Mazda 6: i-stop - Motor start/stop - Tijdens het rijden - Mazda 6 - Instructieboekje (2017)Mazda 6: i-stop

De i-stop functie zet de motor automatisch stop wanneer de auto bij een verkeerslicht stil staat of in het verkeer vast komt te zitten en herstart vervolgens de motor automatisch om het rijden te hervatten. Het systeem draagt bij tot een verminderd brandstofverbruik, minder uitstoot van uitlaatgassen en doet het geluid van het stationair draaien verdwijnen wanneer de motor is stopgezet.

Stoppen en herstarten van de motor

OPMERKING
 • Het i-stop indicatielampje (groen) gaat in onderstaande gevallen branden:
  • Wanneer de motor gestopt is.
  • (Behalve Europees model) Wanneer tijdens het rijden aan de voorwaarden voor het stoppen van de motor is voldaan.

 • Het i-stop indicatielampje (groen) gaat uit wanneer de motor herstart.

Handgeschakelde versnellingsbak

1. Breng de auto tot stilstand door eerst het rempedaal en vervolgens het koppelingspedaal in te trappen.

2. Zet terwijl u het koppelingspedaal intrapt de versnellingshendel in de neutraalstand. De motor stopt nadat het koppelingspedaal is losgelaten.

3. De motor herstart automatisch wanneer u het koppelingspedaal intrapt of dit begint los te laten.

Automatische transmissie

1. De motor stopt wanneer tijdens het rijden het rempedaal wordt ingetrapt (behalve tijdens het rijden in de stand R of M, blokkeermodus voor tweede versnelling) en de auto tot stilstand is gebracht.

2. De motor herstart automatisch wanneer het rempedaal wordt losgelaten met de keuzehendel in de stand D of M (niet in blokkeermodus voor tweede versnelling).

3. Als de keuzehendel in de stand N of P staat, herstart de motor niet wanneer het rempedaal wordt losgelaten. De motor herstart wanneer het rempedaal nogmaals wordt ingetrapt of de keuzehendel naar de stand D, M (niet in blokkeermodus voor tweede versnelling) of stand R wordt verplaatst. (Houd met het oog op de veiligheid wanneer de motor gestopt is tijdens het verplaatsen van de keuzehendel altijd het rempedaal ingetrapt.)

Bedieningsvoorwaarden

Wanneer het systeem functioneert

In de volgende gevallen wordt de motor gestopt en gaat het i-stop indicatielampje (groen) branden.

Wanneer het systeem niet functioneert

In de volgende gevallen wordt de motor niet gestopt:

OPMERKING

Onder de volgende omstandigheden duurt het enige tijd voordat de motor wordt stopgezet

 • De accu is om een of andere reden uitgeput geraakt, zoals wanneer er langere tijd niet met de auto is gereden.
 • De omgevingstemperatuur is hoog of laag.
 • Nadat de accupolen om een of andere reden zijn losgekoppeld, zoals voor het vervangen van de accu.
 • (SKYACTIV-D 2.2) Nadat dieseldeeltjes (PM) door het dieseldeeltjesfilter (DPF) zijn verwijderd.

Motor herstart niet

Als na het stoppen van de motor de volgende handelingen worden uitgevoerd, zal om veiligheidsredenen de motor niet herstarten. Start in dergelijke gevallen de motor met behulp van de normale methode.

 • De motorkap geopend wordt.
 • (Europees model) De veiligheidsgordel van de bestuurder is losgemaakt en het bestuurdersportier wordt geopend.
 • (Behalve Europees model)
  • (Handgeschakelde versnellingsbak) Wanneer de versnellingshendel in een andere stand dan neutraal staat, de veiligheidsgordel van de bestuurder wordt losgemaakt en het bestuurdersportier wordt geopend.
  • (Automatische transmissie) Wanneer de keuzehendel in de stand D of M (niet in blokkeermodus voor tweede versnelling) staat, de veiligheidsgordel van de bestuurder wordt losgemaakt en het bestuurdersportier wordt geopend.

De tijd dat de motor stop staat is kort of het duurt lang voordat de motor de volgende keer wordt gestopt

 • De omgevingstemperatuur is hoog of laag.
 • De accu is uitgeput.
 • Het stroomverbruik van de elektrische onderdelen van de auto is hoog.

 

OPMERKING

Wanneer de motor is gestopt, herstart de motor automatisch

Onder de volgende omstandigheden herstart de motor automatisch.

 • De i-stop OFF schakelaar wordt ingedrukt totdat de zoemer klinkt.
 • De airconditioning wordt bediend met de luchtstroomfunctie in de stand .
 • (Automatische airconditioning)
  • De temperatuurinstelknop voor de airconditioning is ingesteld op maximale koeling (A/C ON).
  • De interieurtemperatuur verschilt in hoge mate van de ingestelde temperatuur van de airconditioning.
 • Het rempedaal wordt op een helling een weinig losgelaten en de auto begint in beweging te komen.
 • Sinds het stoppen van de motor zijn er twee minuten verstreken.
 • De accu is uitgeput.
 • (Automatische transmissie)
  • Het gaspedaal wordt ingetrapt terwijl de keuzehendel in de stand D of M (niet in blokkeermodus voor tweede versnelling) staat.
  • De keuzehendel wordt verplaatst naar de stand R.
  • De keuzehendel wordt vanuit de stand N of P naar de stand D of M (niet in blokkeermodus voor tweede versnelling) verplaatst.
  • Het stuurwiel wordt gedraaid terwijl de keuzehendel in de stand D of M (niet in blokkeermodus voor tweede versnelling) staat.
  • De keuzehendel staat in de stand M en de blokkeermodus voor de tweede versnelling is gekozen.
 • (Behalve Europees model)
  • (Handgeschakelde versnellingsbak) Wanneer de keuzehendel in de neutraalstand staat, de veiligheidsgordel van de bestuurder wordt losgemaakt en het bestuurdersportier wordt geopend.
  • (Automatische transmissie) Wanneer de keuzehendel in de stand N of P staat, de veiligheidsgordel van de bestuurder wordt losgemaakt en het bestuurdersportier wordt geopend.

 

OPMERKING

De keuzehendel wordt bediend terwijl de motor is gestopt (automatische transmissie) Als de motor gestopt is en de keuzehendel vanuit de stand D of M (niet in blokkeermodus voor tweede versnelling) verplaatst wordt naar de stand N of P, herstart de motor niet wanneer het rempedaal wordt losgelaten. De motor herstart als het rempedaal nogmaals wordt ingetrapt of de keuzehendel naar de stand D, M (niet in blokkeermodus voor tweede versnelling) of R wordt verplaatst. (Houd met het oog op de veiligheid wanneer de motor gestopt is tijdens het verplaatsen van de keuzehendel altijd het rempedaal ingetrapt.)

 • (Europees model) Als de keuzehendel vanuit de stand D of M (niet in blokkeermodus voor tweede versnelling) naar de stand N of P wordt verplaatst en de veiligheidsgordel van de bestuurder wordt losgemaakt en het bestuurdersportier wordt geopend, herstart de motor niet. Start de motor met behulp van de normale methode.

 • (Behalve Europees model) Als de keuzehendel vanuit de stand D of M (niet in blokkeermodus voor tweede versnelling) naar de stand N of P wordt verplaatst en de veiligheidsgordel van de bestuurder wordt losgemaakt en het bestuurdersportier wordt geopend, herstart de motor.

De accupolen zijn losgekoppeld Het is mogelijk dat vlak na het loskoppelen van de accupolen de motor niet meteen wordt gestopt. Ook als de accu wordt vernieuwd moeten de i-stop functies gecontroleerd worden. Raadpleeg een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur.

Stopzetten van de motor

WAARSCHUWINGDe motor niet tijdens het rijden stopzetten: Het tijdens het rijden stopzetten van de motor om een andere reden dan in een noodgeval is gevaarlijk. Wanneer de motor tijdens he ...

i-stop OFF schakelaar

Door de schakelaar in te drukken totdat een zoemer klinkt, wordt de i-stop functie uitgeschakeld en gaat het i-stop waarschuwingslampje (oranje) in de instrumentengroep branden. Door de schak ...

Zie ook:

Mazda 6. Waarschuwingsknipperlichten
De waarschuwingsknipperlichten dienen steeds te worden gebruikt wanneer u de auto in een noodgeval op de rijbaan of langs de kant van de weg tot stilstand brengt. De waarschuwingsknipperlicht ...

Volvo V40. Zekeringen - onder rechter voorstoel
De zekeringen onder de rechter voorstoel beveiligen onder meer de infotainmentfuncties en de stoelverwarming.   Aan de binnenkant van het deksel naar relaisen zekeringhouder in de motor ...

Modellen: