Skoda Octavia: Inleiding voor het onderwerp - Automatische afstandsregeling (ACC) - Hulpsystemen - Rijden - Skoda Octavia - InstructieboekjeSkoda Octavia: Inleiding voor het onderwerp

De automatische afstandsregeling (hierna ACC) houdt de ingestelde snelheid en tegelijkertijd de afstand ten opzichte van voorliggers aan zonder dat het gaspedaal of het rempedaal hoeft te worden bediend.

Het gebied voor de wagen en de afstand tot de voor u rijdende voertuigen wordt door een radarsensor bewaakt.

De toestand waarbij de ACC de snelheid resp. afstand constant houdt, wordt hierna als regeling aangeduid.

ATTENTIE

 • De algemene aanwijzingen m.b.t. het gebruik van de hulpsystemen dienen in acht te worden genomen, in alinea Inleiding voor het onderwerp.
 • De bestuurder moet elk moment gereed zijn om de bediening van het gas- en rempedaal over te nemen.
 • De ACC reageert niet bij het naderen van een stilstaand obstakel (bv. de staart van een file, een voertuig met pech of een voor een verkeerslicht wachtend voertuig).
 • De ACC reageert niet op kruisende of tegemoetkomende objecten.
 • Als de vertraging van de ACC niet voldoende is, de wagen direct met het rempedaal afremmen.

 

ATTENTIE De ACC uit veiligheidsoverwegingen niet in de volgende situaties gebruiken.

 • Bij het nemen van afritten op snelwegen of bij wegwerkzaamheden om zo een ongewenste acceleratie naar de opgeslagen snelheid te voorkomen.
 • Bij slecht zicht (bv. mist, stortregen, hevige sneeuwval).
 • Op slecht wegdek (bv. ijzel, gladde rijbaan, grind, onverhard wegdek).
 • Bij het rijden door "scherpe" bochten of op steile hellingen/afdalingen.
 • Bij het rijden door plaatsen waar zich metalen objecten bevinden (bv. metalen loodsen, spoorbanen en dergelijke).
 • Bij het rijden door ingedeelde gesloten ruimtes (bv. parkeergarages, veerboten, tunnels en dergelijke).

Let op

Instellingen in het infotainment

In het infotainment in het menu de functietoets → Bestuurdershulpsysteem aantippen.

■ Automatische afstandsregeling (ACC) - Instelling van de ACC

Automatische afstandsregeling (ACC)

...

Werking

Afb. 281 Display in het instrumentenpaneel: Voorbeelden van ACC-meldingen Afb. 282 Display van het instrumentenpaneel: Voorbeelden van statusindicaties van de ACC De ACC biedt de mogel ...

Zie ook:

Mazda 6. i-stop waarschuwingslampje (Oranje)/i-stop indicatielampje (Groen)
Voor een veilig en comfortabel gebruik van de auto controleert het i-stop systeem constant de handelingen van de bestuurder, de omgeving binnen en buiten de auto, alsmede de bedrijfstoestand van ...

Skoda Octavia. Opties van kaartweergave
Afb. 220 Opties voor de kaartweergave In het hoofdmenu Navigatie de functietoets aantippen. De volgende functietoetsen worden weergegeven afb. 220. 2D - tweedimensionale kaartweergave 3 ...

Modellen: