Skoda Octavia: Radiateurjaloezieën - Motor inrijden en zuinig rijden - Wegrijden en rijden - Rijden - Skoda Octavia - InstructieboekjeSkoda Octavia: Radiateurjaloezieën

De voor de radiateur aangebrachte radiateurjaloezieën (hierna jaloezieën) helpen de CO2-uitstoot en schadelijke emissies te reduceren en brandstof te sparen.

Wanneer het systeem vaststelt dat het mogelijk is de luchtstroming door de radiateur te verminderen, sluit het de jaloezieën. Hierdoor wordt de luchtweerstand van de wagen verlaagd.

Als bij een storing in de werking van de jaloezieën een snelheid van ca. 150 km/h wordt bereikt, verschijnt op het display in het instrumentenpaneel een melding.over de functiebeperking van de jaloezieën.

Na weergave van deze melding wordt de topsnelheid van de wagen automatisch begrensd op ca. 160 km/h. Daarom dient de rijstijl hierop te worden aangepast.

Als deze melding in de winter verschijnt, kan ijs of sneeuw bij de jaloezieën de melding veroorzaken. Nadat het ijs resp. de sneeuw is ontdooid, werken de jaloezieën weer.

Als de beperkte werking niet door ijs of sneeuw werd veroorzaakt, de hulp van een specialist inroepen. 

DriveGreen-functie

Afb. 246 Weergave op het infotainmentbeeldscherm De DriveGreen-functie (hierna DriveGreen) analyseert op basis van de informatie over de rijstijl hoe zuinig er wordt gereden. DriveGreen kan o ...

Schade aan de wagen voorkomen

...

Zie ook:

Mercedes-Benz C-Klasse. Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
WAARSCHUWING Een ontgrendelde motorkap kan tijdens het rijden opengaan en het zicht belemmeren. Er bestaat gevaar voor ongevallen! De motorkap nooit ontgrendelen tijdens het r ...

Skoda Octavia. Benzine en diesel tanken
Afb. 311 Tankklep openklappen / tankdop eruit draaien / tankdop op de tankklep steken. Afb. 312 Brandstofvulopening bij wagens met dieselmotor Tanken onder de volgende omstandigheden. ...

Modellen: