Renault Megane: Automatische parkeerrem - Rijden - Renault Megane - InstructieboekjeRenault Megane: Automatische parkeerrem

Automatische parkeerrem 

Automatische werking

De elektronische parkeerrem immobiliseert de auto wanneer de motor wordt afgezet door middel van de start/stopknop 1 of met de contactsleutel (sleutel in stand " ON" 2).

In alle andere gevallen, bijvoorbeeld bij het afslaan van de motor of het plaatsen van de motor op stand-by door de Stop and Start-functie (zie de informatie over de Stop and Start-functie in hoofdstuk 2), wordt de automatische parkeerrem niet automatisch ingeschakeld. De handbediening moet dan gebruikt worden.

Automatische parkeerrem 

Voor bepaalde modellen in sommige landen wordt de rem niet automatisch vastgezet.

Raadpleeg de paragraaf "handbediening".

Het vastzetten van de automatische parkeerrem wordt bevestigd door de boodschap "Parkeerrem aangetrokken" en het controlelampje op het instrumentenpaneel en door het oplichten van het controlelampje 3 op de schakelaar 2.

Na het stilzetten van de motor, dooft het controlelampje 3 enkele minuten na het vastzetten van de automatische parkeerrem en het controlelampje gaat uit bij het vergrendelen van de auto.

N.B.

Om aan te geven dat de automatische parkeerrem is losgezet, klinkt een geluidssignaal en verschijnt de boodschap "Parkeerrem aantrekken" op het instrumentenpaneel:

In dit geval trekt u en laat u de schakelaar 2 weer los om de automatische parkeerrem aan te trekken.

De parkeerrem automatisch vrij zetten Het loszetten gebeurt zodra u gas geeft om weg te rijden.

Controleer voordat u de auto verlaat of de automatische parkeerrem inderdaad is vastgezet.

Het vastzetten is te zien aan het branden van het lampje 3 op schakelaar 2 en van het lampje op het instrumentenpaneel tot de portieren worden vergrendeld.

Handbediend 

Handbediend

U kunt de automatische parkeerrem met de hand bedienen.

Vastzetten van de automatische parkeerrem
Trek aan schakelaar 2. Het controlelampje 3 en het controlelampje lichten op het instrumentenpaneel op.

Loszetten van de automatische parkeerrem
Druk, met het contact aan, op het rempedaal en druk vervolgens de schakelaar 2 in: het controlelampje 3 en het controlelampje doven.

Kortstondige stop 

Kortstondige stop

Om de automatische parkeerrem met de hand in te schakelen (stoppen bij een stoplicht, stoppen met draaiende motor enz.): trek en laat de schakelaar 2 weer los. Het loszetten is automatisch zodra de auto weer gaat rijden.

Bijzondere gevallen

Als u op een helling wilt stoppen of als u met een caravan of een aanhangwagen parkeert, moet u de handgreep 2 enkele seconden uitgetrokken houden om een maximale remwerking te krijgen.

Parkeren met vrijgezette automatische parkeerrem (bijvoorbeeld als het vriest):

Voor auto’s met de Stop and Start-functie waarvan de motor op stand-by staat, wordt de automatische parkeerrem automatisch geactiveerd als de bestuurder de gordel losmaakt, het bestuurdersportier opent of de stoel verlaat.

Speciale functie die is gekoppeld aan de Stop and Start-functie: als de gordel van de bestuurder wordt losgemaakt voordat de motor in stand-by gaat als gevolg van de Stop and Start-functie, moet u ervoor zorgen dat de parkeerrem is vastgezet: het controlelampje op het instrumentenpaneel bevestigt dit. Risico dat de auto wegrolt.

 

Als het bericht "Elektr. storing GEVAAR" of "Controleer accu" verschijnt, moet u de parkeerrem handmatig vastzetten door te trekken aan de schakelaar 2 (of de versnellingshendel in de stand P te zetten voor auto's met automatische transmissie) voordat u de motor uitschakelt.

Risico dat de auto wegrolt.

Roep de hulp in van een merkdealer

 

Verlaat uw auto voordat u de versnellingshendel in stand P hebt gezet en de motor hebt afgezet.

Als u namelijk gas geeft terwijl er een versnelling is ingeschakeld, kan de stilstaande auto gaan rijden.

Kans op ongevallen.

Uitvoering met automatische transmissie

Bij bestuurdersportier open of slecht gesloten en draaiende motor, wordt het automatisch loszetten uit veiligheidsoverwegingen gedeactiveerd, (dit om te voorkomen dat de auto alleen zonder bestuurder weg rolt). De boodschap "Ontgrendel park. rem handmatig" verschijnt op het instrumentenpaneel als de bestuurder het gaspedaal indrukt.

Als er geen visueel of geluidssignaal terug komt, geeft het een storing van het instrumentenpaneel weer. U moet direct stoppen zonder het overige verkeer in gevaar te brengen. Zorg dat de auto inderdaad goed gestopt is en neem contact op met een merkdealer.

Storingen

U moet dan om de auto te blokkeren de eerste versnelling inschakelen (handgeschakelde versnellingsbak) of stand P (automatische transmissie). Als de helling erg steil is, legt u blokken voor de wielen.

Versnellingshendel/Handrem

  Versnellingshendel Inschakelen achteruitversnelling Auto’s met een handgeschakelde versnellingsbak: volg de tekening op de knop 1 van de hendel en trek, afhankelijk van de auto, de ri ...

Tips voor het rijden, zuinig rijden

Het brandstofverbruik is goedgekeurd overeenkomstig een voorgeschreven standaardmethode. Deze methode is voor alle autofabrikanten hetzelfde en maakt het mogelijk om auto’s met elkaar te vergel ...

Zie ook:

Seat Leon. Vervangen van lampjes
Inleiding tot thema Voor het vervangen van lampjes is enige technische vaardigheid vereist. Als u zelf lampen wilt vervangen in het motorcompartiment, houd er dan rekening mee dat dit een geva ...

Mercedes-Benz C-Klasse. Problemen met de 230V-contactdoos
Probleem Mogelijke oorzaken/gevolgen en ► Oplossingen Het controlelampje in de 230V-contactdoos brandt niet. De boordnetspanning ...

Modellen: