Mazda 6: Gebruik van de lekke band
noodreparatieset - Lekke band noodreparatieset - Lekke band - Als er zich een probleem voordoet - Mazda 6 - Instructieboekje (2017)Mazda 6: Gebruik van de lekke band noodreparatieset

1. Parkeer op een vlakke ondergrond op een veilige plaats buiten het verkeer en trek de handrem aan.

2. Schakel bij een automatische transmissie in stand P (parkeren) of bij een handgeschakelde versnellingsbak in stand R (achteruit) of 1 en zet de motor stop.

3. Schakel de waarschuwingsknipperlichten in.

4. Laat de passagiers uitstappen, neem de bagage uit de auto en verwijder de lekke band noodreparatieset.

Lekke band

5. De fles met bandreparatievloeistof goed schudden.

OPGELET Als de fles wordt geschud nadat de inspuitslang er op is geschroefd, bestaat de kans dat er bandreparatievloeistof door de inspuitslang naar buiten spuit. Wanneer bandreparatievloeistof met kleding of andere voorwerpen in aanraking komt, is het wellicht onmogelijk deze te verwijderen. De fles schudden alvorens de inspuitslang er op te schroeven.

 

OPMERKING De bandreparatievloeistof kan gebruikt worden bij buitentemperaturen tot -30ºC.

Bij extreme lage temperaturen (0ºC of lager) kan de bandreparatievloeistof gemakkelijk hard worden en kan het inspuiten van de vloeistof bemoeilijkt worden. Warm de vloeistof binnen in de auto op alvorens met het inspuiten te beginnen.

6. Verwijder de dop van de fles. Schroef de inspuitslang op de fles terwijl u de binnenste dop van de fles op zijn plaats laat zitten en breek de binnenste dop open.

Lekke band

6. Verwijder de dop van de fles. Schroef de inspuitslang op de fles terwijl u de binnenste dop van de fles op zijn plaats laat zitten en breek de binnenste dop open.

Lekke band

OPGELET Als er lucht in de band is achtergebleven wanneer de ventielafsluiter wordt verwijderd, kan de ventielafsluiter naar buiten vliegen. De ventielafsluiter voorzichtig verwijderen.

8. Draai de ventielafsluiter linksom met behulp van het ventielafsluitergereedschap en verwijder de ventielafsluiter.

Lekke band

OPMERKING Bewaar de ventielafsluiter op een plaats waar deze niet vuil kan worden.

9. Verwijder de plug uit de inspuitslang en steek de inspuitslang in het ventiel.

Lekke band

10. Houd de fles met de onderkant omhoog, knijp de fles met uw handen in en spuit de volledige inhoud van de bandreparatievloeistof in de band.

Lekke band

OPMERKING De bandreparatievloeistof kan niet opnieuw worden gebruikt. Koop een nieuwe bandreparatieset bij een officiële Mazda reparateur.

11. Trek de inspuitslang uit het ventiel.

Steek de ventielafsluiter weer in het ventiel en monteer deze door rechtsom te draaien weer op zijn plaats.

OPMERKING Gooi de lege fles van de bandreparatievloeistof na gebruik niet weg. Breng de lege fles van de bandreparatievloeistof naar een officiële Mazda reparateur wanneer de band vernieuwd wordt. De lege fles van de bandreparatievloeistof zal noodzakelijk zijn om de gebruikte bandreparatievloeistof uit de band te verwijderen en op te ruimen.

12. Plak de snelheidsbeperkingsticker op de snelheidsmeter.

Lekke band

WAARSCHUWING

Bevestig de snelheidsbeperkingsticker op een plaats waar deze voor de bestuurder goed zichtbaar is:

 • Aanbrengen van de snelheidsbeperkingsticker op het stuurwiel is gevaarlijk aangezien deze de activering van airbag kan hinderen wat ernstig letsel tot gevolg kan hebben.
 • Breng de sticker op geen andere plaats aan dan op de plaats aangegeven in de illustratie van de snelheidsmeter.

13. Bevestig de compressorslang aan het bandventiel.

Lekke band

14. Steek de stekker van de compressor in de stekkerbus voor accessoires in het interieur en zet het contact op ACC.

Lekke band

OPGELET
 • Controleer alvorens de stekker van de compressor uit de elektrische insteekbus te verwijderen of de aan/ uit schakelaar van de compressor uitgeschakeld is.
 • De compressor kan met behulp van de druktoets schakelaar in- en uitgeschakeld worden.

15. Zet de compressorschakelaar aan en pomp de band voorzichtig op tot de correcte bandenspanning is verkregen.

WAARSCHUWING

Gebruik de compressor nooit boven 300 kPa (3,1 kgf/cm2 , 3 bar, 43,5 psi): Het gebruik van de compressor boven 300 kPa (3,1 kgf/cm2 , 3 bar, 43,5 psi) is gevaarlijk. Als de bandenspanning hoger wordt dan 300 kPa (3,1 kgf/cm2 , 3 bar, 43,5 psi) wordt er hete lucht vanuit de achterzijde van de compressor geblazen waardoor u brandwonden kunt oplopen.

 

OPMERKING
 • Controleer voor de correcte bandenspanning het bandenspanningslabel (frame van het bestuurdersportier).
 • Gebruik de compressor niet langer dan 10 minuten, aangezien de compressor beschadigd kan worden wanneer deze gedurende langere perioden gebruikt wordt.
 • Als de band niet kan worden opgepompt, is reparatie van de band wellicht niet mogelijk. Als de band binnen een periode van 10 minuten niet op de correcte bandenspanning gebracht kan worden, heeft de band een meer uitgebreide beschadiging opgelopen.

  In dit geval kan de lekke band noodreparatieset niet worden gebruikt om de band te repareren. Raadpleeg een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur.

 • Als de bandenspanning van de band te hoog is opgelopen, de schroefdop boven op de compressor losdraaien en enige hoeveelheid lucht aflaten.

16. Wanneer de band op de juiste bandenspanning is gebracht, de compressorschakelaar uitzetten en de compressorslang van het bandventiel losmaken.

17. Monteer de dop van het bandventiel.

18. Berg de lekke band noodreparatieset op in de kofferruimte en rijd verder.

OPGELET
 • Rijd voorzichtig naar een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur en houd de rijsnelheid onder de 80 km/h.
 • Als er met de auto 80 km/h of sneller wordt gereden, bestaat de kans dat de auto begint te trillen.

 

OPMERKING (Met bandenspanningcontrolesysteem) Als de band niet de juiste spanning heeft, zal het waarschuwingslampje van het bandenspanningcontrolesysteem gaan branden.

19. Controleer nadat u gedurende 10 minuten of 5 km met de auto heeft gereden de bandenspanning met behulp van de bandenspanningsmeter welke bij de compressor behoort. Als de bandenspanning tot beneden de correcte bandenspanning is gedaald, de band nogmaals op de correcte bandenspanning brengen door het volgen van de stappen vanaf nummer 14.

OPGELET
 • Als de bandenspanning tot onder 130 kPa (1,3 kgf/cm 2 of bar, 18,9 psi) terugvalt, kan de reparatie niet met behulp van de lekke band noodreparatieset worden uitgevoerd.

  Parkeer de auto op een vlakke ondergrond op een veilige plaats buiten het verkeer en neem contact op met een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur.

 • Als de bandenspanning na het herhalen van de stappen 13 tot 20 voortdurend laag blijft, de auto op een vlakke ondergrond op een veilige plaats buiten het verkeer parkeren en contact opnemen met een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur.

 

OPMERKING Zorg ervoor dat de compressorschakelaar is uitgezet wanneer u met behulp van de bandenspanningsmeter op de compressoreenheid de bandenspanning controleert.

20. De noodreparatie van de lekke band is voltooid als de bandenspanning niet afneemt. Rijd zo spoedig mogelijk voorzichtig naar de dichtstbijzijnde deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur om de band te laten vernieuwen. Het wordt door Mazda aanbevolen de band door een nieuwe te vervangen. Raadpleeg een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur als de band gerepareerd en opnieuw gebruikt gaat worden.

Trek de snelheidsbeperkingsticker los na het verwisselen van de band.

OPGELET
 • Wanneer een band met gebruik van de lekke band noodreparatieset een noodreparatie heeft ondergaan, wordt het door Mazda aanbevolen de band zo spoedig mogelijk door een nieuwe te laten vervangen. Raadpleeg een deskundige reparateur, bij voorkeur een officiële Mazda reparateur als de band gerepareerd en opnieuw gebruikt gaat worden.
 • De velg kan opnieuw worden gebruikt nadat alle restanten bandreparatievloeistof die er aan zijn blijven kleven verwijderd zijn en de velg nauwkeurig geïnspecteerd is. Het bandventiel echter dient vernieuwd te worden.

Betreffende de lekke band noodreparatieset

De lekke band noodreparatieset bevat de volgende onderdelen. WAARSCHUWINGHoud kinderen buiten het bereik van de bandreparatievloeistof: Inslikken van bandreparatievloeistof is geva ...

Inspectie van de lekke band noodreparatieset

Inspecteer de lekke band noodreparatieset met regelmatige tussenpozen. Controleer de periode van effectief gebruik van de bandreparatievloeistof. Controleer de werking van de luchtcompresso ...

Zie ook:

Mercedes-Benz C-Klasse. Alarmknipperlichtinstallatie
- Noodknipperlicht in- of uitschakelen: De toets indrukken. Bij ingeschakelde noodknipperlichten knipperen alle knipperlichten. Als nu een knipperlicht ...

Skoda Octavia. Instellingen van het menu Media
In het hoofdmenu Media de functietoets aantippen. Klank - Geluidsinstellingen Jukebox beheren - Beheer (toevoegen/wissen) van ondersteunde bestanden (audio/video) in het interne infotainment ...

Modellen: