Hyundai Ioniq Electric: Hulpaccu laadfunctie+ - Systeemoverzicht elektrische auto - Hyundai Ioniq Electric - InstructieboekjeHyundai Ioniq Electric: Hulpaccu laadfunctie+

De Hulpaccu laadfunctie+ is een functie die de laadstatus van de 12Vaccu bewaakt.

Als de accuspanning laag is, laadt de hoogspanningsbatterij de accu op.

Informatie De Aux. Battery Saver+-functie is standaard AAN. Als u de functie niet nodig hebt, kunt u hem uitschakelen via de modus Gebruikersinstellingen in het instrumentenpaneel. Meer informatie hierover vindt u op de volgende pagina.

Modus

Informatie

Systeeminstelling

Systeeminstelling

De bestuurder kan de Aux. Battery Saver+-functie activeren door de startknop in stand ON te zetten en het volgende te selecteren: 'Gebr. Instell Overige Functies Hulpaccu laadfunctie+' De Hulpaccu laadfunctie+-functie wordt gedeactiveerd als de bestuurder de systeeminstelling ongedaan maakt.

LCD-melding

LCD-melding

Deze melding wordt weergegeven als de Hulpaccu laadfunctie+-functie is voltooid als het contact in stand ON gezet wordt.

We adviseren u de accu of elektrische / elektronische componenten te laten repareren door een officiƫle HYUNDAI-dealer als de LCD-melding frequent wordt weergegeven.

WAARSCHUWING

LCD-melding

Als de functie geactiveerd is, knippert het derde laadindicatielampje en stroomt er elektriciteit met een hoge spanning door de auto. Raak de hoogspanningsbedrading (oranje), stekker en alle elektrische onderdelen en systemen niet aan. Als u dat wel doet, kunt u blootgesteld worden aan een elektrische schok en letsel oplopen.

Modificeer uw auto op geen enkele wijze. Dat kan invloed hebben op de prestaties van uw auto en leiden tot een ongeval.

Energiestroom

Het hybridesysteem informeert de bestuurder over de energiestromen in de verschillende rijomstandigheden. Tijdens het rijden wordt de actuele energiestroom ingedeeld in 3 modi. Auto gestopt De ...

Bij een ongeval

WAARSCHUWING Breng na een ongeval de auto op een veilige plaats tot stilstand, zet de auto UIT en koppel de accu (12 V) los om te voorkomen dat er elektriciteit met ...

Zie ook:

Mercedes-Benz C-Klasse. Eigenschappen van het ESP
Algemene informatie Als het waarschuwingslampje ESP voor aanvang van de rit dooft, is het ESP automatisch actief. Als het ESP ingrijpt, knippert het w ...

Mercedes-Benz C-Klasse. Regensluiting als de auto rijdt
Als het gaat regenen, wordt het gekantelde panoramaschuifdak tijdens het rijden automatisch omlaaggebracht. Het omlaagbrengen gebeurt afhankelijk van: de gereden snelheid ...

Modellen: