Skoda Octavia: Afstand en dagen tot de eerstvolgende servicetermijn weergeven - Service-intervallen - Informatiesysteem - Bediening - Skoda Octavia - InstructieboekjeSkoda Octavia: Afstand en dagen tot de eerstvolgende servicetermijn weergeven

Skoda Octavia / Skoda Octavia - Instructieboekje / Bediening / Informatiesysteem / Service-intervallen / Afstand en dagen tot de eerstvolgende servicetermijn weergeven

Toets in het instrumentenpaneel
Afb. 46 Toets in het instrumentenpaneel

De informatie over het nog resterende aantal kilometers en dagen tot de volgende servicetermijn kan in het infotainment in het menu → Service resp. met de toets in het instrumentenpaneel worden weergegeven.

Met de toets weergeven

Op het display verschijnen gedurende 4 seconden het symbool en meldingen over het aantal kilometers resp. dagen tot de volgende servicetermijn.

Servicemeldingen

Voor het bereiken van de servicetermijn verschijnt op het display na het inschakelen van het contact het symbool en een melding met betrekking tot het aantal kilometers resp. dagen tot de volgende servicebeurt.

Zodra de servicetermijn bereikt is, verschijnt op het display na het inschakelen van het contact het symbool en de melding.

Service-intervalindicatie terugzetten

Laat het terugzetten van de indicatie door een specialist uitvoeren.

Wij adviseren de service-intervalindicatie niet zelf terug te zetten. Anders kan de service-interval indicatie mogelijk verkeerd worden ingesteld, waardoor eventuele storingen aan de wagen zouden kunnen optreden.

Variabel service-interval

Bij wagens met variabel service-interval worden na het terugzetten van de olieservice-weergave bij een specialist de waarden van een nieuwe service-interval weergegeven, die overeenkomstig de eerdere bedrijfsomstandigheden van de wagen worden berekend.

Deze waarden worden dan verder continu overeenkomstig de actuele bedrijfsomstandigheden van de wagen aangepast.

Inleiding voor het onderwerp

Het naleven van de service-intervallen is van cruciaal belang voor de levensduur en het waardebehoud van de wagen. Nooit de servicetermijn overschrijden. Met betrekking tot de aard van de service ...

Personalisering

Inleiding voor het onderwerp Dankzij de personalisering hebben meerdere bestuurders de mogelijkheid, middels een gebruikersaccount dat aan de betreffende wagensleutel is toegewezen, om een wagen ...

Zie ook:

Skoda Octavia. Met de sleutel via de slotcilinder ontgrendelen/vergrendelen
Afb. 48 Linker wagenzijde: Sleutelbewegingen voor het ont-/vergrendelen De wagen met de sleutel ontgrendelen/vergrendelen afb. 48 Wagen ontgrendelen Wagen vergrendelen VOORZICHTIG Indien ...

Volvo V40. BLIS
BLIS (Blind Spot Information System) is een functie om de bestuurder ondersteuning te bieden bij rijden in druk verkeer op wegen met meerdere rijbanen in dezelfde richting. Het BLIS-systeem is ee ...

Modellen: