Skoda Octavia: DriveGreen-functie - Motor inrijden en zuinig rijden - Wegrijden en rijden - Rijden - Skoda Octavia - InstructieboekjeSkoda Octavia: DriveGreen-functie

Weergave op het infotainmentbeeldscherm
Afb. 246 Weergave op het infotainmentbeeldscherm

De DriveGreen-functie (hierna DriveGreen) analyseert op basis van de informatie over de rijstijl hoe zuinig er wordt gereden.

DriveGreen kan op het infotainmentbeeldscherm in het menu → DriveGreen worden weergegeven.

A Weergave voor soepel rijden
Bij een soepele rijstijl staat de naald in het midden (in de buurt van de groene punt). Bij accelereren beweegt de naald omlaag, bij afremmen omhoog.

B "Groen blad"
Des te groener het blad wordt, des te zuiniger is de rijstijl. Bij een minder zuinige rijstijl wordt het blad zonder groene kleur weergegeven of volledig verborgen.

C Staafdiagram
Des te hoger de groene staaf wordt, des te zuiniger is de rijstijl. Elke staaf geeft de rijzuinigheid in stappen van 5 seconden weer, de actuele staaf staat links.

D Puntentoekenning (0 - 100)
Des te hoger de waarde wordt, des te zuiniger is de rijstijl. Bij het aantippen van de functietoets D wordt een gedetailleerd waarderingsoverzicht getoond van hoe zuinig er tijdens de laatste 30 minuten werd gereden.

Duurt de rit sinds de start minder dan 30 minuten, dan wordt aan het overzicht de beoordeling van de vorige rit toegevoegd (donkergroen weergegeven staven).

E Gemiddeld brandstofverbruik sinds de start
Bij het aantippen van de functietoets E wordt een gedetailleerd overzicht getoond van het gemiddelde brandstofverbruik tijdens de laatste 30 minuten.

Duurt de rit sinds de start minder dan 30 minuten, dan wordt aan het overzicht het gemiddelde brandstofverbruik van de vorige rit toegevoegd (donkergroen weergegeven staven).

F Symbolen
Op het beeldscherm kunnen de volgende vier symbolen worden weergegeven, die over de actuele rijstijl informeren.

Zuinige rijstijl
De actuele snelheid is negatief voor het brandstofverbruik.
De rit is niet regelmatig, onnodig accelereren en remmen moet worden voorkomen
Schakeladvies

Tips voor zuinig rijden

Bij het aantippen van het blad B worden tips voor zuinig rijden getoond.

Let op
Bij het terugzetten van het ritgeheugen "vanaf start" worden ook het gemiddelde verbruik E, de ritanalyse D alsmede het diagram C teruggezet.

Motor inrijden

Tijdens de eerste 1 500 km is de rijstijl bepalend voor de kwaliteit van het inloopproces bij de nieuwe motor. Tijdens de eerste 1.000 km de motor niet met meer dan 3/4 van het maximaal toegestan ...

Radiateurjaloezieën

De voor de radiateur aangebrachte radiateurjaloezieën (hierna jaloezieën) helpen de CO2-uitstoot en schadelijke emissies te reduceren en brandstof te sparen. Wanneer het systeem vaststelt dat h ...

Zie ook:

Mercedes-Benz C-Klasse. Auto slepen met opgetilde achteras
Bij het slepen van de auto met opgetilde achteras de belangrijke veiligheidsaanwijzingen in acht nemen . Slepen met omhooggebrachte achteras is alleen mogelijk bij auto's zonder ...

Mercedes-Benz C-Klasse. Uitlaateindpijpen reinigen
WAARSCHUWING Uitlaatsierstukken en uitlaateindpijpen kunnen zeer heet zijn. Bij het aanraken van deze onderdelen kunt u zich branden. Er bestaat gevaar voor letsel! In de omge ...

Modellen: