Skoda Octavia: Grafische rijadviezen - Routegeleiding - Navigatie - Infotainment - Skoda Octavia - InstructieboekjeSkoda Octavia: Grafische rijadviezen

Afb. 228 Rijadviezen / rijadviesdetail
Afb. 228 Rijadviezen / rijadviesdetail

De grafische rijadviezen kunnen in het extra scherm Manoeuvre en op het display in het instrumentenpaneel worden weergegeven.

In het splitscreen Manoeuvre worden de volgende rijadviezen getoond afb. 228.

  1. Straatnaam / huisnummer van de actuele wagenpositie
  2. Rijdadviezen met straatnamen / straatnummers, met de route en de rijtijd tot de manoeuvreplaats
  3. Detail van het rijadvies (wordt in de buurt van het manoeuvre getoond)
  4. Rijstrookadvies

Het infotainment maakt in het extra venster Manoeuvre ook melding van via TMC ontvangen verkeersopstoppingen, alsmede op snelwegen op parkeerplaatsen, tankstations of restaurants.

Snelheidsbegrenzingen

Bij ingeschakelde functie → Uitgebreide instellingen→ Aanwijzing: landsgrens gepasseerd worden bij het passeren van de landsgrens de landspecifieke maximumsnelheden getoond.

Deze snelheidsbegrenzingen kunnen door het aantippen van de functietoets → Maximumsnelheid in het hoofdmenu Navigatie worden weergegeven.

Navigatiemeldingen

Het infotainment geeft tijdens de routegeleiding navigatiemeldingen.

De navigatiemeldingen worden door het infotainment gegenereerd. Een perfecte verstaanbaarheid van de melding (bijvoorbeeld straat- of stadnaam) kan niet altijd worden gegarandeerd.

De laatste navigatiemelding kan in het hoofdmenu Navigatie door het aantippen van de functietoets worden herhaald.

Het tijdstip van de navigatiemelding is afhankelijk van het wegtype waarop wordt gereden en de gereden snelheid.

De soort van de navigatiemeldingen kan worden gekozen . → Navigatiemeldingen.

Let op
De routegeleiding op de meestgebruikte route vindt plaats zonder navigatiemeldingen.

Routeberekening voor rijden met aanhangwagen

Voor het rijden met een aanhangwagen resp. met een ander op het stopcontact voor de aanhangwagen aangesloten accessoire, adviseren wij de aanhangwagenherkenning in te schakelen en zo nodig de maxi ...

Meestgebruikte routes

De meestgebruikte routes worden door het infotainment automatisch opgeslagen. Hiervan kunnen max. 3 routes worden aangeboden die het beste overeenkomen met de actuele tijd, de dag van de week en ...

Zie ook:

Skoda Octavia. Werking
Afb. 251 Inbouwplaats van de sensoren aan linkerwagenzijde: Voorin / achterin Afb. 252 Afgetast gebied en reikwijdte van de sensoren Het systeem berekent met behulp van ultrasone golven ...

Skoda Octavia. Safebeveiliging
De safebeveiliging voorkomt het openen van de portieren van binnenuit en de ruitbediening. Daardoor wordt een mogelijke inbraakpoging in de wagen bemoeilijkt. Inschakelen De safebeveiliging word ...

Modellen: