Renault Megane: Controlesysteem bandenspanning - Rijden - Renault Megane - InstructieboekjeRenault Megane: Controlesysteem bandenspanning

Renault Megane / Renault Megane - Instructieboekje / Rijden / Controlesysteem bandenspanning

Controlesysteem bandenspanning  

Als uw auto is uitgerust met dit systeem, bewaakt het de bandenspanningen.

De werking van het systeem

Elk wiel (behalve het reservewiel) beschikt over een drukzender in het ventiel, die de bandenspanning periodiek meet.

Het systeem geeft de bandenspanning weer op het instrumentenpaneel 1 en waarschuwt als de banden te zacht zijn.

Reset van de referentiewaarde voor bandenspanning

Deze gebeurt:

Deze test moet altijd gebeuren na controle van de bandenspanning in de vier banden als deze koud zijn.

De bandenspanning moet afgestemd zijn op het huidige gebruik van de auto (onbelast, belast, rijden op de autosnelweg ...).

Als de auto is uitgerust met een navigatiesysteem, kunt u ook een reset uitvoeren via het multimediascherm 3.

Selecteer Voertuig","Bandenspanning".

Resetprocedure
Contact aan:

Het resetten kan een paar minuten duren tijdens het rijden.

Als na het resetten korte afstanden worden gereden, is het mogelijk dat de boodschap "Plaatsbepaling banden actief" na meerdere keren herstarten nog steeds wordt weergegeven.

Opmerking: de referentiespanning van de banden mag niet lager zijn dan de aanbevolen waarde die op de zijkant van het portier vermeld staat.

Display 

Display

Het display 1 en het controlelampje 4 op het instrumentenpaneel informeren u over eventuele afwijkingen (lage bandenspanning, lekke band, defect systeem ...).

Waarschuwingslampje dwingt u, voor uw veiligheid, direct te stoppen zonder het verkeer in gevaar te brengen.

Display 

"Bandenspanning aanpassen"
Er wordt een oranje of wit wiel B weergegeven, afhankelijk van de auto, samen met het brandende controlelampje 4 en het bericht "Bandenspanning aanpassen". Dit geeft een wiel met te weinig spanning aan.

Controleer en corrigeer indien nodig de bandenspanning van de vier koude wielen.

Het waarschuwingslampje 4 dooft na enkele minuten rijden.

"Lekke band"
Er wordt een rood of wit wiel B weergegeven, afhankelijk van de auto, samen met het brandende controlelampje 4 en het bericht "Lekke band" en u hoort een geluidssignaal.

Deze boodschap wordt vergezeld door het lampje . Ze geven aan dat het betreffende wiel lek of veel te zacht is. Vervang het of roep de hulp in van een merkdealer als de band lek is. Pomp de band op als de bandenspanning te laag is.

"Controleer wielsensoren"
Een wiel A verdwijnt, het waarschuwingslampje 4 knippert gedurende enkele seconden en blijft daarna branden en de boodschap "Controleer wielsensoren" verschijnt.

Deze boodschap wordt vergezeld door het lampje . Dit geeft aan dat in minstens een van de wielen geen drukzender zit (bijvoorbeeld het reservewiel). Neem in alle overige gevallen contact op met een merkdealer.

Een plots verlies van bandenspanning (klapband ...) kan mogelijk niet door het systeem worden opgespoord.

"Plaatsbepaling banden actief"
Deze boodschap "Plaatsbepaling banden actief" verschijnt tijdens het rijden als een of meerdere wielen zijn uitgerust met sensoren die niet erkend zijn door Renault.

Raadpleeg een merkdealer.

Corrigeren van de bandenspanning

De bandenspanning moet koud worden gecorrigeerd (raadpleeg de sticker op de zijkant van het bestuurdersportier). Indien u de bandenspanning niet bij koude banden kunt controleren, moet u de opgegeven waarden met 0,2 tot 0,3 bar (3 PSI) verhogen.

Verlaag nooit de spanning van een warme band.

Vervangen van wielen/banden

Voor dit systeem zijn specifieke uitrustingen nodig (wielen, wieldoppen, enz.). Raadpleeg de paragraaf "Banden" in hoofdstuk 5.

Raadpleeg een merkdealer voor het vervangen van de banden en om de geschikte accessoires voor het systeem te kennen die beschikbaar zijn: het gebruik van enig ander accessoire kan de goede werking van het systeem belemmeren of een wielsensor beschadigen.

Reservewiel

Het reservewiel, als uw auto daarmee is uitgerust, heeft geen drukzender.

Spuitbussen voor bandenreparatie en pompset

Vanwege de specifieke eigenschappen van de ventielen, mag u alleen uitrustingen gebruiken die door de merkdealer goedgekeurd zijn. Raadpleeg de paragraaf "Pompset voor de banden" in hoofdstuk 5.

Verwisselen van een wiel het kan enkele minuten duren voordat het systeem de juiste posities van de wielen en de bandenspanningen heeft verwerkt, controleer daarom de bandenspanning na elke ingreep.

 

Deze functie is een extra hulp tijdens het rijden.

Deze functie neemt niet de taak van de bestuurder over. De bestuurder moet altijd opletten en blijft verantwoordelijk.

Controleer de bandenspanning, inclusief het reservewiel, één keer per maand.

Milieu

Uw auto is ontwikkeld met een zo groot mogelijke aandacht voor het milieu gedurende zijn gehele bestaan: bij zijn fabricage, tijdens zijn gebruik en ten slotte als hij gesloopt wordt. Deze aandac ...

Hulp- en correctiesystemen tijdens het rijden

ABS (antiblokkeersysteem); ESC (elektronisch stabiliteitsprogramma) met onderstuurcontrole en tractiecontrole; noodstopbekrachtiging; actieve noodstop; hulp bij wegrijden op een helling; ...

Zie ook:

Volvo V40. Achterbank
De rugleuning en de buitenste hoofdsteunen van de achterbank kunnen worden neergeklapt. De hoofdsteun van de middelste zitplaats kan aan de lengte van de passagier worden aangepast. Middelste hoo ...

Skoda Octavia. Audiobronnen
Inleiding VOORZICHTIG Geen belangrijke en onbeveiligde gegevens op aangesloten audiobronnen opslaan. SKODA draagt geen verantwoordelijkheid voor verloren geraakte of beschadigde bestanden r ...

Modellen: