Seat Leon: Opslag van ongevalgegevens (Event Data Recorder) - Veiligheid - Seat Leon - InstructieboekjeSeat Leon: Opslag van ongevalgegevens (Event Data Recorder)

Seat Leon / Seat Leon - Instructieboekje / Veiligheid / Opslag van ongevalgegevens (Event Data Recorder)

Beschrijving en werking

Uw wagen beschikt over een apparaat dat gegevens van ongevallen opslaat (EDR).

De EDR registreert gegevens bij een licht of ernstig ongeval. Deze gegevens dienen ter ondersteuning van de analyse van het gedrag van diverse wagensystemen.

De EDR registreert gedurende een kort tijdsbestek (doorgaans 10 seconden of minder) dynamische rijgegevens en gegevens van de bevestigingssystemen, zoals:

Deze gegevens helpen om de omstandigheden waarin het ongeval plaatsvond beter te begrijpen.

Tevens worden gegevens van de rijhulpsystemen geregistreerd. Hiertoe behoren gegevens zoals of de systemen waren uitgeschakeld of hadden ingegrepen, of het ingrijpen invloed had op het dynamische gedrag van de wagen, waardoor van het traject werd afgeweken in de eerder beschreven situaties, versneld of vertraagd.

Naargelang de uitrusting van de wagen bevat dit gegevens van systemen als:

De EDR-gegevens worden alleen geregistreerd in specifieke ongevalsituaties. In normale rijomstandigheden worden geen gegevens vastgelegd.

Er worden geen audio- of videogegevens geregistreerd in het interieur of de omgeving van de wagen. Persoonlijke gegevens zoals naam, leeftijd of geslacht worden in geen geval geregistreerd. Het is echter mogelijk dat derden (zoals autoriteiten voor strafrechtelijke vervolging) de inhoud van de EDR kunnen relateren aan andere gegevensbronnen en een persoonlijke referentie creƫren in de context van het onderzoek naar ongevallen.

Om de EDR-gegevens te lezen, is wettelijk voorgeschreven toegang nodig tot de ODBinterface ("On-Board-Diagnose") van uw wagen met ingeschakelde motor.

SEAT heeft geen toegang tot de EDR-gegevens tenzij de eigenaar (of de huurder in geval van "leasing") zijn toestemming geeft. Op grond van wettelijk of contractuele bepalingen kunnen er zich uitzonderingen voordoen.

Gezien de wettelijke vereisten voor producten in verband met uw veiligheid, kan SEAT de EDR-gegevens gebruiken voor veldonderzoek en verbetering van de kwaliteit van de wagensystemen. De gegevens gebruikt voor onderzoeksdoeleinden zullen anoniem behandeld worden (d.w.z. zonder verwijzing naar de wagen, zijn eigenaar of huurder).

Kinderzitjes

Veiligheidsaanwijzingen ATTENTIE Tijdens het rijden moeten kinderen in de wagen worden vervoerd in een zitje dat geschikt is voor hun leeftijd, lichaamsgewicht en lichaamslengte ...

Noodgevallen

...

Zie ook:

Hyundai Ioniq Electric. Wijzigen LKAS-functie
De bestuurder kan overschakelen van het LKAS naar het Lane Departure Warning-systeem (LDWS) of in de LKAS-modus wisselen tussen Standard LKA en Actief LKA op het LCD-display. Ga naar 'Gebr. Inste ...

Mazda 6. Vertrekverlichting
De vertrekverlichting schakelt de verlichting in wanneer op afstand van de auto de ontgrendeltoets van de zender wordt ingedrukt. Wanneer de vertrekverlichting wordt ingeschakeld, gaat de volge ...

Modellen: