Mercedes-Benz C-Klasse: Variabele limiter selecteren - Limiter - Rijsystemen - Rijden en parkeren - Mercedes-Benz C-Klasse - InstructieboekjeMercedes-Benz C-Klasse: Variabele limiter selecteren

  Bij het wisselen van bestuurder moet de nieuwe bestuurder op de opgeslagen snelheidsbegrenzing worden geattendeerd.

- Controleren of het LIM-controlelampje brandt.  

Zo ja, dan is de variabele limiter al geselecteerd.

Zo nee, de TEMPOMAT-hendel in de richting van de pijl drukken.

 • Het LIM-controlelampje in de TEMPOMAT-hendel brandt. De variabele limiter is geselecteerd.

  Actuele snelheid opslaan

    Als de motor draait, kan met de TEMPOMAT-hendel elke snelheid vanaf 30 km/h worden ingesteld.

  - De TEMPOMAT-hendel kort omhoog of kort omlaag aantippen.

 • De actuele snelheid wordt opgeslagen en wordt als snelheidsbegrenzing op het multifunctioneel display weergegeven.

  Snelheidsmeter met segmenten: De segmenten branden van het begin van de schaalverdeling tot de opgeslagen snelheidsbegrenzing.

  Inschakelen met actuele of laatst opgeslagen snelheid

  WAARSCHUWING

  Als de opgeslagen snelheid wordt opgeroepen en de actuele snelheid hoger is, remt de auto af. Als de opgeslagen snelheid niet bekend is, kan de auto onverwacht remmen. Er bestaat gevaar voor ongevallen!

  De verkeerssituatie in acht nemen voordat de opgeslagen snelheid wordt opgeroepen. Als de opgeslagen snelheid niet bekend is, de gewenste snelheid nieuw invoeren.

  - De TEMPOMAT-hendel kort naar u toe trekken .

  Snelheid instellen

    - Instelling in stappen van 10 km/h: De TEMPOMAT-hendel tot voorbij het drukpunt kort omhoog voor een hogere snelheid of kort omlaag een lagere snelheid drukken.

  of

  - De TEMPOMAT-hendel zo lang over het drukpunt drukken en ingedrukt houden, tot de gewenste snelheid is ingesteld. Omhoog voor een hogere snelheid of omlaag voor een lagere snelheid.

  - Instelling in stappen van 1 km/h: De TEMPOMAT-hendel tot het drukpunt kort omhoog voor een hogere snelheid of kort omlaag een lagere snelheid aantippen.

  of

  - De TEMPOMAT-hendel zo lang tot het drukpunt ingedrukt houden, tot de gewenste snelheid is ingesteld. Omhoog voor een hogere snelheid of omlaag voor een lagere snelheid.

  Limiter passief schakelen

  Wanneer het gaspedaal tot voorbij het drukpunt wordt ingedrukt (kickdown), wordt de limiter passief geschakeld. Het multifunctioneel display toont de melding Limiter passief en de opgeslagen snelheid kan worden overschreden. Wanneer de limiter passief is geschakeld, remt de limiter tot een nieuwe activering niet zelfstandig.

  De limiter wordt weer geactiveerd, als:

  • zonder kickdown langzamer wordt gereden dan de opgeslagen snelheid
  • een nieuwe snelheid wordt ingesteld of
  • de laatst opgeslagen snelheid opnieuw wordt opgeroepen
  De melding Limiter passief op het multifunctioneel display verdwijnt in dat geval.

   Variabele Limiter

   Algemene aanwijzingen   Actuele of hogere snelheid opslaan LIM-controlelampje Ac ...

   Variabele limiter uitschakelen

   De variabele limiter kan niet worden uitgeschakeld door te remmen. De variabele limiter kan op meerdere manieren worden uitgeschakeld: - De TEMPOMAT-hendel ...

   Zie ook:

   Volvo V40. Wasstraat
   Was de auto zodra deze vuil geworden is. Zorg dat de auto op een spoelvloer met olieafscheider staat. Gebruik autoshampoo. Met de hand wassen Verwijder vogelpoep zo spoedig mogelijk van de ...

   Mercedes-Benz C-Klasse. Snelle toegang voor audio
   Andere zender/muziektitel selecteren Afhankelijk van de actieve audiobron kan met deze functie de volgende zender of muziektitel worden geselecteerd. ...

  • Modellen: