Mazda 6: Gebruik van het systeem - Rijstrookassistent (LAS) en
rijstrookafwijkingwaarschuwingssysteem
(LDWS) - i-ACTIVSENSE - Tijdens het rijden - Mazda 6 - Instructieboekje (2017)Mazda 6: Gebruik van het systeem

Controleer dat het OFF indicatielampje van de rijstrookassistent (LAS) en het rijstrookafwijkingwaarschuwingssysteem (LDWS) in de instrumentengroep uit is. Wanneer het OFF indicatielampje van de rijstrookassistent (LAS) en het rijstrookafwijkingwaarschuwingssysteem (LDWS) gaat branden, de schakelaar indrukken en controleren dat het indicatielampje uit gaat.

De indicatie (wit) van de rijstrookassistent (LAS) en het rijstrookafwijkingwaarschuwingssysteem (LDWS) wordt weergegeven in de multiinformatiedisplay en het systeem gaat over op standby.

Rijd met het systeem op standby naar het midden van de rijstrook. Wanneer aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan, wordt de indicatie (groen) van de rijstrookassistent (LAS) en het rijstrookafwijkingwaarschuwingssysteem (LDWS) weergegeven in de multiinformatiedisplay en wordt het systeem bedrijfsklaar.i-ACTIVSENSE

OPMERKING De indicatie van de rijstrookassistent (LAS) en het rijstrookafwijkingwaarschuwingssysteem (LDWS) is wit wanneer het systeem enkel een witte (gele) streep aan de linker- of rechterzijde bespeurt en de indicatie verandert naar groen wanneer het systeem witte (gele) strepen aan zowel de linker als de rechterzijde bespeurt.

i-ACTIVSENSE

De rijstrookassistent (LAS) en het rijstrookafwijkingwaarschuwingssysteem (LDWS) gaan in de volgende gevallen over naar de standby-toestand:

OPMERKING
 • (Wanneer het tijdstip van de besturingsassistentie is ingesteld op "Laat")
  • De rijstrookassistent (LAS) en het rijstrookafwijkingwaarschuwingssysteem (LDWS) functioneren niet totdat het systeem witte (gele) rijstrookstrepen aan de linker- of rechterzijde bespeurt.
  • Wanneer het systeem een witte (gele) rijstrookstreep enkel aan één zijde bespeurt, zal het systeem de besturingsassistentie niet activeren voor de rijstrookstreep aan de zijde die niet bespeurd wordt. De waarschuwing is enkel voor de rijstrookafwijking aan de zijde die bespeurd wordt.
 • (Wanneer het tijdstip van de besturingsassistentie is ingesteld op "Vroeg")
  • Wanneer het tijdstip van de besturingsassistentie is ingesteld op "Vroeg", functioneert de rijstrookassistent (LAS) en het rijstrookafwijkingwaarschuwingssysteem (LDWS) niet totdat het systeem links en rechts witte (gele) rijstrookstrepen bespeurt. Wanneer het systeem witte (gele) rijstrookstrepen enkel aan de linker of rechterzijde bespeurt, functioneert het systeem enkel bij een rijstrookafwijking aan de zijde die bespeurd wordt.
  • De besturingsassistentie wordt uitgevoerd zodat de auto om en nabij het midden van de rijstrook blijft rijden, echter, afhankelijk van omstandigheden zoals bochten in de weg, hellingsgraad, golvingen en rijsnelheid, bestaat de kans dat het systeem de auto niet bij het midden van de rijstrook kan houden.

 

OPMERKING
 • Als de bestuurder zijn of haar handen van het stuurwiel afneemt (het stuurwiel niet vasthoudt), wordt het waarschuwingsgeluid geactiveerd en wordt een alarmmelding aangegeven in de multi-informatiedisplay of de Active Driving Display.

i-ACTIVSENSE

Als u het stuurwiel licht vasthoudt, is het mogelijk dat het systeem afhankelijk van de rijomstandigheden bespeurt dat u het stuurwiel heeft losgelaten (het stuurwiel niet langer vasthoudt) ook al is dit niet het geval en dat er een bericht in de multi-informatiedisplay of de Active Driving Display verschijnt.

 • Het tijdstip waarbij de waarschuwing voor rijstrookafwijking wordt geactiveerd en de besturingsassistentie wordt uitgevoerd varieert.

 

OPMERKING
 • Voor de rijstrookassistent (LAS) en het rijstrookafwijkingwaarschuwingssysteem (LDWS) kunnen de volgende instellingen worden gewijzigd.
  • Besturingsassistentie in werking/ buiten werking
  • Uitschakelgevoeligheid (waarschijnlijkheid van besturingsassistentie)

Rijstrookstrependisplay

Wanneer de rijstrookassistent (LAS) en het rijstrookafwijkingwaarschuwingssysteem (LDWS) vanuit de standby-toestand operationeel worden, worden de rijstrookstrepen weergegeven in de multi-informatiedisplay en de Active Driving Display. In de display van de rijstrookstrepen die de bedrijfstoestand aangeeft, verandert de kleur van de rijstrookstrepen die worden bespeurd naar wit.

(Standby status)

i-ACTIVSENSE

(Bedrijfsklaar status)

i-ACTIVSENSE

Automatische uitschakeling

In de volgende gevallen worden de rijstrookassistent (LAS) en het rijstrookafwijkingwaarschuwingssysteem (LDWS) automatisch geannuleerd, licht de rijstrookassistent (LAS) en rijstrookafwijkingwaarschuwingssysteem (LDWS) waarschuwingsindicatie (oranje) op en wordt een waarschuwing getoond.

Wanneer de rijstrookassistent (LAS) en het rijstrookafwijkingwaarschuwingssysteem (LDWS) operationeel worden, wordt het systeem weer automatisch ingeschakeld.

Automatische uitschakeling van waarschuwing/besturingsassistentie

Bij het uitvoeren van de volgende handelingen, bepalen de rijstrookassistent (LAS) en het rijstrookafwijkingwaarschuwingssysteem (LDWS) dat de bestuurder van plan is van rijstrook te veranderen en wordt de werking van het systeem automatisch geannuleerd. De werking van de rijstrookassistent (LAS) en het rijstrookafwijkingwaarschuwingssysteem (LDWS) wordt na het uitvoeren van de handeling automatisch hervat.

OPMERKING
 • Na de handeling bestaat de kans dat de werking van de rijstrookassistent (LAS) en het rijstrookafwijkingwaarschuwingssysteem (LDWS) gedurende maximaal 5 seconden wordt onderbroken totdat de rijstrookstrepen weer bespeurd worden.
 • Onder de volgende omstandigheden wordt de waarschuwing/ besturingsassistentie automatisch door de rijstrookassistent (LAS) en het rijstrookafwijkingwaarschuwingssysteem (LDWS) geannuleerd.
  • De bestuurder neemt zijn/haar handen van het stuurwiel af.

   (De rijstrookassistent (LAS) en het rijstrookafwijkingwaarschuwingssysteem (LDWS) zijn bedoeld om de bestuurder bij de bediening van het stuurwiel te assisteren en de werking ervan wordt automatisch hervat wanneer de bestuurder het stuurwiel vastpakt.)

  • De DSC OFF schakelaar wordt ingedrukt om de DSC te annuleren.

Besturingsassistentie UIT (nietoperationeel)

De besturingsassistentie voor de rijstrookassistent (LAS) en het rijstrookafwijkingwaarschuwingssysteem (LDWS) kan naar niet-operationeel (UIT) worden gewijzigd.

Zie Veranderen van de instelling (Gebruikersinstellingen).

Wanneer de besturingsassistentie naar nietbedrijfsklaar (OFF) is gewijzigd, zijn de bedieningsvoorwaarden en de weergave van de rijstrookassistent (LAS) en het rijstrookafwijkingwaarschuwingssysteem (LDWS) verschillend. Bedien het systeem als volgt:

Gebruik van het systeem Controleer dat het OFF indicatielampje van de rijstrookassistent (LAS) en het rijstrookafwijkingwaarschuwingssysteem (LDWS) in de instrumentengroep uit is. Wanneer het OFF indicatielampje van de rijstrookassistent (LAS) en het rijstrookafwijkingwaarschuwingssysteem (LDWS) gaat branden, de schakelaar indrukken en controleren dat het indicatielampje uit gaat.

Rijd met de auto in het midden van de rijstrook terwijl het OFF indicatielampje van de rijstrookassistent (LAS) en het rijstrookafwijkingwaarschuwingssysteem (LDWS) in de instrumentengroep uit is.

Het systeem zal beginnen te functioneren wanneer aan alle onderstaande voorwaarden is voldaan.

De rijstrookassistent (LAS) en het rijstrookafwijkingwaarschuwingssysteem (LDWS) gaan in de volgende gevallen over naar de standby-toestand:

OPMERKING
 • De rijstrookassistent (LAS) en het rijstrookafwijkingwaarschuwingssysteem (LDWS) blijven standby totdat witte (gele) strepen aan zowel de linker- als de rechterzijde of aan een van beide zijden worden bespeurd.
 • Wanneer het systeem een witte (gele) rijstrookstreep enkel aan één zijde bespeurt, zal het systeem geen waarschuwingen activeren voor de rijstrookstreep aan de zijde die niet bespeurd wordt.
 • De afstand- en waarschuwingsgevoeligheid die door het systeem wordt gebruikt om de mogelijkheid van een rijstrookafwijking te bepalen kan gewijzigd worden.

Rijstrookstrependisplay Wanneer de rijstrookassistent (LAS) en het rijstrookafwijkingwaarschuwingssysteem (LDWS) vanuit de standby-toestand operationeel worden, worden de rijstrookstrepen weergegeven in de multi-informatiedisplay en de Active Driving Display. Het systeem gaat over op weergave van de geactiveerde toestand wanneer het systeem een witte (gele) streep aan de linker- of de rechterzijde bespeurt.

(Standby status)

i-ACTIVSENSE

(Bedrijfsklaar status)

i-ACTIVSENSE

Automatische uitschakeling In de volgende gevallen worden de rijstrookassistent (LAS) en het rijstrookafwijkingwaarschuwingssysteem (LDWS) automatisch geannuleerd, licht de rijstrookassistent (LAS) en rijstrookafwijkingwaarschuwingssysteem (LDWS) waarschuwingsindicatie (oranje) op en wordt een waarschuwing getoond.

Wanneer de rijstrookassistent (LAS) en het rijstrookafwijkingwaarschuwingssysteem (LDWS) operationeel worden, wordt het systeem weer automatisch ingeschakeld.

(Automatische annulering van waarschuwingen) Bij het uitvoeren van de volgende handelingen, bepalen de rijstrookassistent (LAS) en het rijstrookafwijkingwaarschuwingssysteem (LDWS) dat de bestuurder van plan is van rijstrook te veranderen en wordt de werking van het systeem automatisch geannuleerd. De werking van de rijstrookassistent (LAS) en het rijstrookafwijkingwaarschuwingssysteem (LDWS) wordt na het uitvoeren van de handeling automatisch hervat.

Rijstrookassistent (LAS) en rijstrookafwijkingwaarschuwingssysteem (LDWS)

De rijstrookassistent (LAS) en het rijstrookafwijkingwaarschuwingssysteem (LDWS) waarschuwt de bestuurder dat de kans bestaat dat de auto van zijn rijstrook afwijkt en biedt assistentie bij de b ...

Uitschakeling van het systeem

Druk wanneer de rijstrookassistent (LAS) en het rijstrookafwijkingwaarschuwingssysteem (LDWS) zijn uitgeschakeld, de rijstrookassistent (LAS) en rijstrookafwijkingwaarschuwingssysteem (LDWS) OFF ...

Zie ook:

Volvo V40. Motorolie - kwaliteit en hoeveelheid
De aanbevolen motoroliekwaliteit en de hoeveelheid voor de verschillende motoralternatieven staan in de tabel. Volvo adviseert:   N.B. Niet alle motoren zijn verkrijgbaar op ...

Volvo V40. Banden - bandenspanning
Banden kunnen een verschillende bandenspanning hebben en dat wordt gemeten in de eenheid bar. Bandenspanning controleren Controleer iedere maand de bandenspanning bij koude banden. De aangegeven ...

Modellen: