Seat Leon: Korte inleiding - Airbagsysteem - Veiligheid - Seat Leon - InstructieboekjeSeat Leon: Korte inleiding

Waarom is het dragen van veiligheidsgordels en een juiste houding belangrijk?

Om de optimale werking te garanderen van de airbags die worden geactiveerd, moet de veiligheidsgordel altijd juist worden gedragen en de juiste zithouding worden ingenomen.

Het airbagsysteem is geen vervanging van de veiligheidsgordel maar een deel van het totale passieve veiligheidsconcept van de wagen.

Houd er rekening mee dat de beste bescherming door de airbag alleen wordt bereikt in combinatie met goed omgegespte veiligheidsgordels en goed ingestelde hoofdsteunen.

Daarom moeten de veiligheidsgordels niet alleen vanwege wettelijke bepalingen, maar ook vanwege de veiligheid worden gebruikt , Waarom veiligheidsgordels?.

Het ontplooien van de airbag gebeurt in duizendsten van een seconde, als u op dat moment een verkeerde zithouding heeft ingenomen kan de airbag u levensgevaarlijk verwonden.

Om die reden is het absoluut noodzakelijk dat alle inzittenden de juiste zithouding blijven aannemen tijdens het rijden.

Bruusk remmen kort voor een aanrijding kan ervoor zorgen dat een niet-vastgegespte inzittende naar voren vliegt tot in het bereik van de geactiveerde airbag. In dit geval kan de inzittende door de airbag die wordt geactiveerd levensgevaarlijk lichamelijk letsel oplopen.

Dit geldt natuurlijk en in het bijzonder ook voor kinderen.

Houd altijd de grootst mogelijke afstand tussen uzelf en de frontairbag. Zo kunnen de voorairbags in geval van een activering volledig worden ontplooid en zo een maximale beschermende werking bieden.

De belangrijkste factoren die een rol spelen bij het ontsteken van de airbags zijn: het type aanrijding, de botsingshoek en de snelheid van de wagen.

Doorslaggevend voor de activering van de airbags is de bij de botsing optredende en door het regelapparaat bepaalde vertraging.

Blijft de tijdens de botsing optredende en gemeten vertraging van de wagen onder de in het regelapparaat aangegeven referentiewaarden, dan worden de voor-, zij- en hoofdairbags niet geactiveerd. Houd er rekening mee dat de zichtbare schade aan de verongelukte wagen, hoe duidelijk zichtbaar ook, niet van doorslaggevende betekenis is geweest voor het activeren van de airbags.

ATTENTIE

 •  Het verkeerd dragen van de veiligheidsgordels en elke verkeerde zithouding kan tot levensgevaarlijk lichamelijk letsel leiden.
 •  Alle inzittenden, ook kinderen die niet juist zijn vastgegespt, kunnen levensgevaarlijk lichamelijk letsel oplopen als de airbag wordt geactiveerd. Kinderen t/m 12 jaar moeten altijd op de zitplaatsen achterin worden vervoerd.

  Neem nooit kinderen mee in de wagen als deze niet vastgegespt kunnen worden of als deze niet over een kinderzitje beschikken dat geschikt is voor hun lengte en gewicht.

 •  Als de veiligheidsgordel niet is vastgegespt, als er opzij of naar voren wordt geleund of als er een verkeerde zithouding wordt ingenomen, is de kans op lichamelijk letsel bij een aanrijding aanzienlijk groter. Dit verhoogde gevaar op lichamelijk letsel stijgt nog meer als zij in zo'n geval door een geactiveerde airbag worden getroffen.
 •  Om het risico op lichamelijk letsel door een geactiveerde airbag te reduceren, altijd de veiligheidsgordel juist dragen .
 •  Voorstoelen altijd juist verstellen.

Beschrijving van het airbagsysteem

Het airbagsysteem is geen vervanging van de veiligheidsgordel! Het airbagsysteem biedt in combinatie met de veiligheidsgordels een bijkomende bescherming voor de bestuurder en bijrijder.

Het airbagsysteem bestaat (afhankelijk van de installatie) uit de volgende modules:

De werking van het airbagsysteem wordt elektronisch gecontroleerd. Telkens wanneer het contact wordt ingeschakeld, gaat het airbagcontrolelampje enkele seconden branden (zelfdiagnose).

Er is een storing in het systeem als het controlelampje :

Het airbagsysteem wordt niet geactiveerd bij:

ATTENTIE

 •  De maximale beschermende werking van de veiligheidsgordels en het airbagsysteem wordt alleen bij een correcte zitpositie bereikt , Zithouding van de inzittenden.
 •  Als er een storing in het airbagsysteem is, moet het systeem direct in een werkplaats van een officiĆ«le dealer worden gecontroleerd.

  Anders bestaat het gevaar dat de airbags bij een botsing helemaal niet of niet optimaal worden geactiveerd.

Airbag activeren

De airbag wordt in een fractie van een seconde en met hoge snelheid opgeblazen om bij een ongeval extra bescherming te kunnen bieden. Als de airbags worden ontvouwen, kan fijn stof ontstaan. Dit is normaal en geen teken van vuur in de wagen.

Het airbagsysteem is enkel klaar voor werking met ingeschakeld contact.

In bijzondere omstandigheden van ongevallen kunnen verscheidene airbags tegelijk afgaan.

Bij lichte botsingen frontaal, van opzij of van achteren, kantelen of doorrollen van het voertuig, zullen de airbags niet afgaan.

Factoren van activering

Er kunnen geen algemene uitspraken worden gedaan over de omstandigheden die leiden tot het activeren van het airbagsysteem in elke situatie. Wel zijn er een aantal factoren die een belangrijke rol spelen, zoals bijvoorbeeld de eigenschappen van het voorwerp dat botst tegen het voertuig (hard/zacht), botshoek, rijsnelheid enz.

Doorslaggevend voor de activering van de airbags is het traject van vertraging.

Het regelapparaat analyseert het traject van de botsing en activeert het betreffende bevestigingssysteem.

Indien tijdens de botsing de gemeten vertraging van het voertuig die daaruit volgt onder de vooraf ingestelde referentiewaarden in het regelapparaat blijft, zullen de airbags niet afgaan zelfs al kan het voertuig ernstig vervormd worden.

Bij ernstige frontale botsingen worden de volgende airbags geactiveerd:

Bij ernstige botsingen van opzij worden de volgende airbags geactiveerd:

Bij een ongeval met activering van de airbag:

Airbagsysteem

...

Veiligheidsaanwijzingen voor de airbags

Voorairbags ATTENTIE  Tussen de personen voorin en het werkingsbereik van de airbag mogen zich verder geen personen, dieren of voorwerpen bevinden.  De besc ...

Zie ook:

Mercedes-Benz C-Klasse. DISTRONIC automatische afstandsregeling met stuurpilot
Algemene aanwijzingen De DISTRONIC automatische afstandsregeling met stuurpilot ondersteunt u met subtiele stuuringrepen in het snelheidsbereik van 0 - 200 km/h om in he ...

Skoda Octavia. Interieurbewaking en afsleepalarm
De interieurbewaking activeert het alarm als er een beweging in de vergrendelde wagen wordt geregistreerd. Het afsleepalarm activeert het alarm als er een kanteling van de vergrendelde wagen word ...

Modellen: