Skoda Octavia: Waarschuwing en automatisch remmen - Front Assist - Hulpsystemen - Rijden - Skoda Octavia - InstructieboekjeSkoda Octavia: Waarschuwing en automatisch remmen

Display in het instrumentenpaneel: Voorwaarschuwing resp. noodstop bij lage snelheid
Afb. 287 Display in het instrumentenpaneel: Voorwaarschuwing resp. noodstop bij lage snelheid

Noodstop bij lage snelheid

Bij aanrijdingsgevaar in een snelheidsbereik van ongeveer 5 km/h tot 30 km/h wordt op het display het controlelampje afb. 287 weergegeven en zet het systeem een automatische remming in.

Voorwaarschuwing

Indien het systeem een aanrijdingsgevaar herkent, verschijnt op het display het controlelampje afb. 287 en klinkt er een akoestisch signaal.

De voorwaarschuwingsweergave kan in de volgende situaties plaatsvinden.

Bij een voorwaarschuwingsmelding moet het rempedaal worden ingetrapt of voor het obstakel worden uitgeweken!

Dringende waarschuwing en automatisch remmen - een bewegend obstakel

Als de bestuurder niet reageert op de voorwaarschuwing bij gevaar voor een aanrijding met een zich bewegend obstakel, genereert het systeem automatisch door een actieve remingreep een korte remschok, om opnieuw te waarschuwen voor het gevaar van een mogelijke aanrijding.

Als de bestuurder niet op de acute waarschuwing reageert, begint het systeem de wagen automatisch af te remmen.

Automatisch remmen - een stilstaand obstakel

Als de bestuurder niet reageert op de voorwaarschuwing bij gevaar voor een aanrijding met een stilstaand obstakel in een snelheidsbereik van ongeveer 30 km/h tot 60 km/h, zet het systeem een automatische remming in.

Informatie over het automatische remmen

Indien het systeem een automatische remingreep uitvoert, neemt de druk in het remsysteem toe en kan het rempedaal niet met de gebruikelijke pedaalslag worden ingetrapt.

De automatische remingrepen kunnen worden afgebroken door het gaspedaal in te trappen of door een stuuringreep.

Remondersteuning

Als de bestuurder bij een dreigende aanrijding onvoldoende remt, verhoogt het systeem automatisch de remkracht.

De remondersteuning vindt alleen plaats zolang het rempedaal krachtig genoeg wordt ingetrapt.

Werking

De systeemondersteuning vindt op de volgende manier plaats. Attendeert op een gevaarlijke afstand ten opzichte van de voorligger. Waarschuwt voor een dreigende aanrijding. Ondersteunt bij e ...

Voetgangerherkenning

De voetgangerherkenning kan helpen om ongevallen met overstekende voetgangers te voorkomen resp. de gevolgen van en ongeval te verminderen. Het systeem waarschuwt voor een dreigende aanrijding, b ...

Zie ook:

Mazda 6. Indicatielampje van stadsverkeerremassistent (SCBS) (Rood)
Als de stadsverkeer-remassistent (SCBS) in werking is, gaat het indicatielampje (rood) knipperen. Waarschuwing voor botsing Als er de kans bestaat op een botsing met een voorliggend voertuig, ...

Skoda Octavia. Goed verloop van gordelband
Afb. 16 Verloop van de gordelband van de schouder- en heupgordel / gordelverloop bij zwangere vrouwen Afb. 17 Gordelhoogteverstelling voor de voorstoelen Voor de optimale beschermende we ...

Modellen: