Seat Leon: Controlelampjes - Instrumenten en controlelampjes - Bedienen - Seat Leon - InstructieboekjeSeat Leon: Controlelampjes

Waarschuwings- en controlelampjes

De controle- en waarschuwingslampjes zijn indicatoren voor mededelingen  , storingen  of bepaalde functies. Een aantal controle- en waarschuwingslampjes gaat aan wanneer het contact wordt ingeschakeld en moet weer doven wanneer de motor in werking wordt gezet, of tijdens het rijden.

Naargelang het model kunnen op het display van het instrumentenpaneel bijkomende tekstberichten verschijnen, die informatie bevatten of u aansporen om een bepaalde actie te ondernemen , Instrumenten.

Volgens de uitvoering van de wagen is het mogelijk dat, in plaats van het branden van een lampje, een symbool weergegeven wordt op het display van het instrumentenpaneel.

Wanneer bepaalde controle- en waarschuwingslampjes gaan branden, weerklinkt ook een geluidssignaal.

ATTENTIE

Indien geen rekening gehouden wordt met de waarschuwingslampjes en de berichten, kan de wagen tot stilstand komen midden in het verkeer, of kunnen zich ongevallen of ernstig letsel voordoen.

  •  Nooit de indicatielampjes of tekstberichten negeren.
  •  Breng de wagen tot stilstand zodra dit op een veilige wijze mogelijk is.
  •  De wagen ver van het wegverkeer parkeren, op een plaats waar geen brandbare materialen met het uitlaatsysteem in aanraking kunnen komen (bijv. droog gras, brandstoffen).
  •  Een defecte auto brengt een verhoogd risico op ongevallen met zich mee, zowel voor de inzittenden als voor de andere weggebruikers.

    Zet zo nodig de alarmlichten aan en plaats de gevarendriehoek om andere bestuurders te waarschuwen.

  •  Alvorens de motorkap te openen, moet de motor uitgezet worden en voldoende afkoelen.
  • In elke wagen is de motorruimte een zone die gevaren inhoudt en ernstige letsel kan veroorzaken .

 

VOORZICHTIG Het negeren van de controlelampjes die gaan branden en de tekstberichten die verschijnen, kan leiden tot storingen in de wagen.

Instrumenten

Overzicht van het instrumentenpaneel Afb. 122 Instrumentenpaneel, in het dashboard. Uitleg over de instrumenten Toerenteller (van de draaiende motor, in duizend omwentelingen per minuut). ...

Inleiding tot het Easy Connect-systeem*

Systeeminstellingen (CAR)* Menu WAGEN Om de instellingenmenu's te selecteren drukt u, naargelang de uitvoering, op de Easy Connect-toets en de functietoets SETUP, OF op de toets , vervolgens ...

Zie ook:

Mazda 6. Moeilijke rijomstandigheden
WAARSCHUWINGWees uiterst voorzichtig als het nodig is op een glad wegdek terug te schakelen: Het op een glad wegdek terugschakelen naar de eerste versnelling bij een handgeschakelde vers ...

Mercedes-Benz C-Klasse. Sleepoog
Het sleepoog bevindt zich in het opbergvak onder de bagageruimtebodem. - Verwijderen: Het kofferdeksel openen. - De bagageruimtebodem omhoogklappen . - Het s ...

Modellen: