Skoda Octavia: Circulatiefunctie - Verwarming, handmatige airconditioning, Climatronic - Verwarming en ventilatie - Bediening - Skoda Octavia - InstructieboekjeSkoda Octavia: Circulatiefunctie

In de circulatiefunctie wordt voorkomen dat verontreinigde buitenlucht in het interieur van de wagen komt. In de circulatiefunctie wordt de lucht uit het interieur aangezogen en weer in het interieur geleid.

Verwarming en handmatige airconditioning

Als bij ingeschakelde circulatiefunctie de luchtverdeelregelaar in de stand wordt gezet, dan wordt de circulatiefunctie uitgeschakeld. Door opnieuw op toets O te drukken, kan ook in deze stand de circulatiefunctie weer worden ingeschakeld.

Wordt bij ingeschakelde koeling (toets ) de temperatuurregelaar linksom "gedraaid", dan wordt de circulatiefunctie ingeschakeld.

Climatronic

De Climatronic kan over een sensor beschikken, die bij verhoogde concentraties schadelijke stoffen in de aangezogen lucht de circulatiefunctie automatisch inschakelt.

Als de concentratie schadelijke stoffen tot het normale niveau daalt, wordt automatisch de circulatiefunctie uitgeschakeld.

Het automatisch in-/uitschakelen van de circulatiefunctie kan door het indrukken van de toets op de Climatronic en door het aansluitend aantippen van de functietoetsen → Automatische circulatie in het infotainmentbeeldscherm worden ingesteld.

Een uitschakeling van de circulatiefunctie volgt na het indrukken van de toets , evt. automatisch afhankelijk van de luchtvochtigheid in het wageninterieur.

ATTENTIE De circulatiefunctie niet langdurig ingeschakeld laten, want in dat geval wordt geen buitenlucht toegevoerd. De "verbruikte" lucht kan vermoeidheidsverschijnselen bij de bestuurder en medepassagiers veroorzaken, waardoor de oplettendheid vermindert. Ook kunnen de ruiten beslaan. Zodra de ruiten beslaan, de circulatiefunctie direct uitschakelen - gevaar voor ongevallen!

VOORZICHTIG We adviseren om bij ingeschakelde circulatiefunctie niet in de wagen te roken.

De uit het interieur aangezogen rook slaat neer op de verdamper van de airconditioning.

Dit zorgt tijdens het gebruik van de airconditioning voor een blijvende stankoverlast die alleen met veel moeite en hoge kosten (vervanging van de verdamper) kan worden opgelost.

Climatronic - Automatische regeling

De automatische regeling dient ertoe de temperatuur constant te houden en de ruiten in het interieur te ontvochtigen. Om in te schakelen de toets afb. 150 op indrukken. Om uit te schakelen ee ...

Climatronic - Air Care-functie

Afb. 152 Voorbeeldweergave van de Air Care-functie De Air Care-functie vermindert het binnendringen van in de buitenlucht aanwezige verontreinigende stoffen in de wagen. Als de functie is i ...

Zie ook:

Seat Leon. Openen en sluiten
De achterklep openen: aan de hendel trekken en optillen afb. 5. De klep wordt automatisch geopend. De achterklep sluiten: de klep vasthouden met een van de handgrepen van de binnenbekled ...

Hyundai Ioniq Electric. Afstand tot voorligger Smart Cruise Control
Instellen afstand tot voorligger   Wanneer het Smart Cruise Controlsysteem is ingeschakeld, kunt u de afstand tot uw voorligger instellen en aanhouden zonder het gaspedaal of rempedaal in ...

Modellen: