale veiligheid.

Het schoudergedeelte moet zodanig worden afgesteld dat het over de borst en het midden van de schouder loopt, en nooit over de nek.

Driepuntsgordel

Verhoog of verlaag het bovenste bevestigingspunt van de veiligheidsgordel tot de juiste hoogte.

Trek het bovenste bevestigingspunt (1) omhoog om het hoger af te stellen.

Druk het bovenste bevestigingspunt omlaag (3) en houd daarbij de knop (2) ingedrukt om het bovenste bevestigingspunt lager af te stellen.

Laat de knop los om het bovenste bevestigingspunt in de ingestelde positie te blokkeren. Probeer het bovenste bevestigingspunt omhoog of omlaag te schuiven om te controleren of het geblokkeerd is.

Driepuntsgordel

Losmaken van de veiligheidsgordel: Druk op de ontgrendelknop (1) van de gordelsluiting.

Als de gordel losgemaakt is, moet hij automatisch oprollen. Controleer als dat niet gebeurt of de gordel niet gedraaid is en probeer het opnieuw.

Middelste veiligheidsgordel achter (driepuntsgordel middelste zitplaats achter)

Middelste veiligheidsgordel achter

1.Steek de gesp (A) in de gordelsluiting (A') totdat een klik hoorbaar is. De klik geeft aan dat de gordel goed vergrendeld is.

Zorg ervoor dat de gordel niet verdraaid zit.

Middelste veiligheidsgordel achter

2. Trek aan de gesp (B) en steek deze in de gordelsluiting (B') totdat een klik hoorbaar is. De klik geeft aan dat de gordel goed vergrendeld is. Zorg ervoor dat de gordel niet verdraaid zit.

Gebruik voor het bevestigen van de middelste veiligheidsgordel achter de gordelsluiting met de aanduiding CENTER.

Informatie Als het u niet lukt om de veiligheidsgordel uit de blokkeerautomaat te trekken, trek dan krachtig aan de gordel en laat hem vervolgens los. Na het loslaten kunt u de gordel gemakkelijk uittrekken.

Gordelspanner veiligheidsgordel

Gordelspanner veiligheidsgordel

Uw auto is uitgerust met veiligheidsgordels met gordelspanners voor de bestuurder, de voorpassagier en de passagiers op de buitenste zitplaatsen achter (indien van toepassing) (gordelspanners met blokkeerautomaat). Het doel van de gordelspanner is ervoor te zorgen dat de veiligheidsgordel strak tegen het lichaam van de inzittende ligt bij bepaalde frontale aanrijdingen. De gordelspanners kunnen samen met de airbags worden geactiveerd als de frontale aanrijding ernstig genoeg is.

Wanneer plotseling wordt afgeremd of wanneer de inzittende te snel voorover probeert te buigen, wordt de gordel door de blokkeerautomaat vergrendeld. Bij bepaalde frontale aanrijdingen zal de gordelspanner geactiveerd worden en zal deze de veiligheidsgordel strakker om het lichaam van de inzittende trekken.

Als de gordelspanner wordt geactiveerd en het systeem registreert dat de spankracht van de veiligheidsgordel van de bestuurder of de passagier te groot wordt, zorgt een spankrachtbegrenzer (indien van toepassing) ervoor dat de gordel iets wordt gevierd.

WAARSCHUWING
 • Doe uw veiligheidsgordel altijd om en zit in de juiste houding op uw stoel.
 • Gebruik de veiligheidsgordel niet in te losse of gedraaide toestand. Een te losse of gedraaide veiligheidsgordel biedt in geval van een ongeval onvoldoende bescherming.
 • Plaats niets in de buurt van de gordelsluiting. Dat kan een juiste werking van de gordelsluiting belemmeren.
 • Vervang gordelspanners altijd als ze geactiveerd zijn of na een ongeval.
 • • Probeer gordelspanners NOOIT zelf te controleren, onderhouden, repareren of vervangen. Laat dit over aan een officiële HYUNDAI-dealer.
 • Stel de veiligheidsgordels niet bloot aan schokken.

 

WAARSCHUWING
Raak de onderdelen van het gordelspannersysteem gedurende enkele minuten nadat ze geactiveerd zijn niet aan. Als de veiligheidsgordel met gordelspanner tijdens een aanrijding geactiveerd wordt, kan de gordelspanner heet worden, waardoor u brandwonden zou kunnen oplopen.

 

OPMERKING
Het veiligheidsgordelsysteem met gordelspanner kan beschadigd raken door de carrosserie aan de voorzijde van de auto. Daarom adviseren we u het systeem te laten repareren door een officiële HYUNDAI-dealer.

Gordelspanner veiligheidsgordel

Het veiligheidsgordelsysteem met gordelspanner bestaat hoofdzakelijk uit de volgende onderdelen. De plaats hiervan wordt in bovenstaande afbeelding aangegeven:

 1. Waarschuwingslampje AIRBAG
 2. Blokkeerautomaat met gordelspanner
 3. Airbagmodule
AANWIJZING
De sensor die de airbagmodule activeert, is verbonden met de veiligheidsgordels met gordelspanner. Het waarschuwingslampje AIRBAG in het instrumentenpaneel zal nadat de startknop in stand ON is gezet ongeveer 6 seconden branden en moet daarna uitgaan.

Als de gordelspanner niet goed werkt, zal het waarschuwingslampje branden, ook al werkt de airbagmodule goed.

Als het waarschuwingslampje niet gaat branden als de auto AAN gezet wordt, blijft branden of tijdens het rijden gaat branden, laat de veiligheidsgordels met gordelspanner en/of de airbags dan zo spoedig mogelijk controleren door een officiële Hyundai-dealer.

Informatie

Waarschuwingslampje veiligheidsgordel

Waarschuwing veiligheidsgordels Waarschuwing bestuurdersgordel Als herinnering voor de bestuurder gaat telkens als de startknop in stand ON wordt gezet het waarschuwingslampje van de veilighei ...

Extra voorzorgsmaatregelen veiligheidsgordel

Gebruik van veiligheidsgordels bij zwangerschap Ook bij zwangerschap moet de veiligheidsgordel altijd worden gedragen. De beste manier om uw ongeboren kind te beschermen is uzelf te beschermen ...

Zie ook:

Mercedes-Benz C-Klasse. Dashboardverlichting
De verlichting in het combi-instrument, de displays en de bedieningselementen in het interieur kan met lichtsterkteregelaar worden ingesteld. - De lichtsterkterege ...

Mercedes-Benz C-Klasse. Transmissiestanden
Parkeerstand Beveiligt de geparkeerde auto tegen wegrollen. De transmissie alleen in de stand   schakelen als de auto stilstaat. De parkeervergre ...

Modellen: