Hyundai Ioniq Electric: Standen van de auto - Startknop - Rijden met uw auto - Hyundai Ioniq Electric - InstructieboekjeHyundai Ioniq Electric: Standen van de auto

WAARSCHUWING
 • Draag altijd geschikte schoenen tijdens het rijden.

  Ongeschikte schoenen, zoals schoenen met hoge hakken, skischoenen, sandalen, teenslippers, enz. kunnen het bedienen van het rempedaal en het gaspedaal bemoeilijken.

 • Start de motor niet terwijl het gaspedaal wordt ingetrapt.

  De auto kan in beweging komen, wat kan leiden tot een ongeval.

Informatie

 1. Zorg ervoor dat u de Smart Key altijd bij u hebt.
 2. Controleer of de parkeerrem is geactiveerd.
 3. Zorg ervoor dat de transmissie in stand P (parkeren) staat.
 4. Trap het rempedaal in.
 5. Druk op de startknop. Als de auto start, gaat het controlelampje " " branden.

Informatie

AANWIJZING

Om schade aan de auto te voorkomen:

 • Probeer de transmissie niet in stand P (parkeren) te zetten wanneer het controlelampje " " tijdens het rijden dooft.

  Als de verkeers- en wegomstandigheden het toelaten kunt u de transmissie in stand N (neutraal) zetten terwijl de auto nog rolt en vervolgens op de startknop drukken om te proberen de auto opnieuw te starten.

 • Probeer de auto niet te starten door de auto aan te duwen of aan te slepen.

 

AANWIJZING
Om schade aan de auto te voorkomen : Druk de startknop nooit langer dan 10 seconden in, behalve wanneer de remlichtzekering is doorgebrand.

Wanneer de remlichtzekering is doorgebrand, kunt u de auto niet normaal starten. Vervang de zekering door een nieuwe. Als u de zekering niet kunt vervangen, kunt u de auto starten door de startknop gedurende 10 seconden ingedrukt te houden terwijl de startknop in stand ACC staat.

Trap voor uw eigen veiligheid altijd het rempedaal in voordat u de auto start.

Standen van de auto

Informatie Als de batterij van de Smart Key bijna leeg is of de Smart Key niet goed werkt, kunt u de auto starten door de startknop direct met de Smart Key in te drukken, zoals hierboven is afgebeeld.

De auto vitschakelen

 1. Trap het rempedaal volledig in.
 2. Zet de transmissie in stand P (parkeren).
 3. Activeer de parkeerrem.
 4. Druk op de startknop om de auto uit te zetten.
 5. Controleer of het controlelampje " " in het instrumentenpaneel uit is.
OPMERKING
Als het controlelampje " " in het instrumentenpaneel blijft branden, is de auto niet uitgeschakeld en kan hij in beweging komen wanneer u de transmissie in een andere stand dan P (parkeren) zet.

Standen startknop

Stand startknop Actie Aanwijzing Druk, om de auto uit te schakelen, op de startknop terwijl de transmissie in stand P (parkeren) staat. De auto wordt ook uitgeschake ...

Reductieoverbrenging

...

Zie ook:

Mazda 6. Instrumentenpaneelverlichting
(Zonder automatische verlichtingsregeling) Wanneer het contact op ON staat en de positielampen worden ingeschakeld, wordt de helderheid van de instrumentenpaneelverlichting gedimd. (Met automa ...

Mercedes-Benz C-Klasse. Standverwarming/-ventilatie via de afstandsbediening in- of uitschakelen
Algemene aanwijzingen Tot de uitrusting van de auto behoort één afstandsbediening. Per auto kunnen bovendien nog twee extra afstandsbedieningen worden gebruikt. Voor meer informatie conta ...

Modellen: