Seat Leon: Ruitenwisserbladen vervangen - Zelfhulp - Noodgevallen - Seat Leon - InstructieboekjeSeat Leon: Ruitenwisserbladen vervangen

Seat Leon / Seat Leon - Instructieboekje / Noodgevallen / Zelfhulp / Ruitenwisserbladen vervangen

De ruitenwisserbladen voor en achter vervangen

De ruitenwisserbladen zijn standaard voorzien van een laagje grafiet. Deze laag zorgt ervoor dat de ruit stil wordt geveegd. Als het grafietlaagje beschadigd is, wordt de ruit met meer lawaai schoongeveegd.

Controleer de toestand van de wisserbladen regelmatig. Als de ruitenwisserbladen het glas krassen, dan moet u ze bij beschadiging vervangen en bij verontreiniging schoonmaken  .

Beschadigde ruitenwisserbladen direct vervangen.

Deze zijn verkrijgbaar in gespecialiseerde werkplaatsen.

ATTENTIE

Versleten of vieze ruitenwisserbladen verminderen het zicht en verhogen het risico op ongevallen en ernstig letsel.

  •  Vervang de ruitenwisserbladen altijd wanneer ze beschadigd of versleten zijn, of wanneer ze de voorruit niet meer goed schoonvegen.

 

VOORZICHTIG

  •  Defecte of vervuilde ruitenwisserbladen kunnen krassen op de voorruit veroorzaken.
  •  Gebruik geen producten met oplosmiddel, ruwe sponsen of puntige voorwerpen voor het schoonmaken van de wisserbladen. Anders beschadigt u de grafietlaag.
  •  Ruiten nooit met brandstof, nagellakremover, lakverdunner e.d. schoonmaken.
  •  Voordat u de ruitenwissers bij vorst voor de eerste keer inschakelt, controleren of de ruitenwisserbladen niet zijn vastgevroren. Bij koud weer kan het helpen de ruitenwissers in de servicestand te zetten wanneer u de wagen parkeert .

 

VOORZICHTIG

  • Om beschadiging van de motorkap en de wisserarmen te voorkomen, mogen ze alleen in de servicestand worden terug geklapt.
  •  Breng de wisserarmen vóór vertrek altijd omlaag.

Noodontgrendeling/-vergrendeling

Inleiding De portieren, de achterklep en het panoramakanteldak kunnen manueel worden vergrendeld en gedeeltelijk worden ontgrendeld, bijvoorbeeld als de sleutel of de centrale vergrendeling d ...

Aanslepen en motor starten door slepen

Algemeen Motor starten door slepen (of "aanslepen") is het aanzetten van de motor van een voertuig terwijl een ander voertuig eraan trekt. Wegslepen is het trekken van een voertuig dat niet in ...

Zie ook:

Mercedes-Benz C-Klasse. Belangrijke veiligheidsaanwijzingen
Rijveiligheidssystemen kunnen het gevaar voor ongevallen van een niet aangepaste of onoplettende rijstijl niet verminderen en de natuurkundige grenzen niet verleggen. Rijveiligheidssysteme ...

Seat Leon. Veiligheidsaanwijzingen voor de airbags
Voorairbags ATTENTIE  Tussen de personen voorin en het werkingsbereik van de airbag mogen zich verder geen personen, dieren of voorwerpen bevinden.  De besc ...

Modellen: