Skoda Octavia: CNG (gecomprimeerd aardgas) tanken - Brandstof - Controleren en bijvullen - Raadgevingen voor het gebruik - Skoda Octavia - InstructieboekjeSkoda Octavia: CNG (gecomprimeerd aardgas) tanken

Afb. 313 Vulopening voor het tanken van aardgas
Afb. 313 Vulopening voor het tanken van aardgas

Onder de volgende omstandigheden aardgas tanken.

De bediening bij de diverse aardgastankinstallaties kan verschillend zijn. Bij het tanken van aardgas bij een u onbekende tankinstallatie moet u de daar aanwezige instructies volgen of het tanken door het personeel van het tankstation laten uitvoeren.

Tankprocedure

De brandstoftank is vol als de compressor van de tankinstallatie automatisch uitschakelt.

De aardgas-tankinstallaties beschikken over een bescherming tegen overvullen die afhankelijk is van de buitentemperatuur. Bij zeer hoge buitentemperaturen kan het voorkomen dat de aardgastank eventueel niet volledig kan worden volgetankt.

Wanneer de wagen direct na het tanken is geparkeerd, kan de wijzer van de gasvoorraadmeter bij het starten mogelijk niet exact hetzelfde peil aangeven als direct na het tanken. Dit betreft geen lekkage in het systeem, maar een drukdaling veroorzaakt door de afkoeling van het gas in de aardgastank na het tanken.

De maximale levensduur van de aardgastank bedraagt 20 jaar.

De inhoud van de aardgastank bedraagt ongeveer 15 kg.

ATTENTIE

  • Aardgas is zeer explosief en zeer brandgevaarlijk.
  • Tijdens het tanken nooit in de wagen stappen. Wanneer in uitzonderingsgevallen in de wagen moet worden gestapt, het portier sluiten en daarbij een metalen oppervlak aanraken voordat de vulkoppeling weer wordt aangeraakt.

    Anders kunnen elektrostatische ontladingen optreden - brandgevaar!

VOORZICHTIG LNG (Liquefied Natural Gas), LPG (Liquefied Petroleum Gas) en Hythan (mengsel van waterstof en methaan) mogen niet worden gebruikt - gevaar voor motorschade en beschadiging van het uitlaatsysteem.

Let op
Tijdens het tanken treden geluiden op, deze zijn echter geen reden om u zorgen te maken. Bij onzekerheid de hulp inroepen van het personeel van het tankstation.

Diesel

Aan de binnenzijde van de tankklep staat de voor de wagen voorgeschreven brandstof vermeld afb. 310. Met de wagen mag alleen diesel worden getankt die aan de Europese norm EN 590 voldoet (in Duit ...

CNG

Afb. 314 Plaats van de CNG-sticker / CNG-sticker Een G-TEC-wagen mag op CNG en loodvrije benzine rijden . Plaats van de CNG-sticker bij aardgaswagens afb. 314. Automatisch omschakelen van ri ...

Zie ook:

Mazda 6. Waarschuwing te hoge snelheid
Als de rijsnelheid het maximumsnelheidbord dat op de Active Driving Display wordt weergegeven overschrijdt, wordt een waarschuwingsgeluid geactiveerd en gaat het gedeelte rondom het maximumsnelh ...

Mercedes-Benz C-Klasse. Problemen met brandstof en brandstoftank
Probleem Mogelijke oorzaken/gevolgen en ► Oplossingen De auto lekt brandstof. WAARSCHUWING Een brandstofleiding of de br ...

Modellen: