Skoda Octavia: Werking - Verkeerstekenherkenning - Hulpsystemen - Rijden - Skoda Octavia - InstructieboekjeSkoda Octavia: Werking

Sensor voor de verkeerstekenherkenning
Afb. 294 Sensor voor de verkeerstekenherkenning

Afb. 295 Display in het instrumentenpaneel: Weergavevoorbeelden
Afb. 295 Display in het instrumentenpaneel: Weergavevoorbeelden

Beschrijving van de weergaven en getoonde verkeerstekens

Displayweergave afb. 295

  1. Weergave van herkende verkeerstekens, Ritgegevens (multifunctie- indicatie)
  2. Aanvullende weergave (monochroom display)
  3. Aanvullende weergave (kleurendisplay)

Het systeem kan op het display de volgende herkende verkeerstekens (verticale verkeerstekens) weergeven.

Daarnaast kunnen nog aanvullende tekens worden weergegeven (bv. snelheidsbeperking bij nat wegdek of verkeerstekens met tijdelijke geldigheid).

Het systeem geeft alleen verkeerstekens weer, die zich in het "zichtbereik" van de sensor bevinden afb. 294.

De informatie van de sensor wordt aangevuld met informatie uit het infotainmentnavigatiesysteem.

Daarom kunnen verkeerstekens met snelheidsgeboden ook op weggedeelten zonder verkeerstekens worden weergegeven.

Waarschuwing bij overschrijden van de toegestane snelheid

De waarschuwing bij het overschrijden van de toegestane snelheid (aan de hand van het herkende verkeersteken) kan in het infotainment worden geactiveerd en ingesteld.

Modus voor aanhangwagengebruik

Bij wagens met af fabriek ingebouwde trekhaak is het mogelijk, in het infotainment de weergave van verkeerstekens geldig voor het rijden met aanhangwagen, te activeren resp. deactiveren en de maximumsnelheid voor het rijden met aanhangwagen in te stellen, Instellingen in het infotainment.

Let op
Bevindt men zich bv. op een snelweg zonder snelheidsbeperkingen, dan wordt op het display van het instrumentenpaneel een verkeersteken m.b.t. de beƫindiging van alle beperkingen weergegeven.

Inleiding voor het onderwerp

De verkeerstekenherkenning (hierna systeem) toont bepaalde verkeerstekens (bijvoorbeeld maximumsnelheden) op het display van het instrumentenpaneel en waarschuwt eventueel bij een snelheidsoversch ...

Extra weergave

Indien het menupunt Verkeerstekens momenteel niet wordt weergegeven afb. 295 op - A, wordt het verkeersteken met de snelheidsbeperking in het bovenste displaygedeelte weergegeven afb. 295 op - B, ...

Zie ook:

Mazda 6. Sneeuwbanden
WAARSCHUWINGGebruik uitsluitend banden van dezelfde maat en soort (sneeuwbanden, radiaalbanden of niet-radiaalbanden) op alle vier wielen: Gebruik van banden van een verschillende maat of ...

Mazda 6. Contactschakelaar
Startdrukknop-posities Het systeem functioneert alleen wanneer de sleutel zich binnen het werkingsbereik bevindt. Telkens wanneer de startdrukknop wordt ingedrukt, schakelt het contact over in ...

Modellen: