Hyundai Ioniq Electric: Bij een ongeval - Systeemoverzicht elektrische auto - Hyundai Ioniq Electric - InstructieboekjeHyundai Ioniq Electric: Bij een ongeval

WAARSCHUWING
 • Breng na een ongeval de auto op een veilige plaats tot stilstand, zet de auto UIT en koppel de accu (12 V) los om te voorkomen dat er elektriciteit met een hoge spanning gaat lopen.
 • Raak eventueel zichtbare elektrische bedrading in de auto of aan de buitenzijde van de auto niet aan.

  Raak ook de hoogspanningsbedrading (oranje), stekker en alle elektrische onderdelen en systemen niet aan. Als u dat wel doet, kunt u blootgesteld worden aan een elektrische schok en letsel oplopen.

 

WAARSCHUWING
 • Als de auto bij een ongeval betrokken raakt en de hoogspanningsbatterij beschadigd raakt, kan er schadelijk gas en elektrolyt ontsnappen. Zorg ervoor dat u het gelekte elektrolyt niet aanraakt.

  Als u vermoedt dat er brandbare of andere schadelijke gassen lekken, open dan de ruiten en ga op een veilige afstand van de auto staan. Als er gelekte vloeistof in uw ogen of op uw huid terechtkomt, spoel dan onmiddellijk met veel schoon water of een zoutoplossing en zoek zo snel mogelijk medische hulp.

 

WAARSCHUWING
 • Gebruik bij een kleine brand een brandblusser (ABC, BC) die geschikt is voor branden die veroorzaakt zijn door elektriciteit. Ga op veilige afstand van de auto staan en bel onmiddellijk de brandweer via 112 als het niet mogelijk is de brand in een vroegtijdig stadium te blussen.Vertel ook dat het om een elektrische auto gaat.

  Als het vuur zich uitbreidt naar de hoogspanningsbatterij, is er een grote hoeveelheid water nodig om het vuur te blussen.

  Het gebruik van zelfs een geringe hoeveelheid water of brandblussers die niet geschikt zijn voor branden die veroorzaakt zijn door elektriciteit kan ernstig letsel door elektrische schokken veroorzaken.

 

WAARSCHUWING

Als u er niet direct in slaagt het vuur te blussen, kan de hoogspanningsbatterij exploderen. Ga op een veilige afstand van de auto staan en laat niemand de auto naderen.

Bel de brandweer via 112 en vertel dat het om een brand in een elektrische auto gaat.

 • Als de auto overspoeld is met water, zet hem dan onmiddellijk UIT en ga op een veilige afstand van de auto staan. Neem contact op met de brandweer of een officiële HYUNDAI-dealer.

 

WAARSCHUWING

Bij een ongeval

 • Als slepen noodzakelijk is, vervoer de auto dan met alle vier wielen van de grond. Als de auto gesleept moet worden met twee wielen op de grond, doe dit dan met de voorwielen van de grond.

 

WAARSCHUWING

Bij een ongeval

 • Als u de auto sleept met de voorwielen op de grond, wekt de elektromotor mogelijk elektriciteit op en kunnen onderdelen van de elektromotor beschadigd raken of kan er brand ontstaan.
 • Als er brand wordt veroorzaakt door de hoogspanningsbatterij, kan er een tweede brand ontstaan.

  Bel de brandweer via 112 als dit bij het slepen gebeurt.

Hulpaccu laadfunctie+

De Hulpaccu laadfunctie+ is een functie die de laadstatus van de 12Vaccu bewaakt. Als de accuspanning laag is, laadt de hoogspanningsbatterij de accu op. Informatie De Aux. Battery Saver+-func ...

Overige veiligheidsvoorzorgsmaatregelen voor elektrische auto

Als na schadeherstelwerkzaamheden de auto gespoten is en in een droogcabine wordt gedroogd, kunnen de prestaties van de hoogspanningsbatterij teruglopen. Als de auto in een droogcabine moet ...

Zie ook:

Mercedes-Benz C-Klasse. Handmatig openen en sluiten
Openen - De toets van de sleutel indrukken. of - Aan handgreep trekken. Het kofferdeksel opent. ...

Volvo V40. Luchtkwaliteit
Het interieur werd dusdanig vormgegeven dat het gerieflijk en comfortabel is – ook voor mensen met contactallergieën of astma. Interieurfilter Materiaal in de passagiersruimte Clean Zon ...

Modellen: