Volvo V40: Collision Warning - bediening - Bestuurdersondersteuning - Volvo V40 - InstructieboekjeVolvo V40: Collision Warning - bediening

Via een menusysteem van MY CAR op het display van de middenconsole zijn eventuele instellingen voor de Collision Warning te verrichten, zie MY CAR .

Waarschuwingssignalen Aan en Uit

Waarschuwingssignalen Aan en Uit
1. Akoestisch en visueel waarschuwingssignaal wanneer een botsing dreigt

U kunt aangeven of de geluidssignalen en het geprojecteerde waarschuwingslampje voor de Collision Warning moeten zijn in- of uitgeschakeld.

Bij het starten van de motor geldt automatisch de instelling die actief was toen de motor werd afgezet.

N.B. De functies Brake Support en Auto Brake zijn altijd geactiveerd - ze kunnen niet uitgeschakeld worden.

Via het menusysteem MY CAR op het display van de middenconsole zijn instellingen voor de Collision Warning te verrichten, zie .

Waarschuwingslampje en geluidssignaal

Wanneer het waarschuwingslampje en het geluidssignaal zijn ingeschakeld, wordt het waarschuwingslampje (nr. [1] op de voorgaande afbeelding) bij iedere motorstart getest door de verschillende lichtpunten korte tijd te laten branden.

Na het starten van de motor zijn zowel het waarschuwingslampje als het geluidssignaal uit te schakelen:

Geluidssignaal

Na het starten van de motor is het geluidssignaal apart in/uit te schakelen:

Vervolgens vindt de Collision Warning alleen met lichtsignalen plaats.

Waarschuwingsafstand instellen

De waarschuwingsafstand is de afstand waarbij een visueel signaal en een geluidssignaal worden afgegeven.

De waarschuwingsafstand is bepalend voor de gevoeligheid van het systeem. Bij de waarschuwingsafstand Lang wordt eerder gewaarschuwd.

Ga altijd uit van de instelling Lang, maar als deze instelling te vaak tot waarschuwingen leidt (wat in bepaalde situaties als hinderlijk kan worden ervaren) kunt u overgaan op de waarschuwingsafstand Normaal.

Maak alleen in uitzonderingsgevallen zoals bij dynamisch rijden gebruik van de waarschuwingsafstand Kort.

N.B. Bij gebruik van de adaptieve cruisecontrol worden het waarschuwingslampje en de waarschuwingszoemer door de cruisecontrol gehanteerd, ook al hebt u de Collision Warning gedeactiveerd.

De Collision Warning waarschuwt u bij gevaar voor een botsing, maar de functie is niet in staat uw reactietijd te verkorten.

Voor een optimale werking van de Collision Warning dient u de Afstandswaarschuwing  altijd in te stellen op volgtijd 4-5.

 

N.B. Ook als u de waarschuwingsafstand hebt ingesteld op Lang, kunnen de waarschuwingen voor uw gevoel soms laat worden afgegeven.

Bijvoorbeeld bij grote snelheidsverschillen of als de voorligger krachtig remt.

 

WAARSCHUWING Geen enkel automatisch systeem kan in alle situaties een 100 % feilloze werking garanderen.

Test Collision Warning met Auto Brake daarom nooit uit op mensen of voertuigen - dat kan namelijk tot ernstig letsel/ernstige schade en levensgevaarlijke situaties leiden.

Instellingen controleren

U kunt de actuele instellingen controleren op het display van de middenconsole.

Onderhoud

Onderhoud
Camera- en radarsensor.

De sensoren werken alleen naar behoren wanneer u vuil, ijs en sneeuw verwijdert en ze regelmatig schoonmaakt met water en autoshampoo

N.B. Als vuil, ijs en sneeuw de sensoren bedekken, neemt de functie af en kan meten onmogelijk worden gemaakt.

Gerelateerde informatie

Collision Warning - detectie van voetgangers

Ideaalvoorbeelden van wat het systeem als voetgangers met herkenbare lichaamscontouren beschouwt Voor optimale prestaties van het systeem dient de systeemfunctie die verantwoordelijk is voor ...

Collision Warning - beperkingen

Het systeem heeft bepaalde beperkingen – zo is het systeem pas actief bij snelheden van zo'n 4 km/h (3 mph) en hoger. In de felle zon en bij lichtschitteringen alsook het gebruik van een zonneb ...

Zie ook:

Mercedes-Benz C-Klasse. Submenu Head-up-display
Verdere weergaven selecteren     Weergave rijsnelheid Weergave rijsnelheid en gesproken rij-aanwijzingen ...

Skoda Octavia. Alarmlichten
Afb. 67 Toets voor alarmlichten Om in of uit te schakelen de knop indrukken afb. 67. Bij het inschakelen knipperen alle knipperlichten en het controlelampje in de toets, samen met ...

Modellen: