Mazda 6: Gebruik van de veiligheidsgordel - Installeren van kinderzitjes - Kinderzitje - Belangrijke veiligheidsuitrusting - Mazda 6 - Instructieboekje (2017)Mazda 6: Gebruik van de veiligheidsgordel

Volg bij het installeren van een kinderzitje de gebruiksaanwijzing die bij het product wordt geleverd.

Verwijder bovendien de hoofdsteun.

Gebruik van Isofix-ankers

WAARSCHUWING

Volg de instructies van de fabrikant voor het gebruik van het kinderzitje: Een kinderzitje dat niet is bevestigd, is gevaarlijk. Bij plotseling stoppen of een aanrijding zou het kinderzitje van zijn plaats kunnen schuiven en ernstig letsel, mogelijk met dodelijke afloop, aan het kind of andere inzittenden kunnen toebrengen. Zorg ervoor dat het kinderzitje dat u gebruikt goed op zijn plaats bevestigd wordt volgens de instructies van de fabrikant.

Zorg er voor dat het kinderzitje op de juiste wijze bevestigd wordt: Een kinderzitje dat niet op zijn plaats is bevestigd, is gevaarlijk. Bij plotseling stoppen of een aanrijding zou het kinderzitje door het interieur geslingerd kunnen worden en iemand kunnen raken, hetgeen ernstig letsel tot gevolg kan hebben. Wanneer u het kinderzitje niet gebruikt, dit uit de auto verwijderen, in de bagageruimte opbergen of tenminste ervoor zorgen dat het stevig aan de Isofix-ankers is vastgemaakt.

Let erop dat er zich geen veiligheidsgordels of andere voorwerpen in de nabijheid bevinden van het kinderzitje dat met Isofixankers is vastgemaakt: Het is gevaarlijk wanneer de instructies van de fabrikant van het kinderzitje bij het installeren van een kinderzitje niet worden opgevolgd. Als het kinderzitje door de veiligheidsgordels of een ander voorwerp wordt gehinderd en daardoor niet stevig aan de Isofix-ankers bevestigd kan worden en het kinderzitje verkeerd wordt geïnstalleerd, zou het kinderzitje bij plotseling afremmen of een botsing van zijn plaats kunnen schuiven en ernstig letsel mogelijk met dodelijke afloop aan het kind of andere inzittenden kunnen toebrengen. Let erop bij het installeren van een kinderzitje dat er zich geen veiligheidsgordels of andere voorwerpen in de nabijheid van de Isofix-ankers bevinden. Volg steeds de instructies van de fabrikant van het kinderzitje.

1. Stel eerst de voorzitting af om ruimte te maken tussen het kinderzitje en de voorzitting .

2. Let er op dat de rugleuning stevig vergrendeld is door de rugleuning naar achteren te duwen totdat deze volledig vergrendeld is.

3. Maak de ruimte tussen het zitkussen en de rugleuning een weinig groter om de plaatsen van de Isofix-ankers te bepalen.

OPMERKING De markeringen boven de Isofix-ankers geven de plaatsen van de Isofix-ankers aan voor de bevestiging van een kinderzitje.

4. Verwijder de hoofdsteun.

5. Bevestig het kinderzitje met behulp van de Isofix-ankers en volg daarbij de instructies van de fabrikant van het kinderzitje.

6. Als uw kinderzitje uitgerust is met een spanriem, betekent dit waarschijnlijk dat het voor de veiligheid van het kind van groot belang is de spanriem stevig te bevestigen. Volg bij het bevestigen van spanriemen steeds nauwkeurig de instructies van de fabrikant van het kinderzitje.

WAARSCHUWING

Bevestig de spanriem altijd aan het juiste spanriemverankeringspunt: Bevestigen van de spanriem aan het verkeerde spanriemverankeringspunt is gevaarlijk. Bij een botsing zou de spanriem los kunnen schieten waardoor het kinderzitje zou kunnen losraken. Als het kinderzitje van zijn plaats schuift, zou dit aan het kind letsel mogelijk met dodelijke afloop kunnen toebrengen.

 

WAARSCHUWING

Verwijder altijd de hoofdsteun en bevestig de spanriem: Het bevestigen van de spanriem bovenop de hoofdsteun is gevaarlijk.

Bij een botsing kan de spanriem van de hoofdsteun afglijden, waardoor het kinderzitje zou kunnen losraken.

Het kinderzitje zou van zijn plaats kunnen schuiven en het kind letsel mogelijk met dodelijke afloop kunnen toebrengen.

Kinderzitje

 

WAARSCHUWING

Installeer altijd de hoofdsteun en stel deze nadat het kinderzitje is verwijderd in de juiste positie af: Rijden zonder de hoofdsteun is gevaarlijk, aangezien tijdens plotseling afremmen of een botsing het hoofd van de inzittende dan niet tegen schokken is beschermd, wat ernstig of dodelijk letsel tot gevolg kan hebben.

Ankerplaat

De auto is uitgerust met ankersteunen voor de bevestiging van kinderzitjes. Bepaal de plaats van de ankersteunen aan de hand van de afbeelding. Voor het installeren van een kinderzitje, de hoof ...

SRS airbags

...

Zie ook:

Mercedes-Benz C-Klasse. Algemene aanwijzingen
Afhankelijk van de uitrusting van de auto zijn er verschillende en zo nodig landspecifieke mobiele-telefoonhouders die in de auto kunnen worden ingebouwd. Meer informatie over passe ...

Mazda 6. Bedieningstips voor WMA
WMA is een afkorting van Windows Media *1 Audio en is een audiocompressieformaat dat gebruikt wordt door Microsoft *1 . Audiogegevens kunnen gecreëerd en opgeslagen worden met een hogere ...

Modellen: