Mazda 6: Instellen van het systeem - Mazda Radar Cruise Control (MRCC)
systeem - i-ACTIVSENSE - Tijdens het rijden - Mazda 6 - Instructieboekje (2017)Mazda 6: Instellen van het systeem

i-ACTIVSENSE

Wanneer de MODE schakelaar wordt ingedrukt, licht de hoofdindicatie (wit) van het Mazda Radar Cruise Control (MRCC) systeem op en kan in de volgafstandregeling de rijsnelheid en de afstand tussen voertuigen worden ingesteld.

OPMERKING
 • Wanneer het contact overgeschakeld wordt van ACC naar OFF terwijl het Mazda Radar Cruise Control (MRCC) systeem ON is, blijft het Mazda Radar Cruise Control (MRCC) systeem automatisch op ON ingesteld.
 • Wanneer de MODE schakelaar wordt ingedrukt terwijl het Mazda Radar Cruise Control (MRCC) systeem is ingeschakeld, schakelt het systeem over naar de kruissnelheidsregelaarfunctie.

Instellen van de snelheid

1. Stel de rijsnelheid af op de gewenste instelling met behulp van het gaspedaal.

2. Volgafstandregeling begint wanneer de SET+ of SET- schakelaar wordt ingedrukt. De ingestelde snelheid en de afstand-tussen-voertuigen display gevuld met witte lijnen wordt getoond. De instelindicatie (groen) van het Mazda Radar Cruise Control (MRCC) systeem wordt tegelijkertijd getoond.

i-ACTIVSENSE

OPMERKING
 • Als een voorliggend voertuig wordt bespeurd tijdens het rijden met constante snelheid, wordt de voorliggend-voertuig indicatie getoond en wordt de volgafstandregeling uitgevoerd.

  Wanneer een voorliggend voertuig niet langer wordt bespeurd, wordt de voorliggend-voertuig indicatie uitgeschakeld en schakelt het systeem terug naar rijden met constante snelheid.

 • Volgafstandregeling is niet mogelijk als het voorliggende voertuig sneller rijdt dan de ingestelde snelheid. Stel het systeem af op de gewenste rijsnelheid met behulp van het gaspedaal.
 • (Europees model) Bij verandering naar een inhaalrijstrook en gebruik van de richtingaanwijzer, levert het systeem automatisch meer acceleratie als dit bepaalt dat meer acceleratie vereist is. Let tijdens het rijden goed op de weg vóór u omdat u het voorliggende voertuig te dicht zou kunnen naderen.

Instellen van de afstand tussen voertuigen tijdens volgafstandregeling

De afstand tussen voertuigen wordt korter ingesteld telkens wanneer de schakelaar wordt ingedrukt. De afstand tussen voertuigen wordt langer ingesteld door het indrukken van de schakelaar. De afstand-tussen-voertuigen kan ingesteld worden op 4 niveaus; lang, midden, kort en extreem korte afstand.

i-ACTIVSENSE

OPMERKING
 • De afstand tussen voertuigen is verschillend afhankelijk van de rijsnelheid en naarmate de rijsnelheid lager is wordt de afstand korter.
 • Wanneer het contact op ACC of OFF wordt gezet en de motor vervolgens opnieuw gestart wordt, stelt het systeem automatisch de afstand tussen voertuigen in op de eerder gemaakte instelling.

Wijzigen van de ingestelde rijsnelheid

Wijzigen van de ingestelde rijsnelheid met behulp van de SET schakelaar

Druk op de SET+ schakelaar om snelheid te meerderen.

Druk op de SET- schakelaar om snelheid te minderen.

De ingestelde rijsnelheid verandert als volgt telkens wanneer de SET schakelaar wordt ingedrukt.

i-ACTIVSENSE

OPMERKING U kunt de ingestelde rijsnelheid bijvoorbeeld veranderen door de SET schakelaar viermaal als volgt in te drukken: (Europees model) De rijsnelheid wordt met 4 km/h verhoogd of verlaagd. (Behalve Europese modellen) De rijsnelheid wordt met 20 km/h verhoogd of verlaagd.

Accelereren met behulp van het gaspedaal

Trap het gaspedaal in en druk de SET+ of SET- schakelaar bij de gewenste snelheid in en laat deze los. Als een schakelaar niet gebruikt kan worden, keert het systeem terug naar de ingestelde snelheid wanneer u uw voet van het gaspedaal afhaalt.

OPGELET De waarschuwingen en remregeling functioneren niet terwijl het gaspedaal wordt ingetrapt.

 

OPMERKING
 • Bij het accelereren met behulp van de SET+ schakelaar tijdens het rijden met volgafstandregeling, kan de ingestelde rijsnelheid worden afgesteld, echter acceleratie is niet mogelijk. Als er geen voorliggend voertuig meer is, gaat de acceleratie door totdat de ingestelde rijsnelheid bereikt wordt. Controleer de ingestelde rijsnelheid door te kijken naar de weergave van de ingestelde rijsnelheid in de multiinformatiedisplay en de Active Driving Display.
 • Bij het intrappen van het gaspedaal verandert de weergave van de afstand-tussen-voertuigen in de multi-informatiedisplay naar de witte-streep weergave.
 • De minimum instelbare snelheid is 30 km/h. Als de ingestelde rijsnelheid 30 km/h bereikt met behulp van de schakelaarbediening, wordt het rijden met constante snelheid aangehouden op ongeveer 30 km/h, ook als de SET- schakelaar wordt ingedrukt.

  Het Mazda Radar Cruise Control (MRCC) systeem wordt niet geannuleerd.

Deactiveren

Door de OFF/CAN schakelaar tweemaal in te drukken wordt het Mazda Radar Cruise Control (MRCC) systeem gedeactiveerd.

Wanneer het systeem tijdelijk wordt uitgeschakeld

In de volgende gevallen wordt het Mazda Radar Cruise Control (MRCC) systeem tijdelijk geannuleerd, gaat de instelindicatie (groen) van het Mazda Radar Cruise Control (MRCC) systeem uit en licht de hoofdindicatie (wit) van het Mazda Radar Cruise Control (MRCC) systeem op.

(Handgeschakelde versnellingsbak)

OPMERKING
 • Het is mogelijk dat het Mazda Radar Cruise Control (MRCC) systeem tijdens regen, mist, sneeuw of andere slechte weersomstandigheden geannuleerd wordt, of als de voorkant van de radiateurgrille vuil is.
 • Als u de Mazda Radar Cruise Control (MRCC) tijdelijk hebt uitgeschakeld, kunt u terugkeren naar uw eerder ingestelde snelheid door het indrukken van de RES schakelaar nadat aan alle bedieningsvoorwaarden is voldaan.
 • Als het Mazda Radar Cruise Control (MRCC) systeem wordt gedeactiveerd, keert het systeem niet terug naar de eerder ingestelde snelheid als de RES schakelaar wordt ingedrukt.

Displayindicatie van Mazda Radar Cruise Control (MRCC) systeem

De status van de instelling en de bedrijfstoestanden van het Mazda Radar Cruise Control (MRCC) systeem worden aangegeven in de multi-informatiedisplay en de Active Driving Display. Waarschu ...

Weergave van verzoek opschakelen/terugschakelen (handgeschakelde versnellingsbak)

Het is mogelijk dat tijdens de werking van het Mazda Radar Cruise Control (MRCC) systeem de weergave van het verzoek opschakelen/terugschakelen op de Active Driving Display of multi-informatiedi ...

Zie ook:

Skoda Octavia. Hoofdmenu
Geldt voor het infotainment Columbus, Amundsen, Bolero. Afb. 188 Telefoon: Hoofdmenu Het hoofdmenu Telefoon wordt weergegeven als een telefoon met het infotainment is verbonden of als een simka ...

Mercedes-Benz C-Klasse. Overzicht
  Klimaatinstellingenregel (COMAND Online) Temperatuur, luchtverdeling links en de luchthoeveelheid instellen, weergave van de actue ...

Modellen: