Volvo V40: Kompas - Instrumenten, schakelaars en bediening - Volvo V40 - InstructieboekjeVolvo V40: Kompas

In de rechter bovenhoek van de achteruitkijkspiegel zit een display waarop wordt aangegeven in welke richting de voorkant van de auto wijst.

Bediening

Bediening
Achteruitkijkspiegel met kompas.

Er worden acht verschillende richtingen met Engelse afkortingen weergegeven: N (noord), NE (noordoost), E (oost), SE (zuidoost), S (zuid), SW (zuidwest), W (west) en NW (noordwest).

Het kompas wordt automatisch geactiveerd wanneer u de motor start of wanneer sleutelstand II actief is, zie Contactslotstanden - functies in verschillende standen . Om het kompas handmatig uit of in te schakelen kunt u een paperclip of iets dergelijks nemen en het knopje aan de achterzijde van de achteruitkijkspiegel indrukken.

Het kompas wordt gedeactiveerd als de elektrische voorruitverwarming wordt geactiveerd. Als de elektrische voorruitverwarming wordt gedeactiveerd, schakelt het kompas weer in.

Kalibreren

De aarde is in 15 magnetische zones verdeeld.

Het kompas is ingesteld op het geografische gebied waarin de auto werd afgeleverd. Het kompas dient te worden gekalibreerd, als u met de auto meerdere magnetische zones doorkruist. Ga als volgt te werk:

  1. Breng de auto tot stilstand op een groot en open terrein waar geen stalen constructies of hoogspanningsdraden zijn.
  2. Start de motor.
  3. Houd het knopje aan de achterzijde van de achteruitkijkspiegel ca. 3 seconden lang ingedrukt. Het cijfer van de huidige magnetische zone verschijnt.
N.B. Voor de beste kalibratie moet u alle elektrische uitrusting (klimaatinstallatie, ruitenwissers enz.) uitschakelen en erop letten dat alle portieren gesloten zijn.

Kalibreren
Magnetische zones.

  1. Druk meerdere malen op het knopje totdat het nummer van de gewenste magnetische zone (1–15) verschijnt (zie de kaart met de magnetische zones van het kompas).
  2. Wacht totdat het teken C weer op het display verschijnt of houd het knopje aan de onderzijde van de achteruitkijkspiegel ca. 6 seconden lang ingedrukt (met een rechtgebogen paperclip bijvoorbeeld), totdat het teken C verschijnt.
  3. Rijd langzaam een rondje in de auto met een snelheid van hoogstens 10 km/h (6 mph), totdat een kompasrichting op het display verschijnt.

    Dit geeft aan dat de kalibratie afgerond is. Rijd daarna nog 2 rondjes om de kalibratie fijn af te stellen.

  4. Herhaal de bovenstaande procedure zo nodig.

Glazen schuif-/kanteldak

Het zonnescherm van het glazen schuif-/kanteldak is te bedienen met de knoppen op de plafondconsole. Het glazen schuif-/kanteldak zit vast, maar het elektrisch bedienbare zonnescherm is in de sle ...

Menufuncties - instrumentenpaneel

Met de linker stuurhendel bedient u de menu’s die op het informatiedisplay van het instrumentenpaneel  verschijnen. Welke menu’s er verschijnen hangt af van de sleutelstand . Inform ...

Zie ook:

Mazda 6. Op eigen kracht lostrekken van de auto
WAARSCHUWINGLaat de wielen nooit met hoge snelheid doordraaien en let er op dat bij het aanduwen van de auto niemand achter een wiel staat: Het is gevaarlijk wanneer de auto is vastgeraak ...

Mazda 6. Berichten die verschijnen op de display
Als een bericht wordt getoond op de middendisplay (Type C/type D audio), overeenkomstig het getoonde bericht de juiste maatregel nemen (op kalme wijze). Breng de auto onmiddellijk op een veili ...

Modellen: