Seat Leon: Wielen en banden - Wielen - Aanwijzingen - Seat Leon - InstructieboekjeSeat Leon: Wielen en banden

Algemene aanwijzingen

Nieuwe banden

Nieuwe banden hebben in het begin nog niet de optimale grip en moeten daarom de eerste 500 km met matige snelheid en overeenkomstig voorzichtige rijstijl worden "ingereden". Dat komt ook de levensduur van de banden ten goede.

Op basis van constructiekenmerken en profielvormen kan de profieldiepte van nieuwe banden - afhankelijk van de uitvoering en fabrikant - verschillend uitvallen.

Verborgen schade

Schade aan banden en velgen is vaak verborgen.

Ongebruikelijke trillingen en eenzijdig trekken van de wagen kunnen op slijtage van de banden wijzen. Als u denkt dat een wiel beschadigd is, direct snelheid minderen.

Banden op beschadigingen controleren. Is er aan de buitenzijde geen schade herkenbaar, dan langzaam en voorzichtig naar de volgende gespecialiseerde werkplaats rijden om uw wagen te laten controleren.

Draairichtinggebonden banden

Bij draairichtinggebonden banden is de wang van de band met pijlen gemarkeerd.

Houd deze draairichting beslist aan. Hierdoor worden de optimale rijeigenschappen met betrekking tot aquaplaning, grip, geluid en wrijving gegarandeerd.

Naderhand inbouwen van accessoires

Officieel erkende SEAT dealers weten welke technische mogelijkheden voor de aanpassing en montage achteraf van banden, velgen en wieldoppen er zijn.

Levensduur van banden

Wielen

Afb. 250 Plaats van de sticker van de bandenspanningen.

De juiste bandenspanning en een rustige rijstijl verhogen de levensduur van de banden.

De levensduur van de banden hangt af van de volgende punten:

Bandenspanning

De bandenspanningswaarden staan op de sticker aan de binnenzijde van de tankklep afb. 250.

Een te lage resp. te hoge bandenspanning verkort in hoge mate de levensduur van de banden en werkt zich negatief uit op het rijgedrag van de wagen. In het bijzonder bij hoge snelheden is de bandenspanning van grote betekenis.

Naargelang de auto kan de spanning van de banden aangepast worden op halve belasting om het rijcomfort te verhogen (bandenspanning van ). Wanneer gereden wordt met de comfortspanning, kan het brandstofverbruik licht stijgen.

De bandenspanning moet aan de huidige beladingstoestand van de wagen worden aangepast.

Wanneer u met maximale belading wilt rijden, moet de bandenspanning tot de voorgeschreven maximale waarde, aangegeven op de sticker aan de binnenkant van de tankklep, worden verhoogd.

Hierbij ook aan het reservewiel denken. Altijd de hoogste spanning aanhouden die voor de wagen is bedoeld.

In het geval dat de wagen is uitgerust met een noodreservewiel (125/70 R16 of 125/70 R18), pomp dit dan op tot 4,2 bar zoals vermeld op de sticker met bandenspanningswaarden aan de binnenzijde van de tankklep.

Rijstijl

Snel nemen van bochten, snel accelereren en krachtig remmen (piepende banden) verhogen de slijtage van de banden.

Balans van de wielen

De wielen van een nieuwe wagen zijn gebalanceerd.

Diverse omstandigheden tijdens het gebruik veroorzaken echter onbalans (excentriciteit) die merkbaar is door trillingen in het stuur.

Omdat onbalans ook voor extra slijtage van de stuurinrichting, de wielophanging en de banden zorgt, moeten de wielen opnieuw worden gebalanceerd. Bovendien moet, als er een nieuw wiel is geplaatst en telkens als er een reparatie is uitgevoerd, opnieuw worden gebalanceerd.

Verkeerde uitlijning

Een verkeerde uitlijning van het onderstel zorgt niet alleen voor verhoogde slijtage van de banden, maar beïnvloedt ook de rijveiligheid.

Bij buitengewone bandenslijtage de uitlijning bij de werkplaats van een officiële SEAT dealer laten controleren.

ATTENTIE

 •  De bandenspanning moet altijd aan de belading worden aangepast.
 •  Een band die te slap is, wordt aanzienlijk verbogen als de wagen flink beladen is of met hoge snelheid wordt gereden en wordt daardoor tamelijk heet. Hierdoor kan het loopvlak losraken en dit kan zelfs tot een klapband leiden.

  Gevaar voor ongevallen!

 

Milieu-aanwijzing Te lage bandenspanning verhoogt het brandstofverbruik.

Slijtagemerktekens

Wielen

Afb. 251 Bandenprofiel: slijtagemerktekens.

Slijtagemerktekens dienen om de slijtage van de banden te controleren.

Op de bodem van de profielgroeven zitten dwars op de rijrichting 1,6 mm diepe "slijtagemerktekens".

Deze slijtagemerktekens zijn -afhankelijk van het fabrikaat- 6 tot 8 keer op gelijke afstanden op de omtrek van de band aangebracht. Markeringen op de wangen van de band (bv. de letters "TWI" of driehoekige symbolen) geven de plaats van de slijtagemerktekens aan.

Bij 1,6 mm profiel, gemeten in de profielgroeven naast de slijtagemerktekens, is de wettelijk toegestane minimale profieldiepte bereikt. (in bepaalde landen kunnen andere waarden gelden).

ATTENTIE

De banden moeten uiterlijk vervangen worden als de slijtagemerktekens gesleten zijn.

Anders bestaat er gevaar voor ongelukken.

 •  Dit is vooral zo in rijsituaties bij nat wegdek en gladheid. Het is belangrijk dat de mogelijke profieldiepte van de banden zo groot mogelijk en zo gelijk mogelijk op de voor- en achteras is.
 •  De verminderde rijveiligheid door een te gering bandenprofiel valt vooral in negatieve zin op bij de besturing, bij gevaar voor "aquaplaning" door diepe plassen, bij het rijden door bochten en bij het remgedrag.
 •  Als u de snelheid niet aanpast, kunt u de controle over de wagen verliezen.

Wielen verwisselen

Wielen

Afb. 252 Wielen verwisselen.

Het is aan te bevelen om nu en dan de wielen volgens het schema afb. 252 te verwisselen om een gelijkmatige slijtage van de wielen te verkrijgen. Daardoor krijgen de banden ongeveer dezelfde levensduur.

Nieuwe banden of velgen

Banden en velgen zijn belangrijke constructie- elementen. De door SEAT vrijgegeven banden en velgen zijn precies op het daarbij behorende wagenmodel afgestemd en dragen daarmee in belangrijke mate bij aan een goede wegligging en de verkeersveiligheid  .

De maten van de voor uw wagen te gebruiken velg-bandcombinaties vindt u in de wagenpapieren (bijv. Europese typegoedkeuring of een certificaat van overeenstemming1)). De wagenpapieren zijn afhankelijk van het land.

Kennis van de bandengegevens maakt de juiste keuze gemakkelijker. Op de flank van een band vindt u de volgende informatie:

205/55 R16 91V

Dit betekent:

205 Bandbreedte in mm
55 Hoogte-breedteverhouding in %
R Code voor het type radiaalbanden Radiaal
16 Diameter van de velgen in inches
91 Code voor het laadvermogen
V Snelheidscode

De productiedatum staat eveneens op de zijkant van de band aangegeven (eventueel alleen aan de buitenzijde):

DOT ... 2216 ...

betekent bijvoorbeeld dat de band in de 22e week van het jaar 2016 is geproduceerd.

Let er echter op dat ondanks de gelijke afmetingen aangeduid op banden, zoals bijv. de nominale afmetingen 205/55 R 16 91 W, de daadwerkelijke afmetingen van verschillende bandenmodellen van deze nominale waarden kunnen afwijken en de bandenvormen aanzienlijk verschillend kunnen zijn. Bij de aanschaf moet u daarom vaststellen dat de daadwerkelijke afmetingen van de banden niet groter zijn dan de afmetingen van de door ons vrijgegeven bandenfabrikanten.

Als u zich niet daaraan houdt, bestaat het gevaar dat de constructief bedoelde ruimte voor de wielen wordt verminderd. Door wrijvingscontact kunnen banden, delen van het onderstel, de carrosserie en leidingen worden beschadigd, zodat de rijveiligheid sterk kan worden verminderd  .

Bij banden met een vrijgave van SEAT staat vast dat de daadwerkelijke afmetingen bij uw wagen passen. Wanneer u een ander model banden wilt aanschaffen, moet u de verkoper van de banden een verklaring laten geven waaruit blijkt dat dit model band voor uw wagen geschikt is. Deze verklaring goed bewaren.

Als u wilt weten welke banden zonder meer geschikt zijn voor uw wagen, kunt u contact opnemen met uw officiële SEAT dealer.

Wij raden u aan alle werkzaamheden aan de banden of velgen door een gespecialiseerde werkplaats uit te laten voeren. Die is met de noodzakelijke speciale gereedschappen en onderdelen uitgerust, bezit de vereiste vakkennis en is erop ingesteld om oude banden milieubewust op te slaan en af te voeren.

ATTENTIE

 •  Beslist nagaan of de door u gekozen banden de noodzakelijke ruimte hebben. Banden mogen niet uitsluitend aan de hand van de nominale afmetingen worden gekozen, aangezien zij afhankelijk van de fabrikant ondanks gelijke nominale maataanduidingen belangrijk kunnen verschillen. Door onvoldoende ruimte kunnen de banden of de wagen worden beschadigd en zo de verkeersveiligheid beïnvloeden – gevaar voor ongelukken! Bovendien kan in Nederland de door de Rijksdienst voor het Wegverkeer verleende typegoedkeuring zijn geldigheid verliezen.
 •  Alleen in geval van nood en met overeenkomstig voorzichtige rijstijl banden gebruiken, die ouder dan 6 jaar zijn.
 •  Als u achteraf wieldoppen plaatst (laat plaatsen), let er dan op dat er voldoende luchttoevoer voor de koeling van het remsysteem gewaarborgd is.

 

Milieu-aanwijzing Oude banden moeten overeenkomstig de milieuvoorschriften worden opgeslagen en afgevoerd.

 

Let op

 • in een Servicecentrum van SEAT moet gekeken worden of velgen en banden met een andere afmeting dan de oorspronkelijke plaatsing bij SEAT gemonteerd kunnen worden, en welke combinaties zijn toegestaan tussen de vooras (as 1) en achteras (as 2).
 • Geen gebruikte banden gebruiken waarvan u het "verleden" niet kent.
 • Om technische redenen kunt u normaal gesproken de velgen van andere wagens niet gebruiken. In bepaalde gevallen geldt dit zelfs voor velgen van hetzelfde model.

Wielbouten

Velgen en wielbouten zijn constructief op elkaar afgestemd. Steeds als u andere velgen gaat gebruiken, bijv. bij lichtmetalen velgen of bij wielen met winterbanden, moeten daarom de daarbij behorende wielbouten met de juiste lengte en kopvorm worden gebruikt. De bevestiging van de wielen en de werking van het remsysteem hangt daarvan af.

Wielbouten moeten schoon zijn en gemakkelijk draaien.

U heeft een speciale adapter nodig om diefstalbelemmerende wielbouten* los te draaien .

Wielen

...

Bandenspanningscontrolesystemen

Inleiding ATTENTIE Als u de wielen en banden verkeerd gebruikt, kan de bandenspanning plotseling afnemen, het loopvlak loslaten of de band zelfs exploderen.  Contro ...

Zie ook:

Mercedes-Benz C-Klasse. Algemene rijtips
Belangrijke veiligheidsaanwijzingen WAARSCHUWING Als het contact tijdens het rijden wordt uitgeschakeld, zijn de veiligheidsrelevante functies nog maar beperkt of helemaal niet me ...

Skoda Octavia. Ontvangen tekstbericht
Bij ontvangst van een nieuw bericht wordt binnen de functietoets Ê het aantal van de nieuw ontvangen berichten en tegelijk in de statusregel het symbool Ê weergegeven. Voor het openen van ee ...

Modellen: