Skoda Octavia: Belangrijke aanwijzingen - Inleidende informatie - Infotainment - Skoda Octavia - InstructieboekjeSkoda Octavia: Belangrijke aanwijzingen

Inleiding

ATTENTIE

  • Het infotainment alleen zo gebruiken, dat u in elke verkeerssituatie de wagen volledig onder controle hebt (bv. tijdens het rijden geen tekstberichten schrijven, de telefoon niet koppelen of verbinden, niet met de contactenlijst werken, geen bestemming invoeren, geen WLAN- of SmartLinkverbinding opbouwen e.d.) - anders bestaat gevaar voor ongevallen!
  • De aansluitkabel van het externe apparaat altijd zo plaatsen, dat deze bij het rijden geen belemmering vormt.

 

ATTENTIE

  • Het volume zodanig instellen dat u akoestische signalen van buiten, (bijvoorbeeld de sirene van de politie, de ambulance en de brandweer) altijd goed kunt horen.
  • Een te hoog ingesteld volume kan het gehoor beschadigen!

VOORZICHTIG In enkele landen kunnen sommige infotainmentfuncties vanaf een bepaalde snelheid niet meer worden geselecteerd. Dit is geen onjuiste werking, maar een gevolg van de wettelijke voorschriften.

Mobiele apparaten en applicaties

QR-code met verwijzing naar de internetpagina's voor de controle van de compatibiliteit van de apparaten
Afb. 158 QR-code met verwijzing naar de internetpagina's voor de controle van de compatibiliteit van de apparaten

De beschikbaarheid van enkele in dit instructieboekje beschreven functies is afhankelijk van het type aan te sluiten apparaat en van de hierop geïnstalleerde applicaties.

Compatibiliteit

Op de SKODA-internetpagina's kan worden gecontroleerd of het infotainment compatibel is met de gekozen mobiele apparaten die moeten worden getest.

Deze controle vindt plaats door het inlezen van de QR-code afb. 158 of na het ingeven van het volgende adres in de webbrowser.

Applicaties

Op externe apparaten (bv. mobiele telefoons, tablets) kunnen applicaties geïnstalleerd worden die het mogelijk maken, extra informatie op het infotainmentbeeldscherm weer te geven of het infotainment te bedienen.

Vanwege het grote aantal applicaties en de continue doorontwikkeling ervan, kunnen de beschikbare applicaties mogelijk niet op alle externe apparaten functioneren. SKODA AUTO kan de correcte werking hiervan niet zonder voorbehoud garanderen.

De omvang van de beschikbare applicaties en de functies ervan zijn infotainment-, voertuig- en landsafhankelijk.

Inleidende informatie

...

Infotainmentoverzicht

...

Zie ook:

Mercedes-Benz C-Klasse. Algemene aanwijzingen
Bij bevestiging door vastklemmen op de kogelkop van de aanhangwagenvoorziening bedraagt het maximumdraagvermogen 75 kg. U kunt maximaal drie fietsen vervoeren. Het draagvermogen wordt ...

Volvo V40. Vergrendelen/ontgrendelen - vanaf de buitenkant
Met de transpondersleutel  is vergrendeling/ ontgrendeling van de buitenkant mogelijk. Met de transpondersleutel kunt u alle portieren, de achterklep en de tankvulklep vergrendelen/ ontgrend ...

Modellen: