Hyundai Ioniq Electric: Elektrische auto - Systeemoverzicht elektrische auto - Hyundai Ioniq Electric - InstructieboekjeHyundai Ioniq Electric: Elektrische auto

Een elektrische auto wordt aangedreven door een hoogspanningsbatterij en een elektromotor. Waar conventionele auto's worden aangedreven door een verbrandingsmotor die benzine als brandstof gebruikt, gebruiken elektrische auto's elektrische energie die is opgeslagen in de hoogspanningsbatterij. Het gevolg hiervan is dat elektrische auto's milieuvriendelijk zijn vanuit het oogpunt dat ze geen brandstof gebruiken en geen uitlaatgassen produceren.

Eigenschappen van een elektrische auto

  1. De auto wordt aangedreven door elektrische energie die is opgeslagen in de hoogspanningsbatterij. Deze methode voorkomt luchtvervuiling omdat er geen brandstof, zoals benzine, nodig is en er dus geen uitlaatgassen worden geproduceerd.
  2. In de auto is tevens een krachtige elektromotor aanwezig. In vergelijking met auto's die zijn uitgerust met een gewone verbrandingsmotor worden er tijdens het rijden buitengewoon weinig bijgeluiden en trillingen geproduceerd.
  3. Bij decelereren of heuvelaf rijden, wordt door regeneratief te remmen de hoogspanningsbatterij opgeladen. Dit minimaliseert energieverlies en vergroot de actieradius.
  4. Als de hoogspanningsbatterij onvoldoende geladen wordt, kan hij met een normale laadprocedure, een snellaadprocedure of een druppellaadprocedure worden opgeladen. (Zie "Laadprocedures elektrische auto" voor details.)

Informatie Hoe werkt regeneratief remmen? Het maakt gebruik van een elektromotor tijdens het decelereren en remmen, waarmee kinetische energie wordt omgezet in elektrische energie die vervolgens gebruikt wordt om de hoogspanningsbatterij te laden.

(Er wordt een koppel uitgeoefend in tegengestelde richting tijdens het decelereren om remkracht te genereren en elektrische energie op te wekken.)

Informatie over de hoogspanningsbatterij

Systeemoverzicht elektrische auto

...

Belangrijkste onderdelen elektrische auto

On-Board Charger (OBC): Extern apparaat om de hoogspanningsbatterij (langzaam) te laden. Inverter: Zet gelijkstroom om in wisselstroom voor de voeding van de elektromotor en zet wissels ...

Zie ook:

Skoda Octavia. Bediening via de bedieningshendel
Afb. 42 Toetsen op de bedieningshendel Bediening van de multifunctie-indicatie Indrukken (boven of onder) - Indicaties kiezen / waarden instellen Indrukken - Indicatie weergeven/bevestigen ...

Skoda Octavia. Wassen van de wagen
De beste bescherming van de wagen tegen schadelijke milieu-invloeden is de wagen is vaak te wassen. Hoe langer insectenresten, vogelpoep, wegenzout en andere agressieve afzettingen op de lak blij ...

Modellen: