Skoda Octavia: CNG - Brandstof - Controleren en bijvullen - Raadgevingen voor het gebruik - Skoda Octavia - InstructieboekjeSkoda Octavia: CNG

Afb. 314 Plaats van de CNG-sticker / CNG-sticker
Afb. 314 Plaats van de CNG-sticker / CNG-sticker

Een G-TEC-wagen mag op CNG en loodvrije benzine rijden .

Plaats van de CNG-sticker bij aardgaswagens afb. 314.

Automatisch omschakelen van rijden op aardgas naar rijden op benzine - het automatisch omschakelen van rijden op aardgas naar rijden op benzine gebeurt bv. in de volgende gevallen.

Voor een correcte werking van het brandstofsysteem moet de benzinetank elke 6 maanden zodanig worden leeggereden, dat het controlelampje gaat branden.

Gaslekkage

Bij het vermoeden van een gaslekkage (waarneembare geur) als volgt handelen.

De hulp van een specialist inroepen om de storing aan de gasinstallatie te laten verhelpen.

Bij een verkeersongeval

Als bij een verkeersongeval een gaslekkage wordt vermoed, als volgt handelen.

Regelmatige controles van de aardgasinstallatie

Aan aardgaswagens moeten regelmatig gasinstallatietests door een specialist worden uitgevoerd. De eigenaar van de wagen is verantwoordelijk voor het correct uitvoeren van de controles.

Elke 2 jaar

Elke 20 jaar

ATTENTIE

  • De gaslucht in de wagen of tijdens het tanken niet onderschatten - er bestaat gevaar voor brand, explosie en verwondingen.
  • De aardgastanks aan de wagen mogen niet worden blootgesteld aan de inwerking van ongewenste warmtebronnen.

VOORZICHTIG Bij contact van de onderkant van de wagen met een obstakel of bij een ongeval kan de aardgastank beschadigd raken. In dit geval moet u de wagen onmiddellijk door een specialist laten controleren. Als een gaslucht wordt waargenomen, niet verder rijden! De motor afzetten en de hulp van een specialist inroepen.

CNG (gecomprimeerd aardgas) tanken

Afb. 313 Vulopening voor het tanken van aardgas Onder de volgende omstandigheden aardgas tanken. De wagen is ontgrendeld. De motor en het contact zijn uitgeschakeld. De interieurvoorverw ...

Motorruimte

...

Zie ook:

Mercedes-Benz C-Klasse. Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
De achteruitrijcamera is slechts een hulpmiddel. De camera kan uw waarneming van de directe omgeving niet vervangen. De bestuurder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het vei ...

Skoda Octavia. Algemene aanwijzingen
Inleiding voor het onderwerp ATTENTIE De hulpsystemen dienen alleen als ondersteuning en ontslaan de bestuurder niet van de verantwoording voor het bedienen van de wagen. ...

Modellen: