Mazda 6: Radio-ontvangst - Bedieningstips voor audio-installatie - Audio-installatie - Interieurvoorzieningen - Mazda 6 - Instructieboekje (2017)Mazda 6: Radio-ontvangst

AM karakteristieken

AM signalen buigen rondom obstakels als gebouwen en bergen en worden door de ionosfeer weerkaatst.

Dit is de reden waarom deze signalen langere afstanden kunnen overbruggen dan FM signalen.

Echter dit kan ook tot gevolg hebben dat twee zenders tegelijk op dezelfde frequentie ontvangen worden.

Radio-ontvangst

FM karakteristieken

Het bereik van een FM zender strekt zich gewoonlijk uit over een afstand van ongeveer 40-50 km vanaf de bron.

Aangezien voor FM stereo-uitzendingen een extra codering nodig is om het geluid in twee kanalen te splitsen, is het bereik ervan zelfs nog korter dan dat van mono (niet-stereo) FM uitzendingen.

Radio-ontvangst

De signalen van FM zenders zijn vergelijkbaar met lichtstralen, aangezien deze niet om hoeken kunnen buigen maar wel weerkaatst kunnen worden. In tegenstelling tot AM signalen, kunnen FM signalen niet verder reiken dan de horizon.

Dit is de reden waarom FM zenders geen grote afstanden kunnen overbruggen, hetgeen AM zenders wel kunnen.

Radio-ontvangst

Atmosferische omstandigheden kunnen eveneens van invloed zijn op de FM ontvangst. Een hoge vochtigheid kan slechte ontvangst veroorzaken. Echter op bewolkte dagen kan de ontvangst beter zijn dan op heldere dagen.

Vervorming van het signaal door weerkaatsing

Aangezien FM signalen door obstakels weerkaatst kunnen worden, bestaat de kans dat het rechtstreekse signaal en het weerkaatste signaal gelijktijdig ontvangen worden. Hierdoor wordt de ontvangst enigszins vertraagd, waardoor een ongelijkmatig of vervormd geluid ontstaat.

Dit probleem kan zich ook voordoen bij ontvangst dicht in de buurt van de zender.

Radio-ontvangst

Trillend/overspringend geluid

FM signalen bewegen zich voort in rechte lijnen en worden afgezwakt in valleien, tussen hoge gebouwen, bergen en dergelijke. De ontvangst op dit soort plaatsen kan langzaam wegvallen en kan hinderlijke storende geluiden veroorzaken.

Radio-ontvangst

Storing als gevolg van een te zwak signaal

In sommige stedelijke gebieden is de ontvangst zwak, aangezien de zender zich op een te grote afstand bevindt. De ontvangst in dergelijke randgebieden wordt gekenmerkt door het uiteenvallen van het geluid.

Radio-ontvangst

Storing als gevolg van een te sterk signaal

Zendsignalen dicht in de buurt van een zender zijn buitengewoon krachtig.

Storing en het uiteenvallen van het geluid kan dan de ontvangst hinderen.

Radio-ontvangst

Storing als gevolg van ontvangst van twee zenders met nagenoeg identieke frequenties

In een gebied waar twee krachtige zenders op nagenoeg identieke frequenties uitzenden, is het mogelijk dat de oorspronkelijk afgestemde zender tijdelijk verdwijnt en dat de tweede zender wordt ontvangen. Dit zal eveneens storing tijdens de ontvangst veroorzaken.

Radio-ontvangst

Bedieningstips voor audio-installatie

WAARSCHUWINGStel de audio-installatie enkel af wanneer de auto stilstaat: Stel de bedieningstoetsen van de audio-installatie niet tijdens het rijden af. Afstellen van de audio-installatie ...

Bedieningstips voor de CD speler

Condensvorming Onmiddellijk na het inschakelen van de verwarming wanneer de auto koud is, bestaat de kans dat de CD of de optische onderdelen (prisma en lens) in de CD speler overdekt raken met e ...

Zie ook:

Mazda 6. Reservewiel
Uw Mazda is uitgerust met een noodreservewiel. Het noodreservewiel is lichter en kleiner dan een conventionele band en is uitsluitend bedoeld voor gebruik in noodgevallen en dient uitsluitend ...

Skoda Octavia. Instellingen van de eenheden
Het sensorveld en vervolgens de functietoets → Eenheden aantippen. Afstand: - Afstandseenheden Snelheid: - Snelheidseenheden Temperatuur: - Temperatuureenheden Volume: - Volume-eenhede ...

Modellen: