Volvo V40: Adaptieve cruisecontrol - tijdelijke deactivering en stand-by - Bestuurdersondersteuning - Volvo V40 - InstructieboekjeVolvo V40: Adaptieve cruisecontrol - tijdelijke deactivering en stand-by

Volvo V40 / Volvo V40 - Instructieboekje / Bestuurdersondersteuning / Adaptieve cruisecontrol - tijdelijke deactivering en stand-by

De adaptieve cruisecontrol is tijdelijk te deactiveren en stand-by te zetten.

Tijdelijke deactivering/stand-bystand - met snelheidsbegrenzer Om de adaptieve cruisecontrol tijdelijk uit te schakelen en stand-by te zetten:

Dit symbool en de markering voor de ingestelde snelheid verkleuren dan van GROEN naar WIT.

Tijdelijke deactivering/stand-bystand - zonder snelheidsbegrenzer

Om de adaptieve cruisecontrol tijdelijk uit te schakelen en stand-by te zetten:

Stand-bystand door actief ingrijpen van uw kant

De adaptieve cruisecontrol wordt tijdelijk gedeactiveerd en automatisch stand-by gezet in de volgende gevallen:

U dient vervolgens zelf uw snelheid aan te passen.

Wanneer u tijdelijk gas geeft via het gaspedaal zoals bij een inhaalmanoeuvre, blijft de instelling ongewijzigd – de auto hervat de laatst opgeslagen snelheid wanneer u het gaspedaal loslaat.

Voor meer informatie, zie de paragrafen Snelheid regelen  en Een ander voertuig inhalen .

Automatische stand-bystand

De adaptieve cruisecontrol is afhankelijk van andere systemen, zoals Stabiliteitsregeling ESC . Als een van deze systemen niet meer werkt, wordt de adaptieve cruisecontrol automatisch uitgeschakeld.

Bij automatische deactivering klinkt een waarschuwingssignaal en op het instrumentenpaneel verschijnt de melding Adaptieve cruise control geannuleerd. U moet in dat geval zelf ingrijpen om de snelheid en afstand ten opzichte van de voorligger aan te passen.

Automatische deactivering is mogelijk in de volgende gevallen:

Voor meer informatie over symbolen, meldingen en hun betekenis, zie de paragraaf Symbolen en displaymeldingen .

Ingestelde snelheid hervatten

Een adaptieve cruisecontrol in stand-bystand is opnieuw te activeren bij een druk op de stuurknop – in dat geval wordt de laatst ingestelde snelheid hervat.

N.B. Nadat de snelheid weer met is hervat, kan er een markante snelheidstoename volgen.

Gerelateerde informatie

Adaptieve cruisecontrol - tijdsverschil instellen

U kunt verschillende tijdsverschillen ten opzichte van voorliggers kiezen en deze worden op het instrumentenpaneel weergegeven met 1–5 horizontale streepjes – hoe meer streepjes, hoe langer ...

Adaptieve cruisecontrol - een ander voertuig inhalen

De ACC kan tevens helpen tijdens het inhalen. Als de auto een ander voertuig volgt en u met de richtingaanwijzer15 aangeeft te willen inhalen, helpt de adaptieve cruisecontrol door de auto kort t ...

Zie ook:

Mazda 6. Rijstrookafwijkingwaarschuwing
Als het systeem bepaalt dat de mogelijkheid van een rijstrookafwijking bestaat. wordt de LDWS waarschuwingszoemer geactiveerd en gaat het LDWS waarschuwingslampje knipperen. Bedien het stuurwiel ...

Mazda 6. Buitentemperatuurdisplay (Zonder multi-informatiedisplay)
Wanneer het contact op ON wordt gezet, wordt de buitentemperatuur getoond. OPMERKING Onder de volgende omstandigheden kan de getoonde buitentemperatuur afwijken van de werkelijke buitentemp ...

Modellen: