Seat Leon: Bestuurdersinformatiesysteem - Werking - De essentie - Seat Leon - InstructieboekjeSeat Leon: Bestuurdersinformatiesysteem

Seat Leon / Seat Leon - Instructieboekje / De essentie / Werking / Bestuurdersinformatiesysteem

Inleiding

Bij ingeschakeld contact is het mogelijk de verschillende functies van het display te raadplegen door te navigeren door de menu's.

Bij wagens met multifunctiestuurwiel kan de multifunctie-indicatie uitsluitend worden bediend via de knoppen aan dat stuurwiel.

Het aantal menu's dat weergegeven wordt op het display van het instrumentenpaneel varieert naargelang de elektronica en uitvoering van de wagen.

Bij een gespecialiseerde dealer kunnen functies geprogrammeerd of gewijzigd worden volgens de uitvoering van de wagen. Geadviseerd wordt om naar de werkplaats van een officiële SEAT dealer te gaan.

Een aantal opties van het menu kan enkel geraadpleegd worden wanneer het voertuig stilstaat.

Zolang een waarschuwing met hoogste prioriteit 1 weergegeven wordt op het scherm, kunnen de menu's  niet getoond worden. Bepaalde waarschuwingen kunnen worden bevestigd via de ruitenwisserhendel of de knop op het multifunctiestuurwiel; deze verdwijnen dan.

Het informatiesysteem biedt ook de volgende informatie en aanwijzingen (volgens de uitrusting van de wagen):

Ritgegevens

Assistenten

Navigatie  brochure Navigatiesysteem

Audio  brochure Radio of  brochure Navigatiesysteem

Telefoon  brochure Radio of  brochure Navigatiesysteem

Staat van de wagen

ATTENTIE

Iedere afleiding kan tot een ongeval leiden met het daaraan verbonden risico van verwondingen.

  •  De knoppen e.d. van het instrumentenpaneel niet tijdens het rijden bedienen.

Bediening menu's in het instrumentenpaneel

Werking

Afb. 43 Ruitenwisserhendel: controletoetsen.

Werking

Afb. 44 Rechterdeel van het multifunctiestuurwiel: controletoetsen.

Het informatiesysteem voor de bestuurder wordt bediend met de knoppen van het multifunctiestuurwiel afb. 44 of met de ruitenwisserhendel afb. 43 (indien de wagen niet is uitgerust met multifunctiestuurwiel).

Hoofdmenu oproepen

Een submenu selecteren

Instellingen uitvoeren naargelang het menu

Toets voor de systemen ter ondersteuning van de bestuurder*

Werking

Afb. 45 In de knipperlicht- en grootlichthendel: toets voor de systemen ter ondersteuning van de bestuurder.

Met de toets in de knipperlicht- en grootlichthendel kunt u de systemen ter ondersteuning van de bestuurder die worden weergegeven in het menu Assistenten activeren en deactiveren .

Een systeem ter ondersteuning van de bestuurder activeren of deactiveren

Keuzemenu

Menu Functie
Ritgegevens Informatie en configuratiemogelijkheden van de multifunctie-indicatie (MFA) .
Assistenten Informatie over en mogelijke configuraties van de systemen ter ondersteuning van de bestuurder .
Navigatie Informatie van het geactiveerde navigatiesysteem: met de routegeleiding geactiveerd, worden de pijlen voor het draaien en de balken getoond. De weergave verloopt via het Easy Connect-systeem.

Indien de routegeleiding niet geactiveerd is, wordt de rijrichting aangegeven (kompas) en de naam van de straat waar men rijdt  brochure Navigatiesysteem.

Audio informatie over de radiozender, naam van de track op de cd of naam van de track in Media-stand  brochure Radio of  brochure Navigatiesysteem
Telefoon informatie en configuratiemogelijkheden van de mobiele-telefoonvoorbereiding  brochure Radio of  brochure Navigatiesysteem.
Chronometer Op een circuit kunnen de tijden per ronde van de wagen gemeten en opgeslagen worden; die kunnen worden vergeleken met de beste tijden die eerder gemeten zijn .
Staat van de wagen Weergave van de actuele waarschuwingen of informatie en andere onderdelen van het systeem afhankelijk van het uitrustingsniveau .

Ritgegevens

De multifunctie-indicatie geeft de afgelegde afstand en het brandstofverbruik weer.

Wisselen tussen de weergavefuncties op de multifunctie-indicatie

Geheugen van de multifunctie-indicatie

De multifunctie-indicatie is voorzien van drie geheugen die automatisch werken: Multifunctie- indicatie vanaf het vertrek, Multifunctie- indicatie vanaf het tanken, Multifunctieindicatie berekening totaal. Op het display kunt u aflezen welk geheugen momenteel wordt getoond.

Menu Functie
Multifunctie- indicatie vanaf het vertrek Weergave en opslag in het geheugen van de afgelegde afstand en het brandstofverbruik vanaf het moment dat de ontsteking werd ingeschakeld totdat deze weer werd uitgeschakeld.

Als u binnen 2 uur na uitschakelen van het contact weer gaat rijden, worden de nieuwe gegevens toegevoegd aan de opgeslagen gegevens. Bij een ritonderbreking van meer dan twee uur wordt het geheugen automatisch gewist.

Multifunctie- indicatie vanaf het tanken Aanduiding en in geheugen opslaan van waarden van afgelegd traject en brandstofverbruik. Na brandstof tanken wordt geheugen automatisch gewist.
Multifunctie- indicatie berekening totaal In het geheugen worden de waarden van een bepaald aantal deeltrajecten geregistreerd, tot een totaal van 19 uur en 59 minuten of 99 uur en 59 minuten ofwel 1.999,9 km of 9.999 km, afhankelijk van het model van het instrumentenpaneel.

Bij het bereiken van deze limietwaardena), wordt het geheugen automatisch gewist en telt het systeem opnieuw vanaf 0.

a) Dit is afhankelijk van het model van het instrumentenpaneel.

Een geheugen handmatig wissen

De aanwijzingen personaliseren

In het Easy Connect-systeem kunt u instellen welke gegevens voor de multifunctie-indicatie (MFA) moeten worden weergegeven op het display in het instrumentenpaneel; gebruik hiertoe de toets en de functietoets SETUP .

Overzicht van gegevens

Menu Functie
Huidig brandstofverbruik Het actueel verbruik wordt tijdens het rijden gemeten in liters per 100 km; met de motor in werking en de wagen in stilstand, in liters/uur.
Gemiddeld verbruika) Het gemiddelde brandstofverbruik wordt na het inschakelen van het contact al na ca. 100 meter in liters per 100 km weergegeven. Tot dan worden streepjes getoond. De aangegeven waarde wordt ongeveer om de 5 seconden bijgewerkt.

ACT®*: naargelang de afwerking, aantal actieve cilinders.

Actieradiusa) Geschatte afstand in km die nog afgelegd kan worden met de resterende brandstof in de tank als dezelfde rijstijl aangehouden wordt. Deze waarde wordt o.a. berekend op basis van het actuele brandstofverbruik.
Rijtijd Geeft de uren (h) en minuten (min) weer die verstreken zijn sinds het contact werd ingeschakeld.
Traject Afgelegde afstand in km sinds het contact werd ingeschakeld.
Kwaliteit gecomprimeerd aardgas Bij het tanken wordt telkens automatisch de kwaliteit van het aardgas gecontroleerd en dit wordt weergegeven na het inschakelen van het contact. De indicatie wordt uitgevoerd in een percentage tussen 70 en 100%. Hoe hoger het getoonde percentage, hoe lager het verbruik.
Gemiddelde snelheid De gemiddelde snelheid wordt na inschakeling van het contact al na ongeveer 100 meter weergegeven.

Tot dan worden streepjes getoond.

De aangegeven waarde wordt ongeveer om de 5 seconden bijgewerkt.

Digitale indicatie van de snelheid Actuele snelheid digitaal weergegeven.
Snelheidswaarschuwing bij --- km/u of Snelheidswaarschuwing bij --- mph Indien de opgeslagen snelheid (tussen 30-250 km/u of 19-155 mijl per uur) wordt overschreden, klinkt een akoestisch signaal en verschijnt een visuele waarschuwing.
Detectie van verkeersborden De gedetecteerde verkeersborden worden getoond.
Ol ietemperatuur Digitale weergave van de actuele motorolietemperatuur.
Koelvloeistoftemperatuur Digitale indicatie van actuele koelvloeistoftemperatuur.
Comfortverbruikers Informatie over de staat van de voornaamse comfortverbruikers in de auto.

Wordt weergeven met een verbruikbalk.

Eco-tips Tips voor het besparen van brandstof.
Reset gegevens "vanaf het vertrek" De reisgegevens vanaf het vertrek terugzetten.
Reset gegevens "totale berekening" De reisgegevens terugzetten.

a) In wagens met aardgas hebben de actieradius en het gemiddeld brandstofverbruik uitsluitend betrekking op het aardgasverbruik.

In de "benzinemodus" wordt de informatie van beide gegevens uitsluitend weergegeven in het instrumentenpaneel en niet in het multifunctioneel display.

Een snelheid opslaan met de snelheidswaarschuwing

Menu Assistenten

Menu Functie
ACC Weergave van automatische afstandsregeling (ACC)  226.
Front Assist Het bewakingssysteem in- of uitschakelen .
Lane Assist* Rijstrookassistent in- en uitschakelen .
Detectie van verkeersborden Verkeersborden weergeven :
Vermoeidheidsdetectie* Vermoeidheidsdetectie in- en uitschakelen (aanbeveling om te pauzeren) .

Chronometer*

De chronometer is toegankelijk vanaf het keuzemenu .

Met de chronometer kunnen de rondetijden van de wagen op een circuit handmatig opgenomen worden; tevens kunnen ze worden opgeslagen en vergeleken met de beste tijden die eerder zijn gemeten.

De volgende menu's kunnen getoond worden:

Omschakelen van het ene menu naar het andere

Menu "Stoppen"
Starten De tijdopname gaat van start.

Indien reeds eerder rondes gereden zijn en in de statistiek zijn opgenomen, wordt begonnen met het betreffende nummer van de ronde.

Er kan enkel begonnen worden met een nieuwe eerste ronde indien de statistiek terug op nul is gezet in het menu Statistiek.

Vanaf de start De tijdopname gaat van start wanneer de wagen begint te rijden.

Indien de wagen al in beweging is, gaat de tijdopname van start wanneer de wagen begint te rijden na stilstand.

Statistiek Het menu Statistiek wordt getoond op het scherm.

 

Menu "Ronde"
Nieuwe ronde De tijdopname van de huidige ronde wordt stopgezet en vervolgens wordt een nieuwe ronde gestart. De tijd van de net afgewerkte ronde wordt opgenomen in de statistiek.
Deeltijd Gedurende ca. 5 seconden wordt een deeltijd weergegeven. Tegelijk gaat de tijdopname verder.
Stoppen De huidige tijdopname wordt onderbroken.

De ronde wordt niet afgewerkt.

Het menu Pauze wordt getoond.

 

Menu "Pauze"
Verder De onderbroken tijdopname wordt voortgezet.
Nieuwe ronde Een nieuwe tijdopname wordt gestart.

De stopgezette ronde wordt afgewerkt en opgenomen in de statistiek.

Onderbr.

ronde

De tijdopname van de actieve ronde wordt beëindigd en geannuleerd. Dit wordt niet opgenomen in de statistiek.
Beëindigen De huidige tijdopname wordt beëindigd.

De ronde wordt opgenomen in de statistiek.

 

Menu "Deeltijd"
Deeltijd Gedurende ca. 5 seconden wordt een deeltijd weergegeven. Tegelijk gaat de tijdopname verder.
Nieuwe ronde De tijdopname van de huidige ronde wordt stopgezet en vervolgens wordt een nieuwe ronde gestart. De tijd van de net afgewerkte ronde wordt opgenomen in de statistiek.
Stoppen De huidige tijdopname wordt onderbroken.

De ronde wordt niet afgewerkt.

Het menu Pauze wordt getoond.

 

Menu "Periodestatistiek"
 

Weergave van de laatste rondetijden:

  • totale tijd
  • beste rondetijd
  • slechtste rondetijd
  • gemiddelde duur van de rondes

Een maximum van 10 rondes en een duur van 99 uur, 59 minuten en 59 seconden zijn mogelijk.

Indien een van beide limieten bereikt wordt, kan een nieuwe tijdopname pas gestart worden wanneer de statistiek eerst teruggezet wordt op nul.

Terug Er wordt teruggekeerd naar het vorige menu.
Op nul zetten Alle opgeslagen statistische gegevens worden teruggezet op nul.

 

ATTENTIE

Probeer de bediening van de chronometer te vermijden tijdens het rijden.

  •  Voer enkel instellingen uit van de chronometer en raadpleeg enkel de statistiek wanneer het voertuig stilstaat.
  •  Bedien de chronometer niet tijdens moeilijke rijsituaties.

Easy Connect

Instellingen in het CAR-menu Afb. 41 Easy Connect: Hoofdmenu. Het aantal beschikbare menu's en de benaming van de verschillende opties voor de menu's hangt af van de elektronica en de uitrusti ...

Statusweergave op het display

Motorkap, achterklep en portieren geopend Afb. 46 A: motorkap geopend; B: achterklep geopend: C: linkervoorportier geopend; D: rechtervoorportier geopend (alleen bij wagens met 5 portieren) ...

Zie ook:

Mazda 6. Bedieningstips voor MP3
MP3 staat voor MPEG Audio Layer 3, een gestandaardiseerde stemcompressie, zoals bepaald door de ISO *1 werkgroep (MPEG). Met behulp van MP3 kunnen audiogegevens gecomprimeerd worden tot ongeve ...

Volvo V40. Elektronische stabiliteitsregeling (ESC) - symbolen en meldingen
Tabel Symbool Melding Betekenis ESC Tijdelijk UIT Wegens een te hoge temperatuur van de remschijven gelden er tijdelijk beperkingen voor het ESC-systeem – het syste ...

Modellen: