Skoda Octavia: Extra weergave - Verkeerstekenherkenning - Hulpsystemen - Rijden - Skoda Octavia - InstructieboekjeSkoda Octavia: Extra weergave

Indien het menupunt Verkeerstekens momenteel niet wordt weergegeven afb. 295 op - A, wordt het verkeersteken met de snelheidsbeperking in het bovenste displaygedeelte weergegeven afb. 295 op - B, C.

Indien tegelijkertijd meerdere verkeerstekens worden herkend, wordt op het kleurendisplay ook het volgende verkeersteken gedeeltelijk weergegeven - afb. 295 op - C.

Alle herkende verkeerstekens kunnen via de multifunctie-indicatie in het menupunt Verkeerstekenherkenning worden weergegeven afb. 295 op - A.

De extra weergave kan in het infotainment worden geactiveerd/gedeactiveerd.

Let op
De individuele instelling (activering/deactivering) van de extra weergave wordt (afhankelijk van het infotainmenttype) in het actieve gebruikersaccount voor de personalisering opgeslagen.

Storingen en aanwijzingsmeldingen

Als het systeem niet beschikbaar is, dan wordt op het display in het instrumentenpaneel een overeenkomstige melding weergegeven.

Sensor verontreinigd/afgedekt

Wanneer een aanwijzing m.b.t. het reinigen van de voorruit verschijnt, de voorruit reinigen resp. het obstakel uit het sensorgebied verwijderen.

Systeemstoring

Wanneer een foutmelding verschijnt, de hulp van een specialist inroepen.

Systeembeperking

Het systeem toont in de volgende gevallen een melding m.b.t. een systeembeperking.

Werking

Afb. 294 Sensor voor de verkeerstekenherkenning Afb. 295 Display in het instrumentenpaneel: Weergavevoorbeelden Beschrijving van de weergaven en getoonde verkeerstekens Displayweergave af ...

Vermoeidheidsherkenningsassistent

De vermoeidheidsherkenningsassistent (hierna systeem) adviseert de bestuurder een rustpauze in te lassen, als op basis van het stuurgedrag vermoeidheidsverschijnselen bij de bestuurder worden herk ...

Zie ook:

Skoda Octavia. Elektronische wegrijblokkering en stuurslot
Door de elektronische wegrijblokkering (hierna wegrijblokkering) en het stuurslot wordt diefstal of onbevoegd gebruik van de wagen bemoeilijkt. Wegrijblokkering De wegrijblokkering maakt een motor ...

Skoda Octavia. Juiste zithouding van de bestuurder
Afb. 14 Juiste zithouding van de bestuurder / juiste stand van handen aan het stuurwiel Met het oog op uw eigen veiligheid en om het gevaar voor verwondingen bij een ongeval te verminderen, ...

Modellen: