Volvo V40: Collision Warning - werking - Bestuurdersondersteuning - Volvo V40 - InstructieboekjeVolvo V40: Collision Warning - werking

Collision Warning* - werking
Functie-overzicht

  1. Audiovisueel waarschuwingssignaal wanneer een botsing dreigt.
  2. Radarsensor
  3. Camerasensor

Collision Warning met Auto Brake voert drie onderdelen uit in de volgende volgorde:

  1. Collision Warning
  2. Brake Support
  3. Auto Brake

Collision Warning en City Safety  vullen elkaar aan.

1 – Collision Warning

Eerst wordt u gewaarschuwd voor een dreigende aanrijding.

Collision Warning kan voetgangers, fietsers of voertuigen voor uw auto ontdekken, die stilstaan of in dezelfde richting als u rijden.

Bij gevaar voor een aanrijding met een voetganger, fietser of voertuig, wordt uw aandacht getrokken met een rood knipperend waarschuwingssymbool (1) en een akoestisch signaal.

2 – Brake Support

Als het gevaar voor een aanrijding na de Collision Warning verder is toegenomen, treedt de Brake Support in werking.

Dit betekent dat het systeem de nodige voorbereidingen treft voor een snelle remmanoeuvre, waarna de remmen licht worden aangezet. Dit is te merken aan een lichte schok.

Als u het rempedaal met een bepaalde snelheid bedient, wordt het maximale remvermogen geleverd.

Brake Support helpt u eveneens bij het remmen, als het systeem ervan uitgaat dat de remmanoeuvre alleen niet voldoende is om een botsing te voorkomen.

3 – Auto Brake

Op het laatste moment wordt de automatische remfunctie geactiveerd.

Als u in deze fase nog steeds niet aan een uitwijkmanoeuvre bent begonnen en het aanrijdingsgevaar urgent is, schakelt de automatische remfunctie in, ongeacht of u remt of niet. De auto wordt daarbij maximaal afgeremd om de botssnelheid te beperken of zoveel als nodig is om een aanrijding te voorkomen. Voor fietsers wordt mogelijk zeer laat gewaarschuwd en geremd of gelijktijdig gewaarschuwd en geremd.

WAARSCHUWING Collision Warning werkt niet in alle rijsituaties, verkeers-, weers- en wegomstandigheden.

Collision Warning reageert niet op naderende tegenliggers of fietsers noch op dieren.

Er wordt alleen gewaarschuwd, wanneer het risico van een botsing groot is. In het onderdeel "Functie" en "Beperkingen" wordt geïnformeerd over de beperkingen die u als bestuurder moet kennen, voordat u de Collision Warning met Auto Brake gebruikt.

Er wordt niet gewaarschuwd noch geremd voor voetgangers en fietsers bij een rijsnelheid hoger dan 80 km/h (50 mph).

In het donker en in tunnels kan niet worden gewaarschuwd noch geremd voor voetgangers en fietsers – zelfs al brandt de straatverlichting.

Auto Brake kan een botsing geheel voorkomen of de botssnelheid verlagen. Bedien voor een maximale remwerking altijd het rempedaal – ook al wordt er automatisch geremd.

Wacht nooit een waarschuwingssignaal van de Collision Warning af. U bent er altijd verantwoordelijk voor om de juiste afstand en snelheid aan te houden – ook bij gebruik van de Collision Warning met Auto Brake.

Gerelateerde informatie

Collision Warning

‘Collision Warning met Auto Brake en fietsersen voetgangersdetectie’ is een hulpmiddel dat bedoeld is om u te waarschuwen, wanneer het gevaar bestaat dat u op een voetganger of achter op een ( ...

Collision Warning - detectie van fietsers

Het systeem ‘ziet’ alleen de achterkant van fietsers die zich in dezelfde richting als uw auto bewegen Optimaal voorbeeld van wat het systeem als een fietser beschouwt – met duide ...

Zie ook:

Mazda 6. Registratie van de auto in het buitenland
Registratie van uw voertuig in het buitenland kan problemen opleveren afhankelijk ervan of het voertuig voldoet aan de specifieke emissie- en veiligheidsnormen van het land waarin het voertuig g ...

Skoda Octavia. Modus - fileparkeren
Afb. 265 Schermweergave Deze modus ondersteunt de bestuurder tijdens het achteruitrijden in een parallel aan de rijbaan liggende parkeerruimte. Inparkeermanoeuvre Bij het voorbij rijden v ...

Modellen: