Seat Leon: Koelsysteem - Controleren en bijvullen - Aanwijzingen - Seat Leon - InstructieboekjeSeat Leon: Koelsysteem

Antivries/water bijvullen

Vul koelvloeistof bij zodra het peil daarvan onder de markering MIN (minimum) komt.

Koelvloeistofpeil controleren

Antivries/water bijvullen

Koelvloeistofverlies moet in de eerste plaats in lekkage worden gezocht. Wend u direct tot een gespecialiseerde werkplaats om het koelsysteem te laten controleren. Bij een dicht koelsysteem kunnen verliezen alleen voorkomen, als de koelvloeistof door oververhitting kookt en daardoor uit het koelsysteem wordt geperst.

ATTENTIE

  •  Het koelsysteem staat onder druk! De vuldop van het koelvloeistofexpansiereservoir niet openen zolang de motor warm is - gevaar voor brandwonden!
  •  Antivries en koelvloeistof zijn schadelijk voor de gezondheid. De antivries daarom alleen in de originele verpakking en buiten het bereik van kinderen bewaren. Anders bestaat gevaar voor vergiftiging.
  •  Als u werkzaamheden uitvoert in het motorcompartiment, houd er dan rekening mee dat de radiateurventilator ook bij uitgeschakeld contact plotseling in werking kan treden - gevaar voor verwondingen!

 

ATTENTIE

Als er zich onvoldoende koelvloeistof in het koelsysteem bevindt, dan kunnen er zich fouten in de motor voordoen en kunnen er bijgevolg ernstige verwondingen worden opgelopen.

  •  Er moet worden nagegaan of het additiefpercentage juist is, rekening houdend met de laagst voorziene omgevingstemperatuur op de plaats waar de wagen gebruikt zal worden.
  •  Als er een extreem lage buitentemperatuur is, kan de koelvloeistof bevriezen en kan de wagen niet meer bewegen. Omdat in dat geval ook de verwarming niet werkt, kunnen inzittenden die niet warm genoeg zijn gekleed doodvriezen.

 

VOORZICHTIG Vul geen koelvloeistof bij als geen vloeistof meer aanwezig is in het expansiereservoir! Er kan zo lucht in het koelsysteem terechtkomen.

In dat geval, niet verder rijden. Roep de hulp van vakmensen in. Gevaar voor motorschade!

 

VOORZICHTIG

De originele additieven mogen niet worden gemengd met koelvloeistoffen die niet zijn goedgekeurd door SEAT. Deze mengsels kunnen ernstige schade veroorzaken aan de motor en het koelsysteem.

  • Als de vloeistof in het expansiereservoir niet lila is maar bijvoorbeeld bruin, dan is het additief G13 waarschijnlijk gemengd met een niet-geschikte koelvloeistof. In dat geval moet de koelvloeistof direct worden ververst.

    Anders kan de werking van de wagen ernstig verstoord worden en kan de motor defect raken!

 

Milieu-aanwijzing De koelvloeistof en de toevoegingen kunnen het milieu vervuilen. Indien een bedrijfsvloeistof vrijkomt, moet die op een daartoe geschikte wijze worden opgevangen en op milieuvriendelijke wijze worden afgevoerd.

Motorolie

Algemene aanwijzingen De motor wordt af fabriek voorzien van een speciale multigrade-olie geschikt voor elk jaargetijde. Omdat het gebruik van een hoogwaardige olie een voorwaarde is voor het ...

Remvloeistof

Remvloeistof bijvullen Remvloeistofpeil controleren Het remvloeistofpeil moet tussen de markeringen MIN en MAX liggen. Als het vloeistofpeil echter in korte tijd sterk daalt of onder de MIN-mar ...

Zie ook:

Volvo V40. Reservewiel
Het compacte reservewiel ("Temporary spare") is te gebruiken voor tijdelijke vervanging van een standaardwiel met een lekke band. Het reservewiel is alleen bestemd voor tijdelijk gebruik en moet da ...

Mazda 6. Vooruitrijcamera (FSC)
Uw auto is uitgerust met een vooruitrijcamera (FSC). De vooruitrijcamera (FSC) is geplaatst nabij de achteruitkijkspiegel en wordt gebruikt door de volgende systemen. Koplampregelsysteem (HBC) ...

Modellen: