Volvo V40: Slepen - Starten en rijden - Volvo V40 - InstructieboekjeVolvo V40: Slepen

Bij het slepen wordt de auto met behulp van een sleepkabel voortgetrokken door een ander voertuig.

Ga alvorens te slepen na wat de wettelijk voorgeschreven maximumsnelheid voor slepen is.

  1. Schakel de alarmlichten van de auto in.
  2. Bevestig de sleepkabel aan het sleepoog.
  3. Ontgrendel het stuurslot  door de transpondersleutel in het contactslot te plaatsen en de START/STOP ENGINEknop lang in te drukken – contactslotstand II  wordt geactiveerd.
  4. Laat de transpondersleutel tijdens het slepen in het contactslot zitten.
  5. Houd, wanneer de slepende auto afremt, de sleepkabel altijd strak door met uw voet lichte druk op het rempedaal uit te oefenen – zo voorkomt u schokken.
  6. Sta klaar om te remmen om de auto tot stilstand te brengen.

WAARSCHUWING

  • Controleer voordat u gaat slepen of het stuurslot eraf is.
  • De transpondersleutel moet in sleutelstand II staan. In stand I zijn alle airbags gedeactiveerd.
  • Haal nooit de transpondersleutel uit het contactslot als de auto wordt gesleept.

 

WAARSCHUWING De rem- en stuurbekrachtiging werken niet als de motor is uitgeschakeld. Er moet ca. 5 keer zo hard op het rempedaal worden getrapt en de besturing gaat aanzienlijk zwaarder dan normaal.

Handgeschakelde versnellingsbak

Alvorens te slepen:

Automatische versnellingsbak Geartronic

BELANGRIJK Sleep de auto altijd zo dat de wielen in de rijrichting draaien.

  • Sleep auto's met een automatische versnellingsbak niet met een hogere snelheid dan 80 km/h (50 mph) en niet verder dan 80 km (50 mijl).

Alvorens te slepen:

Starten met hulpaccu

Probeer de motor niet aan te slepen. Gebruik een hulpaccu als de startaccu dusdanig ontladen is dat u de motor niet kunt starten, zie Starten met hulpaccu .

BELANGRIJK De katalysator kan beschadigd raken bij pogingen om de motor via slepen aan het draaien te krijgen.

Gerelateerde informatie

Trailer Stability Assist (TSA)

Het TSA-systeem (Trailer Stability Assist) heeft tot taak de auto met een aanhanger/caravan te stabiliseren, wanneer de combinatie de neiging tot pendelbewegingen vertoont. TSA maakt deel uit van ...

Sleepoog

Gebruik het sleepoog bij het slepen van een voertuig. Het sleepoog dient te worden vastgeschroefd in een draadbus achter een afdekking in de bumper, voor of achter. Sleepoog bevestigen Pa ...

Zie ook:

Mazda 6. Regelschakelaars
AUTO schakelaar Door het indrukken van de AUTO schakelaar zullen de volgende functies automatisch overeenkomstig de gekozen ingestelde temperatuur geregeld worden: Luchtstroomtemperatuur Hoe ...

Skoda Octavia. Beschrijving van de bediening
Afb. 276 Bedieningselementen van het snelheidsregelsysteem Overzicht van de bedieningselementen van het SRS afb. 276 Snelheidsregelsysteem activeren (regeling inactief) Regeling onde ...

Modellen: